Siirtotyöläisten oikeudet Nepalissa ja Intiassa

Nepalin rakennusmiehet lähtevät usein ulkomaille siirtotyöhön leveämmän leivän perässä

Hankkeessa neuvotaan ja koulutetaan Nepalista ja Intiasta ulkomaille siirtotyöhön lähteviä ihmisiä. Kohdemaissa, erityisesti Qatarissa, työntekijöitä autetaan ongelmatilanteissa. Kotiin palaavien työntekijöiden asemaa pyritään helpottamaan edistämällä ammattitaidon sertifiointiohjelmaa, jotta työntekijöiden työmarkkina-asema paranisi. Kuntoutusta tarvitsevia palanneita siirtotyöntekijöitä ohjataan asiaankuuluvien palvelujen piiriin.

Hankkeessa myös tehdään yhteistyötä työvoimaa välittävien yritysten ja valtion viranomaisten kanssa turvallisemman siirtolaisuuden edistämiseksi. Nepalin ja Intian ammattiliitot osallistuvat alueelliseen ja globaaliin verkostotoimintaan siirtotyöasioiden parissa.

Nepalista ja Intiasta moni lähtee muiden työllistymisvaihtoehtojen puutteessa maailmalle. Siirtotyöläiset ovat kuitenkin kaikkialla maailmassa ja kaikilla aloilla useimmiten heikommassa asemassa kuin paikalliset. Tilanteeseen vaikuttamiseksi on tärkeää vaikuttaa lähtö- ja vastaanottajamaiden lainsäädäntöön sekä lakien noudattamiseen ja valvontaan.

Siirtotyö on tärkeä eloonjäämisstrategia suurelle osalle nepalilaisista ja Intiassakin valtaosalle tiettyjen alueiden väestöstä. Heidän oikeuksiensa ajamiseksi tieto ja turvaverkostot ovat tärkeitä.

Intia on maailman suurin siirtotyöläisten lähettämän rahan vastanottajamaa. Myös Nepalille siirtotyöntekijöiden lähettämä raha on merkittävä tulonlähde: sen kansantuotteesta siirtotyöläisten ansiot muodostavat lähes kolmanneksen.

Kansainvälinen ammattiyhdistysliike on SASKin hankekumppanin BWI:n johdolla vaikuttanut Qatarin lainsäädäntöuudistuksiin jalkapallon MM-kisojen alla. Parannusten ja niiden toimeenpanon seurantaa jatketaan kisojen jälkeenkin sekä Qatarissa että muissa Persianlahden maissa.

Hankkeen tuloksena siirtotyöstä tulee turvallisempaa ja säännellympää.

Hankkeesta hyötyvät nepalilaiset ja intialaiset rakennusalan siirtotyöläiset ja heidän perheensä.

Hankkeen toteuttaa kansainvälinen rakennus- ja puutyöntekijöiden liitto BWI nepalilaisine ja intialaisine jäsenliittoineen.

Lue lisää: Hankkeessa toteutettu selvitys Nepalin siirtotyöstä (2022)

Aiheeseen liittyvää

Intiassa tuhannet siirtotyöntekijät kävelevät kotiin

Maailman suurimmassa demokratiassa päätettiin 21 vuorokauden sulusta, joka on jättänyt tuhannet ihmiset epätoivoiseen tilanteeseen. Moni siirtotyöntekijöistä on päättänyt kävellä jopa satoja kilometrejä takaisin kotiin.

Lue lisää

Nepal elää siirtotyöstä, mutta ulkomailla työskentelemiseen liittyy paljon ongelmia

Katmandulaisen sairaalan johtava hoitaja Sarita Rokaya Rowal näkee työssään, kuinka erityisesti Persianlahden alueelta palaneet nuoretkin siirtotyöläiset kärsivät munuaisvaivoista. Niitä aiheuttavat muun muassa nestehukka ja heikko

Lue lisää

Qatarin siirtotyöntekijöiden olojen täytyy parantua nykyisestä

Siirtotyöntekijöiden verellä rakennetut jalkapallon MM-kisat ovat toivottavasti historiaa, joka ei toistu enää koskaan. Jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat, Qatarissa pitää tapahtua vielä paljon.

Lue lisää