Kannatusjäsenyys SASKissa

Kannatusjäsenet ovat tärkeä osa SASK-yhteisöä ja tuellaan mukana puolustamassa työelämän ihmisoikeuksia maailmalla.

”Meitä pidetään köyhyydessä”

Kuumuus, mitättömät palkat, myrkytykset ja surkeat majoitusolot ovat arkea Etelä-Afrikan viinitiloilla.

Tilojen työntekijät asuvat eristyksessä. Edes kauppaan ei pääse ilman työnantajan kuljetusta. Asuinhuoneet ovat homeessa, mutta ne ovat silti katto perheen pään päällä. Irtisanominen merkitsee myös häätöä. Siksi töissä on käytävä, vaikka olisi jalka poikki.

Työ hehkuvassa helteessä on raskasta. Viljelyksillä käytetään voimakkaita torjunta-aineita ilman suojavälineitä.

Kestäviä parannuksia viinitilojen työolosuhteisiin saadaan vain, jos työntekijöillä on toimintakykyinen ammattiliitto ja he voivat neuvotella omista työehdoistaan. SASK tukee Etelä-Afrikan viinitilojen työntekijöitä.

Suomalaiset ammattiosastot tai yhdistykset voivat parantaa työelämän ihmisoikeuksia SASKin kannatusjäsenenä. Tukimaksu on 50 senttiä per jäsen. Myös yksittäinen henkilö voi liittyä kannatusjäseneksi.

Eteläafrikkalaisen viinitilan luottamusmies Jacob irtisanottiin epäselvin perustein. (Kuva: Eric Nathan)

SASKin kannatusjäsenet ovat tyypillisesti ammattiliiton paikallisyhdistyksiä tai ammattiosastoja. Kannatusjäseneksi voivat kuitenkin liittyä kaikki yhteisöt, verkostot ja yritykset.

Myös yksittäiset henkilöt voivat tukea SASKin toimintaa kannatusjäsenenä. Henkilökannatusjäsenmaksu on 40 € vuodessa. Liittyä voi täyttämällä jäsenhakulomakkeen. Kannatusjäsenyyden voi päättää laittamalla viestin osoitteeseen tukijat@sask.fi.

Päivi Peltonen (vas.) ja Leena Kemppi (oik.) kertovat, että SASKin kannatusjäsenyys sai Vantaan ammatillisten opettajien yhdistyksen hallituksessa paljon kannatusta. Kuvassa keskellä SASKin Ellinoora Vesala.

”Näin matkalla, mitä SASK tekee”

Vantaan ammatillisten opettajien yhdistyksen jäsen Leena Kemppi on sitä mieltä, että jokaisen lapsen tulisi oppia lukemaan. Opetusalan ammattilaisena hän haluaa olla mukana edistämässä tätä kehitystä.

Leena Kemppi osallistui SASKin opintomatkalle Intiaan vuonna 2017. SASK ja OAJ tukevat siellä opettajien ammattiliiton toimintaa.

”Näin matkalla konkreettisesti sen, mitä SASK tekee.”

Opettajien liitto tekee työtä työolojen ja palkkauksen parantamiseksi, mutta pyrkii myös huolehtimaan siitä, että lapset pääsevät kouluun. Lapsityön aiheuttaman  köyhyyden kierteen katkaiseminen on yksi SASKin keskeisimmistä tavoitteista. Kun vanhemmat saavat työstään elämiseen riittävää palkkaa, lapset voivat käydä koulua.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ liittyi SASKin jäsenjärjestöksi vuoden 2020 alusta. Vantaan ammatilliset opettajat saivat uutisesta pontta lähteä tukemaan SASKin työtä. Leena Kemppi ja Päivi Peltonen kertovat, että SASKin kannatusjäseneksi liittyminen sai selkeän kannatuksen yhdistyksen kokouksessa.

Kiinnostavia koulutuksia

Kannatusjäsenyhteisöjen jäsenet voivat hakea SASKin järjestämiin lähettiläskoulutuksiin sekä SASK-lähettiläinä ympäri maailmaa järjestettäville opintomatkoille. Koulutukset antavat tietoa kansainvälisistä haasteista ja ratkaisuista sekä vaikuttamiskeinoista.

Puhujia ja työpajoja

SASK lähettiläsverkostoineen vierailee tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan yhdistysten ja ammattiosastojen jäsenilloissa tai muissa tilaisuuksissa puhujina tai työpajan vetäjinä.

Materiaalia jäsenhankinnan tueksi

Kannatusjäsenet saavat käyttöönsä erilaista viestinnällistä materiaalia jota voi hyödyntää oman jäsenhankintamateriaalin tukena verkossa ja työpaikoilla.

Näkyvyyttä yhdistykselle, ammattiosastolle tai muulle yhteisölle

SASK tarjoaa kannatusjäsenille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin kampanjoihin ja tempauksiin työntekijöiden oikeuksien puolesta. Aktiivisten yhdistysten ja ammattiosastojen kanssa voidaan suunnitella myös omia kampanjoita ja vaikuttamistapoja.


