Hankkeet

Sambian vammaiset henkilöt työelämässä

Hankkeessa edistetään vammaisten henkilöiden aseman parantamista Sambian työelämässä lisäämällä tietoisuutta vammaisuuteen liittyvistä haasteista ja esteistä ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien edustajien, valtionhallinnon ja poliittisten päättäjien parissa.

Muusikkojen oikeudet Zimbabwessa

Hankkeessa vahvistetaan Zimbabwen muusikkojen mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan ja luoda alalle standardeja, jotta päästään eroon esimerkiksi alipalkkauksesta, ylipitkistä työkeikoista ja häirinnästä.

Vahvat ammattiliitot oikeudenmukaisen siirtymän puolesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Brasilian teollisuusalan ammattiliittoja ja niiden toimintamahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään tasa-arvon edistämiseen ja työntekijöille oikeudenmukaiseen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Julkisten alojen työntekijöiden oikeudet Afrikassa

Hankkeessa vahvistetaan julkisten alojen ammattiliittojen valmiuksia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua useassa Afrikan maassa. Sen myötä julkisen sektorin työntekijät pystyvät paremmin puolustamaan oikeuksiaan.