SASK tavoittelee toiminnallaan ihmisarvoista työtä ja elämiseen riittävää palkkaa. Niitä edistetään paitsi toimimalla suoraan kehittyvissä maissa myös herättelemällä tietoisuutta kotimaassa erilaisin kampanjoin. Tule mukaan!

Kotiapulaisten oikeuksien puolesta

kotiapulaisten oikeudet

Kotiapulaiset ovat kenties haavoittuvin työntekijäryhmä maailmassa. SASK tukee näiden näkymättömien naisten ponnisteluja yhdistää voimansa ja vaatia parempaa kohtelua. Onnistumisia on paljon.

Eroon orjuuttamisestaKotiapulainen pesee kattilaa Filippiineillä

Kotiapulaisia ei juuri näe, ja siksi heidät on helppo unohtaa. Heitä on maailmassa kuitenkin yli 67 miljoonaa, neljä viidestä naisia. Kotiapulaiset työskentelevät yksityiskodeissa, mikä tekee olojen valvonnasta hyvin vaikeaa.

SASK tukee kotiapulaisten aseman parantamista viidessä maassa, kolmella mantereella. Yhteensä näissä maissa arvioidaan olevan lähes 7 miljoonaa kotitalouksissa työskentelevää ihmistä, jotka tarvitsevat tukeamme.

Kotiapulaiset kohtaavat työssään usein väkivaltaa ja epäasiallista kohtelua, heidän työaikansa ovat kohtuuttomat ja palkkauksensa mitätön. Moni työskentelee jopa orjuuden kaltaisissa oloissa. Useat elävät äärimmäisessä köyhyydessä eli reilulla eurolla päivässä. Lisäksi lähes joka viides työskentelee kotimaansa ulkopuolella, kaukana omasta perheestään.

Kotiorjat eivät kuulu nykypäivään. Vapautetaan kotiorjat!


Nenäpäivä

Nenäpäivä-kampanjaJoka syksy järjestettävä Nenäpäivä tarjoaa hauskan tavan tehdä hyvää. Osallistumalla keräykseen autat maailman lapsia saamaan paremman tulevaisuuden.

Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen.

SASK on yksi niistä järjestöistä, joiden kautta Nenäpäivävaroja kanavoidaan eteenpäin. SASK käyttää osuutensa Nenäpäivä-tuotoista hankkeisiin, jotka vähentävät köyhyyttä kehittyvissä maissa – ja parantavat siten lasten ja nuorten elinolosuhteita. Kaikki yhdeksän hanketta pyrkivät varmistamaan lapsille paremman tulevaisuuden parantamalla lasten, nuorten ja heidän perheidensä koulutusta, oikeuksia ja toimeentuloa. Päästäkseen köyhyydestä he tarvitsevat valmiuksia huolehtia omista oikeuksistaan yhteiskunnan jäseninä.

Vuonna 2018 Nenäpäivää vietetään 9. marraskuuta. Silloin laitetaan jälleen hyvä liikkeelle.


Tunne ketjusi – yritysten vastuu

SASK on mukana kampanjassa, jossa kannustetaan suomalaisyrityksiä avaamaan omia tuotantoketjujaan. Se on ensimmäinen askel kohti aitoa vastuullisuutta omasta toiminnastaan.

#tunneketjusi - kampanja

SASK, Reilu kauppa ry ja Eettisen kaupan puolesta ry käynnistivät kampanjan, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota yritysten tuotantoketjujen läpinäkyvyyteen.

Jopa 25 miljoonaa ihmistä on pakkotyössä. Ja 152 miljoonaa lasta tekee terveydelleen tai koulunkäynnilleen haitallista työtä.

Kasvava joukko yrityksiä tekee töitä vastuullisuutensa eteen. Ne kartoittavat tuotteiden alkuperää, käyttävät vastuullisuussertifioituja raaka-aineita ja tekevät yhteistyötä ammattiliittojen kanssa.

Yritysten tulee tuntea ketjunsa, sillä se on vastuullisen yritystoiminnan ensiaskel. Tule mukaan vaatimaan yrityksiltä konkreettisia toimia avoimuuden lisäämiseksi

Tunneketjusi-kampanjan haaste on suunnattu suomalaisille tekstiili- ja elintarvikealan yrityksille. Vastuullisesti tuotettua ruokaa ja tekstiilejä toivova kuluttaja voi osallistua kampanjaan allekirjoittamalla vetoomuksen.


