Suomessa

Suomessa SASKin tärkeimpiä kumppaneita ovat jäsenjärjestöt. Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa sekä hankkeissa että kotimaan kampanjoinnissa. Kanssamme maailmaa parantavat muun muassa Kepa ja Kehys, Finnwatch, Reilu kauppa, WWF sekä Eetti.

Olemme tehneet yhteistyötä myös joidenkin yritysten kanssa. Usein tarkoitus on ollut lisätä yritysten tietoisuutta alihankintaverkostojen ongelmakohdista ja siten auttaa niitä puuttumaan haasteisiin.

Keskon selvitys avaa silmiä rypäleiden tuotantoketjun ihmisoikeusriskeille

Maailmalla

Ihmisarvoista työtä hankkeissamme edistävät useat paikalliset järjestöt. Useimmiten ne ovat ruohonjuuritasolla toimivia ammattiliittoja tai laajemmin koko yhteiskuntaan vaikuttavia keskusjärjestöjä. Toisinaan teemme yhteistyötä tutkimus- ja koulutuskeskusten kanssa.

Monissa hankkeissa toimimme ammattiliittojen kansainvälisten kattojärjestöjen kautta.

Kansainvälinen ay-liike

Kansainvälisten järjestöjen kautta pystymme vaikuttamaan tehokkaammin työntekijöiden oloihin kehittyvissä maissa. Usein tukea tarjoavat myös muiden Pohjoismaiden sekä Saksan, Hollannin ja Australian solidaarisuusjärjestöt eli SASKin sisarjärjestöt.

Aiheeseen liittyvää

Näin SASK toimii

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. Lähdemme ajatuksesta, että kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla

Lue lisää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäseniämme ovat suomalaiset ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt. Kaikkiaan jäsenjärjestöjä on 36. Henkilöjäseniä SASKilla ei

Lue lisää

Haasta muutkin tukemaan ihmisarvoista työtä!

Idea haastekampanjan järjestämisestä syntyi yhdessä muutaman PAM-liiton aktiivin kanssa pari vuotta sitten. Lopullisen sysäyksen antoivat hallituksen kehitysyhteistyöjärjestöjen rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset ja niiden vaikutukset SASKin toimintaan. Timo

Lue lisää