Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta samat oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on Suomen ainoa työelämän ihmisoikeusjärjestö. Lähdemme ajatuksesta, että kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin.

Ihmisarvoista työtä ja
elämiseen riittävää palkkaa

SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta he pystyvät parantamaan asemaansa työpaikalla ja koko yhteiskunnassa. Parhaiten työntekijöiden asioita edistää työpaikalla toimiva, itsenäinen ammattiliitto. Yhdessä työntekijät pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntaan laajemminkin, esimerkiksi parantamaan työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Se lisää köyhienkin työntekijöiden osallisuutta yhteiskuntaan ja sitä kautta yhteiskunnan vakautta.

Työelämän oikeudet kunniaan

SASKin hankkeissa tuetaan kehittyvien maiden työntekijöitä heidän pyrkimyksissään saavuttaa elämiseen riittävä palkkataso ja inhimillinen työelämä. Tavoitteena on, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiä työelämän perusoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla.

Katso videolta: Mikä on SASK?

ILO on määritellyt työelämän perusoikeudet

  • oikeus järjestäytyä eli kuulua ammattiliittoon
  • oikeus solmia työehtosopimuksia
  • pakkotyön kielto
  • lapsityön kielto
  • syrjinnän kielto.

Köyhyys koskettaa myös työntekijöitä

Talon rakennusta Nepalin maaseudullaKöyhyys ei häviä maailmasta, ellei ihminen saa säällistä toimeentuloa edes kokoaikaista työtä tekemällä. SASK puuttuu työtä tekevien ihmisten köyhyyden ja eriarvoisuuden syihin parantamalla heidän toimeentuloaan ja oikeuksiaan kehittyvissä maissa.

Yhä useamman ihmisen tulisi pystyä elättämään itsensä virallisella työllä, josta kehittyvä maa saa myös verotuloja. Tällä hetkellä kuitenkin epävirallista, heikosti palkattua ja kaiken lainsäädännön ulkopuolelle jäävää työtä tekee monissa kehitysmaissa noin 90 % työntekijöistä.

Lisäksi kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti palkastaan ja työehdoistaan. Vain näillä keinoilla köyhyyttä voidaan vähentää tehokkaasti ja kestävästi.

Missä SASK toimii?

Toiminta keskittyy kahdeksaan maahan Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Muutamia hankkeita on myös muissa maissa. Kotimaassa haluamme edistää keskustelua maailman työntekijöiden oikeuksia ja toimia niiden parantamiseksi.

Tärkeimmissä toimintamaissa SASK tekee töitä useiden työntekijäryhmien oikeuksien parantamiseksi. Niissä osa SASKin tukemista järjestöistä pystyy toimimaan kansallisella tasolla ja parhaimmillaan vaikuttamaan maansa lainsäädäntöön kaikkien alalla toimivien työntekijöiden toimeentulon ja olosuhteiden parantamiseksi.

 

SASKin hankkeet kartalla

Kumppanit

Kumppaneina SASKin toiminnassa ovat pääasiassa kehittyvien maiden ammattiliitot, kansainväliset ammattijärjestöt sekä muutamat koulutus- ja tutkimuslaitokset. Tuemme koulutusta, jossa vahvistetaan paikallisten liittojen neuvottelutaitoja, jäsenhankintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Siten ne pystyvät takaamaan maansa työntekijöille mahdollisimman reilut työehdot.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, vakautta ja demokratiaa.

SASK ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenvaltiot määrittelivät vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet, joiden avulla maailmasta tehdään parempi paikka elää. Tavoitteet kulkevat nimellä Agenda 2030, sillä niiden on määrä toteutua viimeistään tuona vuonna. Työelämän kehittäminen on vahvasti mukana tavoitteissa.

SASKin kehitysyhteistyöohjelma (pdf), eli se mitä teemme kehitysmaiden työntekijöiden hyväksi, edistää suoraan monia tavoitteista.

Jäsenet ja rahoitus

SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Jäsenjärjestöt osallistuvat SASKin päätöksentekoon, sillä ne valitsevat edustajansa vuosikokoukseen ja niiden keskuudesta valitaan SASKin hallitus.

Toiminta rahoitetaan pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Loput tulevat jäsenjärjestöiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Myös monet jäsenliittojen ammattiosastot ja yhdistykset tukevat SASKin työtä. Valtion osuus rahoituksesta on noin 74 % ja jäsenjärjestöjen 19 %.

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Kumppanit

SASKin työ perustuu kumppanuuteen. Maailmalla avainasemassa ovat paikalliset hankekumppanit, joita SASk tukee niiden työssä. Suomessa vahvan tukensa toiminnalle antavat jäsenjärjestöt.

Lue lisää

Tulokset

SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo 34 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille. SASKin työllä on saavutettu merkittäviä tuloksia eri

Lue lisää

SASK — työelämän ihmisoikeuksien mahdollistaja

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja solidaarisuudella on merkitystä. Esimerkiksi siirtotyöläisten huono kohtelu Qatarin MM-jalkapallostadionien rakennustyömailla on saanut niin laajaa kansainvälisetä huomiota, että paikalliset toimijat ovat joutuneet muuttamaan

Lue lisää