Jakartalainen Nur Khasanoh on työskennellyt kotiapulaisena 16-vuotiaasta lähtien.

Kotiapulaiset ovat heikoimmassa asemassa

Kotitaloustyöntekijöiden työ on turvatonta. He ovat usein työnantajansa armoilla ilman työelämän ihmisoikeuksia. He tekevät raskasta työtä ja pitkää päivää ilman vapaita ja kunnollista palkkaa.

Indonesiassa työskentelee lähes viisi miljoonaa kotiapulaista. Kuten monilta muiltakin indonesialaisilta, heiltä puuttuvat yleisesti työntekijöitä koskevat edut kuten loma. Korona lisäsi kotiapulaisten ahdinkoa. Työnantajat teettivät koronaan vedoten lisätöitä ilman korvausta, ja myös laskivat heidän palkkojaan jopa 75 prosenttia. Heidän palkkansa ovat muutenkin vain noin kolmannes Indonesian minimipalkasta.

Kotitalouksien työntekijöillä ole oikeutta sosiaaliturvaan. Tulojen romahtaminen entisestään merkitsee, ettei heillä ole enää varaa maksaa vuokriaan ja ostaa perheilleen ruokaa.

SASK auttaa kotitaloustyöntekijöitä yhdistämään voimansa ja puolustamaan oikeuksiaan Filippiineillä, Mosambikissa, Indonesiassa ja Kolumbiassa. Kotiapulaisten asema paranee vain, jos heillä on mahdollisuus kuulua ammattiliittoon.

Sinunkin osastosi tai yhdistyksesi voi parantaa työelämän ihmisoikeuksia SASKin kannatusjäsenenä.

Kannatusjäsenyhteisön jäsenmaksu on vuodessa 0,50 €  maksavaa jäsentä kohti. Minimimaksu on 100 € vuodessa (alle 200 jäsentä) ja maksimimaksu 3000 € vuodessa (yli 6000 jäsentä).

Yhteisölle, jolla ei ole henkilöjäseniä kannatusjäsenmaksu määritellään tapauskohtaisesti toiminnan laajuuden perusteella, kuitenkin niin että se on vähintään 200 € / vuosi.

Jäsenmaksu peritään kerran vuodessa.


Jyty Metropoli korostaa kansainvälisen solidaarisuuden olevan ammattiyhdistystoiminnan henkisessä ytimessä.

”Ammattiyhdistystoiminta ei ole itsekästä toimintaa, siksi haluamme osaltamme olla vahvistamassa työelämän ihmisoikeuksia. Ammattiyhdistykset ovat vaikuttaneet Suomessa työelämän oikeudenmukaisuuteen, siksi haluamme olla mahdollistamassa saman muuallakin. Mielestämme ay-toiminta on tärkeä osa ihmisoikeustyötä. Omaan napaan tuijottaminen ei edistä ihmisoikeuksia. ”

Monet nykyiset kannatusjäsenemme näkevät kannatusjäsenyyden paitsi tapana osoittaa solidaarisuutta myös puhtaana jäsenetuna omille jäsenilleen. Solidaarisuustyöstä kiinnostuneille SASK tarjoaa suoran kanavan maailmalle. Kannatusjäsenyhteisöjen jäsenet hakevat aktiivisesti SASKin järjestämiin lähettiläskoulutuksiin ja SASK-lähettiläinä opintomatkoille laajentamaan tietämystään kansainvälisistä haasteista ja ratkaisuista sekä vaikuttamiskeinoista.

”Aiheet mielenkiintoisia, antoivat ajattelemisen aihetta ja lisäsivät tietoa. Mielenkiintoista, kun on ihmisiä eri aloilta ja eri puolilta maata.”

SASKin lähettiläskoulutukseen osallistunut

Teollisuusliiton ammattiosastot

Espoon Metallityöväen ammattiosasto 271 ry
Helsingin Puuseppäin Ammattiyhdistys ry 001
Helsingin Teva 501
Porin Sahatyöväen ao 020
Punkaharjun Puu- ja erityisalojen ao 079
Tampereen pesuteollisuustyöntekijät ry
Helsingin hissityöntekijät Ry (Metalliliiton ao 128)
Helsingin Jalometallityöväen ao 82
Helsingin Metallityöväen ammattiosasto ry
Joensuun seudun teollisuustyöntekijät ry
Kanta-Hämeen Teollisuustyöväen ammattiosasto ry
Koivuhaan metallityöväen ammattiosasto ry
Köyliön Metallityöväen ao 273
Lappeenrannan auto- ja konealojen ao 242
Lappeenrannan metallityöväen ao 3
Lauttakylän Metallityöväen ao 190
Linnavuoren metallityöväen amm.osasto ry 134
Loimaan metallityöväen ao 29
Oulun metallityöväen ao 56
Outokummun Kaivos- ja Metallityöväen ammattiosasto ry
Pikkalan Metallityöntekijäin ao 11
Porin Sahatyöväen ao 713
Punkaharjun Puutyöntekijät ry
Raaseporin Teollisuustyöntekijät ry
Riihimäen Metallityöväen ammattiosasto 103 ry
Sastamalan Teollisuustyöntekijät ao 345
Savonlinnan metallityöväen ammattiosasto ry nro 17
Sorsakosken metallistyöväen ammattiosasto ry
Strömbergin tehtaan työntekijäin ao 70
Tampereen Pesuteollisuustyöntekijät ry
Teollisuusväen Hakkilan ammattiosasto ry
Teuvan metallityöväen ao 252
Turun Kemia ao 007
Turun puuseppäin ammattiosasto Ry 703
Uudenkaupungin auto- ja metallityöväen ao 268 ry
Vanajan Metallityöväen ammattiosasto 250

