Siirtotyöläisten oikeudet Nepalissa ja Intiassa

Hankkeessa edistetään turvallista ja säänneltyä siirtotyöläisyyttä Nepalista ja Intiasta. Toiseen maahan töihin lähteville ja kotiin palaaville tarjotaan tietoa ja koulutusta.

Valkopaitainen mies siirtotyötoimiston tiskillä NepalissaHankkeessa edistetään turvallista ja säänneltyä siirtotyöläisyyttä Nepalista ja Intiasta. Lähteville ja palaaville siirtotyöntekijöille tarjotaan tietoa ja koulutusta.

Väliaikainen työ toisessa maassa on tärkeä eloonjäämisstrategia suurelle osalle nepalilaisista – ja monille myös Intiassa.

Siirtotyöntekijät ovat kuitenkin useimmiten heikommassa asemassa kuin paikalliset. Siksi on tärkeää vaikuttaa lähtö- ja vastaanottajamaiden lainsäädäntöön sekä lakien noudattamiseen ja valvontaan.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä työvoimaa välittävien yritysten ja valtion viranomaisten kanssa turvallisemman siirtolaisuuden edistämiseksi. Nepalin ja Intian ammattiliitot osallistuvat alueelliseen ja globaaliin verkostotoimintaan siirtotyöasioiden parissa.

Kotiin palaavien siirtotyöntekijöiden työmarkkina-asemaa helpotetaan edistämällä ammattitaidon sertifiointiohjelmaa. Kuntoutusta tarvitsevia ohjataan palvelujen piiriin.

Vaikuttamistyön ohella siirtotyöntekijät saavat konkreettista apua ongelmiinsa kohdemaissa, erityisesti Qatarissa.

Intia on maailman suurin siirtotyöläisten lähettämän rahan vastanottajamaa. Myös Nepalille siirtotyöntekijöiden lähettämä raha on merkittävä tulonlähde: sen kansantuotteesta siirtotyöläisten ansiot muodostavat lähes kolmanneksen.

Kansainvälinen ammattiyhdistysliike on SASKin hankekumppanin BWI:n johdolla vaikuttanut lainsäädäntöuudistuksiin Qatarissa jalkapallon MM-kisojen yhteydessä. Parannusten ja niiden toimeenpanon seurantaa jatketaan kisojen jälkeenkin sekä Qatarissa että muissa Persianlahden maissa.

Hankkeen tuloksena siirtotyöstä tulee turvallisempaa ja säännellympää.

Hankkeesta hyötyvät nepalilaiset ja intialaiset rakennusalan siirtotyöläiset ja heidän perheensä.

Hankkeen toteuttaa kansainvälinen rakennus- ja puutyöntekijöiden liitto BWI nepalilaisine ja intialaisine jäsenliittoineen.

Lue lisää: Hankkeessa toteutettu selvitys Nepalin siirtotyöstä (pdf englanniksi, 2022)

Jaa artikkeli: