Opetusalan naisverkoston vahvistaminen Latinalaisessa Amerikassa

Hankkeessa vahvistetaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen naisopettajien oikeuksia tukemalla alueellisen naisopettajien verkoston toimintaa.

Latinalaisen Amerikan opettajista 80 % on naisia. Vuodesta 2005 alkaen opetusalan liittojen alueellinen verkosto on voimauttanut naisia liittojen johtotehtäviin sekä osallistumaan paikalliseen ja kansalliseen koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön. Samalla se jakaa parhaita toimintamalleja yli valtioiden rajojen. Tavoitteena on luoda häirinnästä ja väkivallasta vapaita työympäristöjä sekä vaikuttaa laadukkaan julkisen koulutuksen tarjontaan kaikille kansalaisille.

Työn keskiössä ovat:

  • koulutus ja kampanjointi ILOn väkivallan ja häirinnän vastaisen sopimuksen (C190) ratifioinnin puolesta eri maissa
  • kansallisen lainsäädännön toimeenpanon valvonta
  • tuki toipumis- ja oikeusprosesseissa väkivaltaa työssä tai yksityiselämässä kokeneille työntekijöille.

Hankkeessa puututaan afrikkalaistaustaisten työntekijöiden asemaan muun muassa vaatimalla heidän sisällyttämistään alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaan sopimukseen ILO C169 sekä sisällyttämällä työehtosopimuksiin syrjintäkieltoja.

Hankkeesta hyötyvät Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen opetusalan liitot ja niiden jäsenet, etenkin naisaktiivit, ja vastavuoroisesti suomalaiset oppivat kumppaneilta uutta vaikuttamistyöstä verkostojen avulla.

Hankkeen toteuttaa opetusalan kansainvälisen järjestön Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluetoimisto Education International Latin America and the Caribbean Region.

Opettajien kansainvälisen ammattiliiton Ecucation Internationalin Latinalaisen Amerikan alueen kokous San Joséssa, Costa Ricassa 2024. Lavalla puhuja sekä yhdeksän kokousedustajaa.
Opettajien kansainvälisen ammattiliiton Ecucation Internationalin Latinalaisen Amerikan alueen kokous pidettiin San Joséssa, Costa Ricassa huhtikuussa 2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa naisverkoston asioita.

Jaa artikkeli: