Koulutuspaketit

SASK tarjoaa jäsenjärjestöjensä käyttöön koulutuspaketteja, joiden aiheet liittyvät työelämän ihmisoikeuksiin ja SASKin työhön. Kouluttajana toimii SASKin asiantuntija.

Intialaisia lapsia koulussa pulpettien ääressä

Jos olet kiinnostunut SASKin koulutuksista, ole yhteydessä kotimaan toiminnan päällikkö Ellinoora Vesalaan, ellinoora.vesala@sask.fi.

Teemakoulutukset

Teemakoulutuksissa perehdytään tiettyyn SASKin toiminnan teemaan tai toiminnan muotoon syvemmin.

Paikallisen edunvalvonnan edellytykset (1 h)

Koulutuksessa oppii, millaiset edellytykset maailmalla on edunvalvonnalle. Kerromme esimerkkejä siitä, millaisissa olosuhteissa työntekijöiden oikeuksia ajetaan maailmalla, miten rakenteet kehittyvissä maissa eroavat suomalaisen ay-liikkeen rakenteista, millaista luottamusmiehen työ on ja miten valtio tai työnantaja yrittää heikentää ammattiliiton toimintaedellytyksiä. Kerromme myös ammattiyhdistysliikkeen keinoista selvitä näistä tilanteista.


SASKin työ maailmalla (45 min.–1 h) 

Mitä SASKin työ on käytännössä? Tämä koulutus avaa melko syvällisesti SASKin hanketyötä, sen tavoitteita, välittömiä tuloksia ja pitkäaikaisia vaikutuksia toimintamaissa. Hankekoulutuksia on mahdollista järjestää toimialakohtaisesti. 


ILOn oikeudet (1,5 h) 

Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt viisi työelämän perusoikeutta. Tämä koulutus avaa näitä oikeuksia sekä antaa tietoa siitä, miten ne toteutuvat maailmalla ja millaisia haasteita niiden noudattamiseen liittyy. 


ILOn oikeudet: Yhdenvertaisuus työelämässä (3045 min.) 

Koulutus antaa vastauksia siihen, mitä syrjintä tarkoittaa, kuinka yleistä se on työelämässä ja miten työelämän ja yhteiskunnan syrjivistä rakenteista voidaan päästä eroon.


ILOn oikeudet: Sano ei lapsityölle (45 min.) 

Tämä koulutus kasvattaa tietämystä lapsityöstä, sitä lisäävistä rakenteista sekä siitä, miten lapsityön tekemiseen voidaan puuttua ja miten sitä voidaan vähentää. 

Lapsityöstä pyritään pääsemään eroon monien kansainvälisten sopimusten ja paikallisen toiminnan turvin, mutta siitä huolimatta maailmassa on 160 miljoonaa lapsityöläistä eli 5–17-vuotiasta lasta.


Kenen äänellä puhutaan? – kehitysviestintä ja -kuvasto (1 h

Kuinka globaaleista ongelmista kerrotaan? Koulutuksessa pohditaan aihetta vastuun ja taustojen kautta. Tavoitteena on edistää eettisempää kehitysmaakuvastoa ja saada ihmiset miettimään syvällisemmin omaa rooliaan toimijana.  


Nainen ompelee vaatetta aasialaisessa tekstiilitehtaassa. keltaisella pohjalla teksti "ihmisoikeudet vaateteollisuudessa".

Ihmisoikeudet vaateteollisuudessa – Human rights in textile industry (1 h)

Koulutus keskittyy vaateteollisuuden ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Tarkoitus on saada osallistujat pohtimaan, kuka vaatteet on tehnyt, millaisessa ympäristössä ja millaisilla työehdoilla ne on tuotettu. Koulutus antaa myös konkreettisia ratkaisuja vastuullisempien valintojen tekemiseen.

Available also in English! This training focuses on challenges in the textile industry and how to solve them. The aim is to get the participants to consider who made the clothes we are wearing, in what kind of environment and under what working conditions they were produced. The training also provides concrete solutions for making more responsible choices.


Kuvassa kotiapulaisen kädet. Keltaisessa ympyrässä teksti: "Keittiöstä barrikadeille".

