Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. Lähdemme ajatuksesta, että kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin.

SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta he pystyvät parantamaan asemaansa työpaikalla ja koko yhteiskunnassa. Parhaiten työntekijöiden asioita edistää työpaikalla toimiva, itsenäinen ammattiliitto. Yhdessä työntekijät pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntaan laajemminkin, esimerkiksi parantamaan työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Se lisää köyhienkin työntekijöiden osallisuutta yhteiskuntaan ja sitä kautta yhteiskunnan vakautta.

Ihmisarvoista työtä ja
elämiseen riittävää palkkaa

Työelämän oikeudet kunniaan

SASKin hankkeissa tuetaan kehittyvien maiden työntekijöitä heidän pyrkimyksissään saavuttaa elämiseen riittävä palkkataso ja inhimillinen työelämä. Tavoitteena on, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiä työelämän perusoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla.

Köyhyys koskettaa myös työntekijöitä

Köyhyys ei häviä maailmasta, ellei ihminen saa säällistä toimeentuloa edes kokoaikaista työtä tekemällä. SASK puuttuu työtä tekevien ihmisten köyhyyden syihin parantamalla heidän toimeentuloaan ja oikeuksiaan kehittyvissä maissa.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti palkastaan ja työehdoistaan. Vain siten köyhyyteen ja eriarvoisuuteen voidaan puuttua tehokkaasti ja kestävästi.

Missä SASK toimii?

Toiminta keskittyy kahdeksaan maahan Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Muutamia hankkeita on myös muissa maissa. Kotimaassa haluamme edistää keskustelua maailman työntekijöiden oikeuksia ja toimia niiden parantamiseksi.

Tärkeimmissä toimintamaissa SASK tekee töitä useiden työntekijäryhmien oikeuksien parantamiseksi. Niissä osa SASKin tukemista järjestöistä pystyy toimimaan kansallisella tasolla ja parhaimmillaan vaikuttamaan maansa lainsäädäntöön kaikkien alalla toimivien työntekijöiden toimeentulon ja olosuhteiden parantamiseksi.

 

SASKin hankkeet kartalla

Kumppanit

Kumppaneina SASKin toiminnassa ovat pääasiassa kehittyvien maiden ammattiliitot, kansainväliset ammattijärjestöt sekä muutamat koulutus- ja tutkimuslaitokset. Tuemme koulutusta, jossa vahvistetaan paikallisten liittojen neuvottelutaitoja, jäsenhankintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Siten ne pystyvät takaamaan maansa työntekijöille mahdollisimman reilut työehdot.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, vakautta ja demokratiaa.

SASK ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenvaltiot määrittelivät vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet, joiden avulla maailmasta tehdään parempi paikka elää. Tavoitteet kulkevat nimellä Agenda 2030, sillä niiden on määrä toteutua viimeistään tuona vuonna. Työelämän kehittäminen on vahvasti mukana tavoitteissa.

SASKin kehitysyhteistyöohjelma, eli se mitä teemme kehitysmaiden työntekijöiden hyväksi, edistää suoraan monia tavoitteista.

Jäsenet ja rahoitus

SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Jäsenjärjestöt osallistuvat SASKin päätöksentekoon, sillä ne valitsevat edustajansa vuosikokoukseen ja niiden keskuudesta valitaan SASKin hallitus.

Toiminta rahoitetaan pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Loput tulevat jäsenjärjestöiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Myös monet jäsenliittojen ammattiosastot ja yhdistykset tukevat SASKin työtä. Valtion osuus rahoituksesta on noin 74 % ja jäsenjärjestöjen 19 %.

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Kumppanit

Suomessa Suomessa SASKin tärkeimpiä kumppaneita ovat jäsenjärjestöt. Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa sekä hankkeissa että kotimaan kampanjoinnissa. Kanssamme maailmaa parantavat muun muassa Kepa ja Kehys,

Lue lisää

Tulokset

SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo 31 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille. Viimeisellä kolmevuotiskaudella on saavutettu merkittäviä tuloksia eri

Lue lisää

Näin vaikutat kuluttamiesi tuotteiden valmistusoloihin

Helsingin Docpoint-elokuvafestivaaleilla nähtiin torstaina Rajul Jainin pysäyttävä dokumentti Machines. Intialaisen tekstiilitehtaan raadollista työtahtia kuvaava elokuva on herättänyt keskustelua niin Suomessa kuin maailmalla. Elokuvan saaman suuren suosion

Lue lisää