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ammattiosastot

Ay-ammattilaiset ry
Helsingin Varastotyöntekijät ao 036
PAM – Apteekkialan osasto ry
PAM – Keskolaisten ammattiosasto ry 007
PAM – Keskolaisten ammattiosasto ry 007
PAM – Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
PAM 705 Hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry
PAM Erityisammattien toimihenkilöt 632
PAM Hankoniemi 757 ry
PAM hotelli -ja ravintola-alan Mikkelin osasto 727 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan Jyväskylän osasto 721 ry
PAM Hotelli- ja Ravintola-alan Oulun osasto 710
PAM Liikealan Hämeenlinnan seudun ao 056
PAM Liikealan Lahden seudun os. ry 062
PAM Liikealan Lohjan osasto 006
PAM Liikealan Turun seudun osasto ry 069
PAM Meri-Lapin ammattiosasto 050 ry
PAM-Osuustoiminnan ammattilaiset ry 002
PAM Oulun kiinteistötyöntekijät ry os 506
PAM Porvoon seudun osasto ry – PAM Borgånejdens avdelning rf. 188
PAM Tampereen kiinteistötyöntekijät osasto 503 ry
PAM Uudenmaan Marava-ammattilaiset ry
PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät Ry
PAM-liikealan Pohjois-Karjalan osasto 022 ry
PAM-MaRa-alan Kuopion seudun osasto 714 ry
PAM-Osuustoiminnan ammattilaiset ry 002

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ammattiosastot ja paikallisyhdistykset

Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry
Eduskunnan ammattiosasto EMO ry
Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580
Helsingin yliopiston ammattiosasto JHL 645
Hämeenlinnan kaupungin JHL 049
Ilomantsin JHL 338 ry
JHL ao 014
Järvi-Pohjanmaan JHL ry 667
Kanta-Hämeen yksityisalat JHL ry 736
Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ao JHL 776
Stara JHL
STM:n hallinnonalan ammattiosasto JHL 805
TSL:n Yhdistys JHL ry 016
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ao JHL 157

Tehyn ammattiosastot

Tehyn Etelä-Pohjanmaan yksityisalojen ammattiosasto ry. (675)
Tehy Keski-Uudenmaan kuntien ammattiosasto 141 ry
Tehyn Oulun seudun yksityisen terveyspalvelualan ammattiosasto ry
Tehyn Uudenmaan yksityisen sosiaalipalvelualan ao 126

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SELin ammattiosastot

Elintarviketyöläisten ala-Satakunnan ammattiosasto 032 ry
Helsingin elintarviketyöntekijät ry ammattiosasto 010
Kouvolan Leipomo- ja Elintarviketyöläiset 122
Pedersöre Livsmedelsarbetares fackavdelning r.f 006
Sahalahden Elintarviketyöntekijät ry os. 111
Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ammattiosastot

AKT:n osasto 150 ry
Helsingin Ahtaustyöntekijät ry AKT os. 131
Helsingin Autoalantyöntekijät ry, AKT
Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry os 009
Tampereen Automiehet R.Y.

Rakennusliiton ammattiosastot

Rakennusliiton osasto 003
Rakennusliiton osasto 030
Rakennusliiton osasto 66
Rakennusliiton osasto n:o 52 ry

Sähköalojen ammattiliiton ammattiosastot

Etelä-Pohjanmaan Sähköalantyöntekijäin osasto r.y. n:o 57
Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ao 013
Loviisan sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry no 25

Ammattiliitto Pron jäsenyhdistykset

Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry
Kiinteistöalan Toimihenkilöt Pro 310
Pirkanmaan teknologiahenkilöt Pro ry
Riihimäen Toimihenkilöt Pro 050

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn paikallisyhdistykset

Jyty Keski-Karjala ry
Jyty Metropoli ry

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n jäsenyhdistykset

Vantaan ammatilliset opettajat ry
OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry
OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys
OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistys
OAJ:n Laitilan paikallisyhdistys
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAUn ammattiosastot

151 PAUn Pasilan osasto

Muut yhteisöt

Ay-toimihenkilöt
Psykologien sosiaalinen vastuu
Tampereen Kirjatyöntekijöiden Yhdistys ry