Ketään ei saa syrjiä työelämässä

”Kuukautisten aikaan naiset joutuvat kävelemään ruokatauolla kotiinsa saakka käymään vessassa, sillä naisille ei ole omia vessoja. Miehet piruilevat naisille tästä ja naisia saatetaan jopa irtisanoa tästä hyvästä”, kertoo SASK-aktiivi Juha Pakarinen naisten työelämästä Malawin kaivoksilla.

SASKin Saman arvoinen -kampanja tähtää siihen, ettei ketään syrjittäisi työpaikalla uskontoon, rotuun, sukupuoleen, poliittiseen katsomukseen, järjestäytymiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muuhun ominaisuuteen perustuen.

ILOn työelämän perusoikeudet kieltävät syrjinnän.

Suurin osa hankkeistamme keskittyy siihen, että kaikki olisivat tasa-arvoisia työpaikallaan ja yhteiskunnassa. Näin ei valitettavasti kuitenkaan edelleenkään ole, vaan maailmassa esiintyy edelleen syrjintää, joka voi olla syvällä yhteiskunnan rakenteissa.

Kansainvälisen työjärjestö ILOn mukaan sadat miljoonat ihmiset kärsivät syrjinnästä työpaikoillaan. Syrjintä kaventaa yksilön mahdollisuuksia ja lisää sosiaalisia jännitteitä ja eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

ILOn mukaan esimerkiksi maailman köyhimmistä ihmisistä 15 % on alkuperäiskansojen edustajia. Muun muassa Boliviassa alkuperäiskansoja edustavan työntekijän palkka on vain 34 % valtaväestön palkoista.


Syrjintä voi näkyä myös niin, että ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvat saattavat kokea syrjintää työpaikoillaan. Ammattiyhdistysliikkeeseen liittynyt saattaa jäädä esimerkiksi ilman työvuoroja, kun hän aktivoituu liitossa.

Myös sairaus voi johtaa syrjintään töissä. 90 % maailman HIV-positiivisista ihmisistä on jossain määrin työelämässä. Intiassa työntekijä voidaan erottaa, jos hänellä todetaan HIV. Syrjintää tapahtuu myös vähemmän radikaalissa muodossa: HIV-positiivinen saatetaan eristää muista työntekijöistä tai työntekijää saatetaan pyytää olemaan tulematta töihin, vaikka hänelle maksetaankin palkkaa. Seuraukset työelämässä voivat johtaa siihen, etteivät ihmiset testaa itseään ja he eivät pääse osallisiksi asianmukaista hoitoa.

Syrjittyjen asemaa voi parantaa.


Mitä syrjinnälle voidaan tehdä?

SASK tekee kaikkialla työtä sen eteen, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla. Monessa hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja nuorten asemaan. Työehtosopimuksin on päästy vaikuttamaan muun muassa raskausajan työturvallisuuskysymyksiin, imetystaukoihin ja palkkatasa-arvoon.

Liiton aktiivit erityissuojelun piiriin

Vuoden 2020 helmikuun alussa Kolumbian keskusjärjestön CUT:n jäsenet saivat uhkauskirjeen, jossa heitä käskettiin poistumaan maasta 30 päivän sisällä henkensä menettämisen uhalla. CUT otti yhteyttä SASKiin ja yhdessä suomalaisten keskusjärjestöjen kanssa SASK lähetti vetoomuksen Kolumbian presidentille. Kirjeessä vedottiin siihen, että järjestäytyminen on ihmisoikeus eikä Kolumbian kaltaisessa demokratiassa kenenkään henkeä saisi uhata järjestäytymiseen perustuen.

Muutama päivä myöhemmin presidentin kansliasta saapui kirje Suomeen, jossa luvattiin erityistä suojelua uhkauskirjeessä mainituille henkilöille.

Parkettitehtaan järjestäytyneitä työntekijöitä ensin sorsittiin, sitten muuttuivat työehdot

Vuonna 2009 myanmarilaisen Shining Star -parkettitehtaan työntekijät päättivät perustaa ammattiliiton.

– Kun aloimme vaatia asioita, omistaja kielsi minulta ensin työkoneiden käytön. Hän yritti estää minua tekemästä töitä, jotta olisi sitten voinut erottaa minut. Lopulta menin sanomaan, että sinun on annettava minun tehdä jotain, ja asia ratkesi neuvottelemalla, ammattiliittoa perustamassa ollut Ko Win Aye sanoo.

Nelisen vuotta sitten tehtaassa paiskittiin vielä 16-tuntisia työpäiviä, ilman vapaapäivää. Ammattiliiton painostuksesta työpäivät on saatu 8-tuntisiksi. Samalla, kun työaika lyheni, nousivat palkat.

Toki työnantaja painostaa työntekijöitä edelleen, liittoon kuuluvia saatetaan irtisanoa esimerkiksi väittämällä, että hän on varastanut jotain. Mutta työntekijät tietävät nykyään oikeutensa.

Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro ja Sähköliitto tukevat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin Myanmarin hanketta, jolla tavoitellaan ihmisarvoisia työoloja puu-, metsä- ja rakennusaloille. Hankkeen aikana rakennusalan ammattiliitto BWFM:n toimintaa kehitetään kouluttamalla liiton aktiiveja ja tukemalla sen toimintaa rahallisesti.

Saman arvoinen -kampanja on osa ILOn määrittelemiä työelämän perusoikeuksia käsittelevää kampanjasarjaa.

Lahjoittamalla tuet työelämän ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa. 

Jaa artikkeli: