SASK tarjoaa koulutussisältöjä etenkin jäsenjärjestöjensä koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Voit valita useista vaihtoehdoista!

Intialaisia lapsia koulussa pulpettien ääressä

Jos olet kiinnostunut SASKin koulutuksista, ole yhteydessä kotimaan toiminnan päällikkö Ellinoora Vesalaan, ellinoora.vesala@sask.fi.

Teemakoulutukset

Erilaisissa teemakoulutuksissa perehdytään johonkin SASKin toiminnan teemaan tai toiminnan muotoon syvemmin.

Paikallisen edunvalvonnan edellytykset (kesto n. 1 h)

Koulutus antaa tietoa siitä, millaiset edellytykset maailmalla on edunvalvonnalle. Kerromme esimerkkejä siitä, millaisissa olosuhteissa työntekijöiden oikeuksia ajetaan maailmalla, miten rakenteet kehittyvissä maissa eroavat suomalaisen ay-liikkeen rakenteista, millaista luottamusmiehen työ on ja miten valtio tai työnantaja yrittää heikentää ammattiliiton toimintaedellytyksiä. Kerromme myös ammattiyhdistysliikkeen keinoista selvitä näistä tilanteista.

SASKin työ maailmalla (toimialoittain) (kesto 45 min.–1 h) 

Mitä SASKin työ on käytännössä? Tämä koulutus avaa melko syvällisesti SASKin hanketyötä, sen tavoitteita, välittömiä tuloksia ja pitkäaikaisia vaikutuksia toimintamaissa. Hankekoulutuksia on mahdollista järjestää toimialakohtaisesti. 

ILOn oikeudet (kesto 1,5 h) 

Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt neljä työelämän perusoikeutta. Tämä koulutus avaa näitä oikeuksia sekä antaa tietoa siitä, miten ne toteutuvat maailmalla ja millaisia haasteita niiden noudattamiseen liittyy. 

ILOn oikeudet: Yhdenvertaisuus työelämässä (kesto n. 3045 min.) 

Koulutus antaa vastauksia siihen, mitä syrjintä tarkoittaa, kuinka yleistä se on työelämässä ja miten työelämän ja yhteiskunnan syrjivistä rakenteista voidaan päästä eroon.

ILOn oikeudet: Sano ei lapsityölle (kesto 45 min.) 

Tämä koulutus kasvattaa tietämystä lapsityöstä, sitä lisäävistä rakenteista sekä siitä, miten lapsityön tekemiseen voidaan puuttua ja miten sitä voidaan vähentää. 

Kenen äänellä puhutaan – kehitysviestintä ja -kuvasto (kesto n. 1 h

Kuinka globaaleista ongelmista kerrotaan? Koulutuksessa pohditaan aihetta vastuun ja taustojen kautta. Tavoitteena on edistää eettisempää kehitysmaakuvastoa ja saada ihmiset miettimään syvällisemmin omaa rooliaan toimijana.  

Ihmisoikeudet vaateteollisuudessa (kesto 1 h)

Koulutus keskittyy vaateteollisuuden ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Tarkoitus on saada osallistujat pohtimaan, kuka vaatteet on tehnyt sekä millaisessa ympäristössä ja millaisilla työehdoilla ne on tuotettu. Koulutus antaa myös konkreettisia ratkaisuja vastuullisempien valintojen tekemiseen.

 

Keittiöstä barrikadeille (kesto 1,5 h) 

Kerromme maailman kotiapulaisten tilanteesta ihmisten tarinoiden ja havainnollistavien kuvien kautta. Koulutus avaa kotiapulaisten roolia työelämässä ja yhteiskunnassa, ja siellä pääsee kuulemaan, miten kotiapulaisten tilannetta on pystytty parantamaan maailmanlaajuisesti ja mitä on vielä tehtävänä. 

Reilumpia rypäleitä (kesto 1,5 h) 

Tiedätkö kuka viinin valmistaa ja minkälaisissa olosuhteissa ostamasi viini on tehty? Viiniteollisuuteen liittyy useita ihmisoikeusloukkauksia. Tämä koulutus kasvattaa tietämystä viiniteollisuuden ongelmakohdista sekä antaa osallistujille ratkaisuja vaikuttaa kuluttajana asioiden parantamiseksi. 

Stadioneita siirtotyöllä (Qatar) (kesto 1 h) 

Urheilu ja politiikka eivät kuulu yhteen – vai kuuluvatko? Mitä tapahtuu ennen kuin seuraamamme urheilukilpailut voidaan järjestää? Kuka tekee stadionit ja millaisissa olosuhteissa? Tämä koulutus kertoo siirtotyöntekijöiden tilanteesta erityisesti Qatarissa, jossa pelataan miesten jalkapallon MM-kilpailut marraskuussa 2022. 

SASK-peruskoulutukset 

Siksi SASK (kesto 45 min.) 

Tämä koulutus kertoo, mitä SASK yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa tekee työelämän ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä mitkä ovat SASKin teemoja ja tavoitteita maailmalla. Koulutuksessa saa  tietoa myös osallistumis- ja tukimahdollisuuksista SASKissa. 

Vapaaehtoistoiminta SASKissa (kesto 45 min.) 

SASK-lähettiläät eli SASKin vapaaehtoiset muodostavat laajan vaikuttajaverkoston. Heitä yhdistää mielenkiinto työelämän ihmisoikeuksia kohtaan. Tässä koulutuksessa kuulee perustietoa SASKin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. 

Kannatusjäsenyys SASKissa (kesto 45 min.) 

Kannatusjäsenmaksut ovat tärkeä tuki, jolla mahdollistetaan SASKin työ maailman työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Tässä koulutuksessa pääsee oppimaan lisää tukimuodoista sekä tukemisen hyödyistä yksityiselle kannatusjäsenelle ja kannatusjäsenyhteisölle.  

Kansainvälisen solidaarisuuden merkitys (kesto 3045 min.) 

Koulutus avaa kansainvälisen solidaarisuuden käsitettä sekä herättää pohtimaan sitä, miksi se on tärkeää ja merkityksellistä. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten globaali työelämä ja sen suuntaukset liittyvät suomalaiseen työelämään ja miksi niiden tulisi kiinnostaa myös suomalaisia työntekijöitä. 

Rakenteilla

ILOn oikeudet: Oikeus järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti (kesto 45 min.) 

Tämä koulutus kertoo ay-oikeuksien toteutumisesta ympäri maailmaa ja siitä, miten niiden toteutumista voidaan tukea. 

ILOn oikeudet: Pakkotyön kielto (kesto 45 min.) 

Mitä on pakkotyö ja mikä siihen johtaa? Tämä koulutus kertoo pakkotyöstä ja toimenpiteistä, joita sen kitkemiseksi on tehty ja tehdään edelleen. 

 

Aiheeseen liittyvää

Hae mukaan SASKin lähettiläskoulutukseen!

Koulutus järjestetään Helsingissä 7.–9.10.2022. Haku koulutukseen on auki 11. syyskuuta asti. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille 15. syyskuuta mennessä.

Lue lisää

SASK & Eetti kouluttaa – Yritysvastuun ABC

Yritysvastuun ABC -työpajassa sukelletaan pintaa syvemmälle yritysten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksiin.

Lue lisää

SASKin teemakoulutus: Ay-liike ja demokratia

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia lisää ay-liikkeen roolista globaalin etelän maiden demokratiakehityksessä.

Lue lisää