SASKin hallinto on kaksiportainen. Ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vuosikokous. Vuosikokousten välillä toimintaa ohjaa hallitus.

SopimuspaperiVuosikokous

SASKin ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous, jossa kaikilla jäsenjärjestöillä on äänioikeus. Henkilökannatusjäsenillä ja kannatusjäsenyhteisöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Niissä muun muassa käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Niissä päätetään myös jäsenmaksujen suuruudesta ja valitaan hallitus joka toinen vuosi.

Hallitus

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätösvaltaa siellä käyttävät SASKin jäsenjärjestöt.

Hallitus johtaa SASKin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Hallitustyöskentelyn ja vuosikokousedustuksen myötä jäsenjärjestöt päättävät SASKin toiminnasta ja strategisista valinnoista.

SASKin hallitukselle ei makseta palkkioita.

Hallitus kaudella 2019–2020

Puheenjohtajat

Lindholm Henri, SEL (pj.)
Björkbacka Pia, SAK (vpj.)
Kivioja Juska, STTK (vpj.)

Jäsenet (aakkosjärjestyksessä)

Jurva Niina, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Koivuniemi Sari, Tehy
Koskenheimo Hanna, Akavan Erityisalat
Koskinen Matti, Ammattiliitto Pro
Kreutzman Nina, Rakennusliitto
Lehikoinen Heidi, PAM
Petälä Eveliina, JHL
Piirainen Marko, AKT

Varajäsenet (järjestyksessä)

Houbad Christina, VvL
Oksa Petteri, Insinööriliitto
Räsänen Jari, Sähköliitto

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 37.

Lue lisää

Kannatusjäsenet

SASKin kannatusjäsenet tukevat kehittyvien maiden työntekijöitä ihmisoikeuksien saavuttamisessa. Tuo paikallisyhdistyksesi tai ammattiosastosi mukaan tekemään hyvää SASKin kautta. Tuellanne muutetaan maailmaa!

Lue lisää

Vantaan ammatilliset opettajat ry SASKin kannatusjäseneksi

Yhdistyksen aktiivi Leena Kemppi on sitä mieltä, että jokaisen lapsen tulisi oppia lukemaan. Opetusalan ammattilaisena hän haluaa olla mukana edistämässä tätä kehitystä.

Lue lisää