Keittiöstä barrikadeille (1,5 h) 

Koulutus avaa kotitalouksien työntekijöiden roolia työelämässä ja yhteiskunnassa. Kerromme maailman kotiapulaisten tilanteesta ihmisten tarinoiden ja havainnollistavien kuvien kautta. Siellä pääsee kuulemaan, miten heidän tilannettaan on pystytty parantamaan maailmanlaajuisesti ja mitä on vielä tehtävänä. 


Reilumpia rypäleitä (1,5 h) 

Tiedätkö kuka viinin valmistaa ja millaisissa olosuhteissa ostamasi viini on tehty? Viiniteollisuuteen liittyy useita ihmisoikeusloukkauksia. Tämä koulutus kasvattaa tietämystä viiniteollisuuden ongelmakohdista sekä antaa osallistujille ratkaisuja vaikuttaa kuluttajana asioiden parantamiseksi. 


Stadioneita siirtotyöllä (1 h) 

Urheilu ja politiikka eivät kuulu yhteen – vai kuuluvatko? Mitä tapahtuu ennen kuin seuraamamme urheilukilpailut voidaan järjestää? Kuka tekee stadionit ja millaisissa olosuhteissa? Tämä koulutus kertoo siirtotyöntekijöiden tilanteesta erityisesti Qatarissa, jossa pelattiin miesten jalkapallon MM-kilpailut marraskuussa 2022, ja lisää urheilukisoja on tulossa. 


SASK-peruskoulutukset 

Siksi SASK (45 min.) 

Tämä koulutus kertoo, mitä SASK yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa tekee työelämän ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä mitkä ovat SASKin teemoja ja tavoitteita maailmalla. Koulutuksessa saa tietoa myös osallistumis- ja tukimahdollisuuksista SASKissa. 


Vapaaehtoistoiminta SASKissa (45 min.) 

SASK-lähettiläät eli SASKin vapaaehtoiset muodostavat laajan vaikuttajaverkoston. Heitä yhdistää mielenkiinto työelämän ihmisoikeuksia kohtaan. Tässä koulutuksessa kuulee perustietoa SASKin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. 


Kannatusjäsenyys SASKissa (45 min.) 

Kannatusjäsenmaksut ovat tärkeä tuki, jolla mahdollistetaan SASKin työ maailman työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Tässä koulutuksessa pääsee oppimaan lisää tukimuodoista sekä tukemisen hyödyistä yksityiselle kannatusjäsenelle ja kannatusjäsenyhteisölle.  


Toisiaan kohti kurkottavat kädet. keltaisessa ympyrässä teksti: "kansainvälisen solidaarisuuden merkitys"

Kansainvälisen solidaarisuuden merkitys (30–45 min.) 

Koulutus avaa kansainvälisen solidaarisuuden käsitettä sekä herättää pohtimaan sitä, miksi se on merkityksellistä. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten globaali työelämä ja sen suuntaukset liittyvät suomalaiseen työelämään ja miksi niiden tulisi kiinnostaa myös suomalaisia työntekijöitä. 


Kansalaisyhteiskunta vaatii puolustajiansa (4560 min.)

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään kansalaisyhteiskuntaan ja sen tilaan. Koulutuksessa käsitellään esimerkinomaisesti, miten kansalaisyhteiskuntaa hajotetaan ja millainen on toimiva kansalaisyhteiskunta. Lopuksi osallistujat pääsevät itse vertaamaan eri maiden tilanteita ja keskustelemaan havainnoistaan niihin liittyen.


Rakenteilla

ILOn oikeudet: Pakkotyön kielto (45 min.) 

Mitä on pakkotyö ja mikä siihen johtaa? Tämä koulutus kertoo pakkotyöstä ja toimenpiteistä, joita sen kitkemiseksi on tehty ja tehdään edelleen. 


ILOn oikeudet: Oikeus järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti (45 min.) 

Koulutus perehdyttää ay-oikeuksien toteutumiseen ympäri maailmaa ja siihen, miten niiden toteutumista voidaan tukea.