SASKin hallinto on kaksiportainen: Ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vuosikokous. Vuosikokousten välillä toimintaa ohjaa hallitus.

Vuosikokous

SASKin ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous, jossa kaikilla jäsenjärjestöillä on äänioikeus. Henkilökannatusjäsenillä ja kannatusjäsenyhteisöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Niissä muun muassa käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Niissä myös päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja valitaan hallitus joka toinen vuosi.

Hallitus

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sielläkin päätösvaltaa käyttävät SASKin jäsenjärjestöt.

Hallitus johtaa SASKin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Hallitustyöskentelyn ja vuosikokousedustuksen myötä jäsenjärjestöt päättävät SASKin toiminnasta ja strategisista valinnoista.

SASKin hallitukselle ei makseta palkkioita.

Hallitus kaudella 2017–2018 

Puheenjohtajat

Lindholm Henri, SEL (pj.)
Hietanen Eija, SAK (vpj.)
Kousa Risto, STTK (vpj.)

Jäsenet

Houbad Christina, VvL
Koivuniemi Sari, Tehy
Koskinen Matti, Ammattiliitto Pro
Kreutzman Nina, Rakennusliitto
Lehikoinen Heidi, PAM
Oksa Petteri, Insinööriliitto
Petälä Eveliina, JHL
Puura Heli, Teollisuusliitto

Varajäsenet

Koskenheimo Hanna, Jyty
Aho Jaakko, Sähköliitto
Holm Hanna, YKA
Niinimaa Leena, SSSL

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäseniämme ovat suomalaiset ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt. Kaikkiaan jäsenjärjestöjä on 36. Henkilöjäseniä SASKilla ei

Lue lisää

Kannatusjäsenet

Tuo paikallisyhdistyksesi tai ammattiosastosi mukaan tekemään hyvää SASKin kautta. SASKin kannatusjäsenenä tuette kehittyvien maiden työntekijöitä saamaan paremman elämän. Tuellanne muutetaan maailmaa!

Lue lisää

Miltä tuntuu oppia kirjoittamaan oma nimi? – Katso video

Juel Mercila on perheenäiti ja torimyyjä, jolle kirjoitustaito oli vielä hetki sitten vain haave. Kun hänen piti allekirjoittaa lainahakemuksia, hän piirsi nimensä kohdalle rastin. Kun

Lue lisää