SASKin työ perustuu kumppanuuteen. Maailmalla avainasemassa ovat paikalliset hankekumppanit, joita SASK tukee niiden työssä. Suomessa vahvan tukensa toiminnalle antavat jäsenjärjestöt.

SASKin kumppanit Suomessa

Ykkösketjuun-kampanjassa on SASKin ohella mukana yli 100 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa.

Suomessa SASKin tärkeimpiä kumppaneita ovat jäsenjärjestöt. Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa sekä hankkeissa että kotimaan kampanjoinnissa. Kanssamme maailmaa parantavat muun muassa Fingo, Finnwatch, Reilu kauppa ja Eetti.

Olemme tehneet yhteistyötä myös joidenkin yritysten kanssa. Usein tarkoitus on ollut lisätä yritysten tietoisuutta alihankintaverkostojen ongelmakohdista ja siten auttaa niitä puuttumaan haasteisiin. Esimerkiksi Keskon kanssa selvitettiin vuonna 2017 ihmisoikeusriskejä viinirypäleiden tuotantoketjussa.

Kumppanit maailmalla

Mosambikin kotiapulaisten liiton SINEDin pääsihteeri Maria Joakin ja hallintovastaava Rosa Maria

Ihmisarvoista työtä kehitysmaassa edistää parhaiten paikallinen järjestö. Useimmiten SASKin kumppanit ovat ruohonjuuritasolla toimivia ammattiliittoja tai laajemmin koko yhteiskuntaan vaikuttavia keskusjärjestöjä. Toisinaan SASK toimii yhteistyössä paikallisen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa.

Monin paikoin SASK toimii ammattiliittojen kansainvälisten kattojärjestöjen kautta. Jokaisella SASKin toimialalla on oma kansainvälinen järjestö, joka edustaa alan työntekijöitä maailmanlaajuisesti. Järjestöt myös hallinnoivat SASKin ja sen etupäässä Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita. Niiden kautta  työntekijöiden oloihin kehittyvissä maissa pystytään vaikuttamaan kokonaisvaltaisemmin.

Aiheeseen liittyvää

Näin SASK toimii

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Tulokset

SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo lähes 40 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille.

Lue lisää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Lue lisää