SASKin kehitysyhteistyöohjelma koostuu 35 hankkeesta, joiden avulla parannamme työntekijöiden asemaa kolmella mantereella, pääosin kahdeksassa maassa.

SASKin toiminta kartalla

Klikkaa kartalla näkyviä kohteitamme saadaksesi lisätietoa toiminnastamme!

Hankkeet toimialoittain

Eswatinin opettajat ay-oikeuksien puolustajina – SNAT:n toimintaedellytysten vahvistaminen

Opettajat ovat yksi aktiivisimmista ammattiryhmistä Eswatinin ay-liikkeessä. Hankkeen seurauksena Eswatinin opettajat ja heidän ammattiliittonsa SNAT pystyvät puolustamaan voimakkaammin ay-oikeuksiaan, vahvistamaan järjestäytymistään ja vastustamaan kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvaa painostusta.   Hankkeessa yritetään vaikuttaa Eswatinin lainsäädäntöön ja kampanjoidaan ay-oikeuksien puolesta erittäin vaikeassa toimintaympäristössä.

Lue lisää

Oikeita työsuhteita Afrikan terveysalalle

Monissa Afrikan maissa osa terveydenhoidosta erityisesti kyläyhteisöissä – mutta myös kaupungeissa – on vapaaehtoisten vastuulla. He saavat vain lyhyen perehdytyksen työhön, korvaus työstä on puutteellinen eikä työturvallisuudesta usein ole huolehdittu asianmukaisesti. Hankkeessa parannetaan terveysalan (vapaaehtois-)työntekijöiden oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa Etelä-Afrikassa, Sambiassa ja Malawissa. Heidän asemansa työntekijöinä pyritään virallistamaan, jolloin he pääsevät työntekijöitä koskevan lainsäädännön piiriin. Tähän kuuluu myös oikeus vähintään minimipalkkaan.   

Lue lisää

Sukupuolistunut väkivalta kuriin Afrikan julkisella sektorilla 

Ammattiliitot ja maailman työtä tekevät naiset ovat vuosien ajan kamppailleet sukupuolistunutta häirintää ja väkivaltaa vastaan. Valtaosa väkivallasta työelämässä kohdistuu naisiin, mutta se voi kohdistua myös esimerkiksi siirtotyöläisiin tai nuoriin. Hankkeessa vaikutetaan maiden lainsäädäntöön kampanjoimalla. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan työntekijöiden tuntemusta oikeuksistaan kouluttamalla sekä neuvotellaan työehtosopimuksiin pykäliä, joilla torjutaan sukupuoleen liittyvää väkivaltaa.

Lue lisää

Ilmasto-oikeudenmukaisuus Afrikassa

Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät lämpötilan nousuna sekä lisääntyneinä luonnonkatastrofeina. Ilmastonmuutoksen vaikutukset iskevät voimakkaimmin heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin ja työntekijöihin, joilla ei välttämättä ole pääsyä peruspalveluihin. Hankkeessa lisätään julkisen alan ammattiliittojen tietämystä ilmastonmuutoksesta ja valmiuksia toimia niin, että ne voivat toimia merkittävässä roolissa maidensa ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumissuunnitelmissa. Samalla parannetaan ammattiliittojen johdon valmiuksia tehokkaaseen vuoropuheluun. 

Lue lisää

Toimintakykyisen liittoverkoston rakentaminen Ethiopian Airlines -yhtiöön

Alkuvaiheessa hankkeen tavoitteena on kartoittaa ilmailualan ammattiliitot, niiden kapasiteetit, tarpeet, työntekijämäärät ja ryhmät. Kartoitus auttaa muodostamaan tehokkaan strategian jäsenhankintaan. Jäsenhankintaa vahvistetaan pääkohdemaissa lentotoiminnassa ja palveluissa. Samalla luodaan maiden välille yhteistoimintayksikkö vahvistamaan tiedonjakoa, solidaarisuustoimintaa ja kollektiivisempaa edunvalvontaa

Lue lisää
Jakartan lentokentän työntekijöitä Indonesiassa

Ihmisarvoinen työ lentokentän työntekijöille

Hankkeessa parannetaan Jakartan lentokentän työntekijöiden asemaa Indonesiassa. Heidän mahdollisuutensa ihmisarvoiseen työhön heikkenevät sitä mukaa, kun yhä useampi ulkoistetaan vuokratyöläiseksi, joiden on vaikea neuvotella työehdoistaan.

Lue lisää
Kolumbialainen kotiapulainen hedelmäostoksilla

Kotiapulaisten oikeudet Kolumbiassa

Hankkeen tavoite on, että Kolumbian kotiapulaisille ja myös muille hoivatyöntekijöille saadaan sosiaaliturva ja työelämän perusoikeudet, työsuhteet ovat virallisia ja niillä on asianmukaiset valvontamekanismit.

Lue lisää
Bangladeshlaisia pankkityöntekijöitä

Rahoitus- ja ICT-alan työehdot

Hanke jatkaa onnistunutta työtä Nepalin ja Bangladeshin rahoitus- ja ICT-alan työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamiseksi. Koulutusta suunnataan erityisesti naisille ja nuorille.

Lue lisää

Palvelualan edunvalvonta Indonesiassa

Hankkeessa vahvistetaan työntekijöiden edunvalvontaa palvelualoilla. Tavoitteena on saada naisia ja nuoria aktiivisesti mukaan toimintaan ja siten edistämään omalle ryhmälleen erityisiä asioita työlämässä. 

Lue lisää