SASKin hallinto on kaksiportainen. Ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vuosikokous. Vuosikokousten välillä toimintaa ohjaa hallitus.

SopimuspaperiVuosikokous

SASKin ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous, jossa kaikilla jäsenjärjestöillä on äänioikeus. Henkilökannatusjäsenillä ja kannatusjäsenyhteisöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Niissä muun muassa käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Niissä päätetään myös jäsenmaksujen suuruudesta ja valitaan hallitus joka toinen vuosi.

Hallitus

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätösvaltaa siellä käyttävät SASKin jäsenjärjestöt. Hallitus johtaa SASKin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Hallitustyöskentelyn ja vuosikokousedustuksen myötä jäsenjärjestöt päättävät SASKin toiminnasta ja strategisista valinnoista. SASKin hallitukselle ei makseta palkkioita.

Hallitus kaudella 2023–2024

Puheenjohtajat

Kokko Ismo, AKT (pj.)
Kivioja Juska, STTK (vpj.)
Piirainen Marko, SAK (vpj.)

Jäsenet (aakkosjärjestyksessä)

Arnkil Jenni, OAJ
Hakkarainen Mikko, Teollisuusliitto
Koivuniemi Sari, Tehy
Koskenheimo Hanna, Akavan Erityisalat
Koskinen Matti, Ammattiliitto Pro
Kreutzman Nina, Rakennusliitto
Petälä Eveliina, JHL
Ylitalo Jaana, PAM

Varajäsenet (sijaantulojärjestyksessä)

Väänänen Lea, SEL
Holstila Ansku, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Björkbacka Pia, SAK
Haikonen Jaakko, STTK

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Lue lisää

What is SASK?

The Trade Union Solidarity Centre of Finland SASK is the solidarity and development cooperation organization of Finnish trade unions, with a focus on labour rights.

Lue lisää

SASK sai uuden jäsenjärjestön, kun Kelan toimihenkilöt liittyi mukaan

Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt liittyi SASKin jäseneksi alkuvuodesta. Liitto edustaa muun muassa Kelan työntekijöitä ja on SASKin 36:s jäsenjärjestö.

Lue lisää