SASKin hallinto on kaksiportainen. Ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vuosikokous. Vuosikokousten välillä toimintaa ohjaa hallitus.

SopimuspaperiVuosikokous

SASKin ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous, jossa kaikilla jäsenjärjestöillä on äänioikeus. Henkilökannatusjäsenillä ja kannatusjäsenyhteisöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Niissä muun muassa käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Niissä päätetään myös jäsenmaksujen suuruudesta ja valitaan hallitus joka toinen vuosi.

Hallitus

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätösvaltaa siellä käyttävät SASKin jäsenjärjestöt. Hallitus johtaa SASKin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Hallitustyöskentelyn ja vuosikokousedustuksen myötä jäsenjärjestöt päättävät SASKin toiminnasta ja strategisista valinnoista. SASKin hallitukselle ei makseta palkkioita.

Hallitus kaudella 2021–2022

Puheenjohtajat

Lindholm Henri, SEL (pj.)
Björkbacka Pia, SAK (vpj.)
Kivioja Juska, STTK (vpj.)

Jäsenet (aakkosjärjestyksessä)

Arnkil Jenni, OAJ
Hakkarainen Mikko, Teollisuusliitto
Koivuniemi Sari, Tehy
Koskenheimo Hanna, Akavan Erityisalat
Koskinen Matti, Ammattiliitto Pro
Lehikoinen Heidi, PAM
Petälä Eveliina, JHL
Piirainen Marko, SAK

Varajäsenet (järjestyksessä)

Kreutzman Nina, Rakennusliitto
Moore Annica, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Häggman Maria, STTK
Höök Katri, AKT

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Lue lisää

Vantaan ammatilliset opettajat ry SASKin kannatusjäseneksi

Yhdistyksen aktiivi Leena Kemppi on sitä mieltä, että jokaisen lapsen tulisi oppia lukemaan. Opetusalan ammattilaisena hän haluaa olla mukana edistämässä tätä kehitystä.

Lue lisää

Rahoitus

SASKin toiminta rahoitetaan pääosin valtion kehitysyhteistyövaroista. Lisäksi rahoitukseen osallistuvat jäsen- ja kannatusjäsenjärjestöt sekä yksityiset lahjoittajat. SASK on muun muassa yksi yhdeksästä Nenäpäivä-keräyksen tuottoja saavasta järjestöstä. SASKin

Lue lisää