SASK edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäseniämme ovat suomalaiset ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt. Kaikkiaan jäsenjärjestöjä on 36. Henkilöjäseniä SASKilla ei ole.

Jäsenjärjestöt osallistuvat toimintaan sekä hallinnossa että käytännön tasolla asiantuntijoina. Järjestöistä valitaan edustajat SASKin hallitukseen ja vuosikokoukseen. Jäsenmaksut ovat myös tärkeä osa SASKin työn mahdollistavaa rahoitusta.

SASK toivottaa lämpimästi tervetulleiksi jäsenikseen loputkin ay-järjestöt! Yhdessä voimme luoda vakaan perustan ihmisarvoiselle työlle maailmalla.

Miksi jäseneksi?

Haluatko tuoda oman jäsenliittosi SASKin jäseneksi?

Ole yhteydessä toiminnanjohtaja Janneen!

janne.ronkainen@sask.fi
puh. 040 776 8557

Monet järjestöt haluavat yksinkertaisesti osoittaa solidaarisuutta maailman köyhimpiä työntekijöitä kohtaan, kun taas osa ajattelee ensisijaisesti oman jäsenistön kansainvälistä edunvalvontaa. Toiset taas näkevät SASKin mahdollisuutena tarjota jäsenille tapa osallistua helposti kansainväliseen toimintaan.

Jäsenjärjestöt

Keskusjärjestöt

SAK
STTK

Ammattiliitot (Akava)

Akavan Erityisalat
Kirkon akateemiset AKI
Loimu

Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
Talentia

Tieteentekijöiden liitto 
Insinööriliitto IL
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ammattiliitot (SAK)

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 
Rakennusliitto 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Merimies-Unioni SMU 
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto

Tulliliitto
Yleinen lehtimiesliitto

Ammattiliitot (STTK)

Ammattiliitto Pro 
Ammattiliitto Nousu
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Palkansaajajärjestö Pardia
Suomen laivanpäällystöliitto

Tehy
Vakuutusväen Liitto VvL

Muut

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI 

Mitä eroa on jäsenjärjestöllä ja kannatusjäsenyhteisöllä?

Jäsenjärjestöt ovat suomalaisia ammattiliittoja tai keskusjärjestöjä, joiden kanssa yhteistyössä SASK tekee perustyötään: puolustaa työntekijöiden oikeuksia kehitysmaissa eri hankkeiden kautta sekä kampanjoi ja vaikuttaa kehitysasioihin Suomessa. Jäsenjärjestöt ovat mukana SASKin päätöksenteossa, ja niiden keskuudesta valitaan vuosikokouksen edustajat ja hallitus. Jäsenjärjestöt maksavat SASKille jäsenmaksua. Vuonna 2018 ammattiliittojen jäsenmaksu on 0,1 % ja keskusjärjestöjen 1 % niiden omista jäsenmaksutuloista.

Kannatusjäsenenä mikä tahansa yhteistö voi osoittaa tukensa SASKin toiminnalle. Tyypillisesti kannatusjäsenyhteisöt ovat ammattiliittojen paikallis-, alue- tai jäsenyhdistyksiä tai ammattiosastoja. Ne eivät osallistu hanketoimintaan, vaan yhteistyö on Suomeen painottuvaa viestinnällistä ja järjestöllistä yhteistyötä. Lisäksi kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus SASKin vuosikokouksessa. Kannatusjäsenyhteisöt maksavat vuotuista kannatusjäsenmaksua 0,50 € maksavaa jäsentä kohti, kuitenkin enintään 3000 € vuodessa.

Aiheeseen liittyvää

Haasta muutkin tukemaan ihmisarvoista työtä!

Idea haastekampanjan järjestämisestä syntyi yhdessä muutaman PAM-liiton aktiivin kanssa pari vuotta sitten. Lopullisen sysäyksen antoivat hallituksen kehitysyhteistyöjärjestöjen rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset ja niiden vaikutukset SASKin toimintaan. Timo

Lue lisää

Kumppanit

SASKin kumppanit Suomessa Ykkösketjuun-kampanjassa on SASKin ohella mukana yli 100 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa. Suomessa SASKin tärkeimpiä kumppaneita ovat jäsenjärjestöt. Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa sekä

Lue lisää

SASKin tukijat

SASKin tukijakunta on monipuolinen joukko ihmisoikeuksista kiinnostuneita, aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka toimivat SASKin puitteissa erilaisissa rooleissa. SASKin tukijat ovat olennainen osa toimintamme toteuttamista ja korvaamattoman

Lue lisää