Vaadi H&M-ketjua varmistamaan elämiseen riittävät palkat

turn around h&m - vetoomusSASK on mukana kansainvälisen Clean Clothes -verkoston kampanjassa, joka vaatii H&M-ketjua pitämään lupauksensa. Vaadi sinäkin ja allekirjoita vetoomus!

Vuonna 2013 H&M-ketju ilmoitti, että sen käyttämien vaatetehtaiden työntekijöille maksetaan elämiseen riittävät palkat vuoden 2018 loppuun mennessä. Yhtiö arvioi, että tämä koskisi 850 000 ompelijaa. Lupaus sai laajaa kansainvälistä huomiota ja kiitosta.

H&M:n toimenpiteet lupauksensa lunastamiseksi ovat jääneet vähäisiksi, ja neljän vuoden takaisia lausuntoja on pehmennelty. Sadat tuhannet H&M:n vaatteita valmistavat työntekijät ansaitsevat yhä edelleen niin vähän, ettei heillä ole todellisia mahdollisuuksia elää tuloillaan.

Elämiseen riittävällä palkalla tarkoitetaan palkkaa, jolla työntekijä pystyy hankkimaan itselleen ja perheelleen riittävän ravinnon, asumisen, vaatetuksen, terveydenhuollon, lasten koulutuksen ja muut perustarpeet.

Elääkö 95 dollarilla kuussa?

H&M:lle vaatteita ompeleva bangladeshilainen tehdastyöläinen ansaitsee ketjun oman arvion mukaan noin 95 dollaria kuukaudessa. Tämä on kaukana elämiseen riittävästä palkasta, joka on Bangladeshissa varovaisenkin arvion mukaan 200 dollaria kuukaudessa.

H&M:n omistajat kokoontuvat yhtiökokoukseen Tukholmassa 8. toukokuuta. Tänään vaateteollisuuden nälkäpalkoista huolestuneet kuluttajat kokoontuvat Helsingissä varmistamaan, ettei H&M unohda lupaustaan.

Keräämme nimiä vetoomukseen, jossa vaaditaan H&M:ia pitämään lupauksensa.


Puhtaat vaatteet -kampanjalla eettisempää vaatetuotantoa

puhtaat vaatteet suomiSASK on mukana Puhtaat vaatteet -kampanjassa, jossa parannetaan vaatetusteollisuudessa työskentelevien työntekijöiden oloja. 

Haluamme myös lisätä kuluttajien tietoisuutta tavaroiden tuotanto-oloista ja vaikuttaa niihin. Kampanjoimme painostaaksemme yrityksiä ottamaan työntekijöiden ihmisoikeudet huomioon toiminnassaan ja parantamaan oloja.

Suomen Puhtaat vaatteet -kampanjointiin osalistuvat järjestöt ovat osa kansainvälistä Clean Clothes Campaign -verkostoa. Se kouluttaa ja mobilisoi kuluttajia, lobbaa yrityksiä ja hallituksia sekä tarjoaa suoraa solidaarisuustukea työntekijöille näiden kamppailussa oikeuksiensa ja parempien työolojen puolesta.

Kampanja toimii 16:ssa Euroopan maassa. Jäseniä ovat ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt, Suomessa verkostoon kuuluu SASKin lisäksi Eettisen kaupan puolesta ryAmmattiliitto ProPalvelualojen ammattiliitto PAM ja Teollisuusliitto.


Kunnon työn päivä

Kunnon työn päivä

Syksyllä ihmisarvoinen työ nousee keskusteluun kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta. Teemapäivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Nyt mukana on kymmeniä maita.

Aiheeseen liittyvää

Nauravat intialaiset naiset

Naisten oikeudet

Vanhempainvapaat, naisen euro, tasa-arvo työpaikoilla, häirintä ja syrjintä. Samat kestoaiheet nousevat keskusteluun vuodesta toiseen, kun puhutaan naisten asemasta työmarkkinoilla. Aiheet ovat esillä myös SASKin työssä,

Lue lisää

Nenäpäivä huipentuu tänään Nenäpäiväshow’hun

Suomen yhdeksäs Nenäpäivä-keräys huipentuu tänään 6. marraskuuta. Nenäpäivä-kampanjan visiona on Suomi, jossa jokainen edistää kehitysmaiden lasten ihmisarvoisen elämän toteutumista. Kampanja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta viihteen ja

Lue lisää

Nenäpäivä

Nenäpäivä

SASK tukee Nenäpäivä-varoin kotiapulaisina työskentelevien naisten ja tyttöjen oikeuksia eri puolilla maailmaa.

Lue lisää