Terveysalan työntekijöiden oikeuksien edistäminen Latinalaisessa Amerikassa

Hankkeessa puolustetaan työelämän ihmisoikeuksia ja torjutaan koronapandemian aiheuttamaa terveydenhuollon kriisiä Kolumbiassa, Brasiliassa ja Guatemalassa.

Terveysklinikka GuatemalassaHankkeessa puolustetaan työelämän ihmisoikeuksia ja torjutaan koronapandemian aiheuttamaa terveydenhuollon kriisiä Kolumbiassa, Brasiliassa ja Guatemalassa.

Pandemia on vaikuttanut hankemaissa syvästi: talouskasvu on ollut negatiivista, ja se on johtanut tuhansien työpaikkojen katoamiseen ja äärimmäisen köyhyyden lisääntymiseen.

Naiset ovat kärsineet vaikutuksista eniten. Tutkimuksissa terveysalan työntekijöillä on havaittu useita yleisiä psykososiaalisia haasteita, kuten tartunnan pelko, riittämättömät työterveys- ja -turvallisuustoimet, suurempi työmäärä, taukojen väheneminen, väkivallan ja häirinnän lisääntyminen sekä sosiaalisen stigman ja syrjinnän lisääntyminen koronalle altistumisriskin vuoksi. Usein työtä on jouduttu tekemään ilman suojavarusteita.

Koronan aiheuttamien haasteiden lisäksi ongelmat työntekijöiden oikeuksissa kuten järjestäytymisvapauden toteutumisessa ovat säilyneet – naisten kärsiessä niistäkin eniten.

Kansalaisyhteiskunnan tilan kaventuminen on vähentänyt merkittävästi terveysalan liittojen neuvotteluvoimaa ja poliittista vaikutusvaltaa ja siten mahdollisuuksia turvata ihmisarvoiset työpaikat. Tilan kaventuminen näkyy muun muassa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vähenemisenä sekä liikkumis- ja kokoontumisvapauden rajoittamisena.

Hankemaiden kansalliset toimenpiteet käsillä olevien kriisen ratkaisemiseksi ja terveysalan työntekijöiden suojelemiseksi ovat olleet heikkoja. Siksi hankkeessa halutaan:

  • vahvistaa ay-oikeuksia ja turvata työntekijöiden perusoikeudet
  • laatia strategia työehtosopimusneuvottelujen edistämiseksi
  • edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä turvallisen, väkivallattoman ja häirinnästä vapaan tilan periaatteita.

Hankkeen seurauksena maiden terveysalan järjestöt kasvavat ja vahvistuvat, mikä tukee niiden työtä sekä edistää työntekijöiden oikeuksia ja tasa-arvoa.

Hankkeesta hyötyvät terveysalan työntekijät ja heidän perheensä hankemaissa. Onnistuessaan hyödyttää myös suurta yleisöä parantuneina terveyspalveluina.

Sopimuskumppani on julkisen alan maailmanliitto PSI Public Services International. Sen toteuttavat paikalliset ammattiliitot Kolumbiassa, Brasiliassa ja Guatemalassa.

Jaa artikkeli: