Turvallisessa työympäristössä voit olla oma itsesi

Julkaistu:

Turvallinen työympäristö valloittaa maailmaa. Kansainvälisen työjärjestön ILOn viisi vuotta sitten hyväksytty yleissopimus tähtää häirinnän ja väkivallan kitkemiseen pois työelämästä. Sopimukseen on tähän mennessä liittynyt lähes 40 valtiota. Suomi ei toistaiseksi ole niiden joukossa, vaikka syytä olisi.

Häirintä ja väkivalta ovat olleet niin isoja ongelmia työpaikoilla ympäri maailmaa, että niiden poistamiseksi oli saatava tehokas työkalu. Epäasiallisesta kohtelusta ovat kärsineet erityisesti naiset.

Epäasiallinen käytös elää työpaikoilla sitkeästi, vaikka tiedetään, että se heikentää hyvinvointia ja tuottavuutta sekä aiheuttaa ihmisille sekä fyysisiä että psyykkisiä vaivoja. Pahimmillaan siitä seuraa työkyvyttömyyttä, vammautumisia tai jopa kuolemia.

Sen sijaan turvallinen työympäristö pitää ihmisten motivaation korkeana ja työn tulokset laadukkaina.

Siksi voikin sanoa, että vuonna 2019 Kansainvälisessä työjärjestössä voimaan tulleet C190-yleissopimus ja sitä täydentävä R206-suositus häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi ovat uraauurtavia saavutuksia. Kun niiden sisältö viedään osaksi eri maiden lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, niistä tulee tehokkaita käytännön työkaluja. Työelämä muuttuu turvallisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi.

Ay-liike tärkeä toimija maailmanlaajuisesti

Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen roolia tämän työkalupakin käyttöönotossa ei voi liioitella. Häirinnän ja väkivallan vastaisen sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 38 valtiota, ja useimmissa prosessia on merkittävästi edistänyt ay-liikkeen kampanjointi, tiedotus, koulutus ja vaikuttamistyö.

Sopimuksen sisältöjä sovelletaan sellaisissakin maissa, jotka eivät vielä ole sitä virallistaneet. Sen pohjalta esimerkiksi muotoillaan ja neuvotellaan nollatoleranssipykäliä työehtosopimuksiin ja liittojen omiin ohjesääntöihin. Liitot ympäri maailmaa kouluttavat työpaikkatason häirintäyhdyshenkilöitä, luovat järjestelmiä häirintään puuttumiseksi ja tekevät asennekasvatusta.

SASKin hankkeessa loistavia tuloksia

SASK ja sen jäsenliitot Loimu, Ammattiliitto Pro, JHL ja Tehy osallistuvat yhdessä urakkaan tukemalla julkisten alojen maailmanliiton PSI:n työtä sopimuksen jalkauttamiseksi kolmessa Afrikan maassa.

Niistä Etelä-Afrikka liittyi sopimukseen jo 2021, joten nyt keskitytään perustason työhön työpaikoilla ja paikallisyhteisöissä sekä varmistetaan lainsäädännön toteuttaminen ja valvonta. Sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyvien asioiden käsittely siirtyi hiljattain tasavallan presidentin kanslian alaiseen valvontaelimeen – kampanjasaavutus sekin.

Senegalissa ammattiliitot sijoittivat isoimmat kampanjatapahtumansa ”presidentin takapihalle” eli maakuntaan, josta presidentti on kotoisin ja jossa sukupuolittunut väkivalta on kaikkein yleisintä koko maassa. Tämänhetkinen poliittinen kuohunta ei kuitenkaan lupaile nopeaa tulosta ratifioinnin suhteen. Mutta työ jatkuu, ja käytännön toimia työpaikoilla ja liitoissa touhutaan koko ajan.

Ugandan riemun päivä ratifioinnin osalta koitti elokuussa 2023 – sitkeän vaikuttamistyön jälkeen. Sopimuksen myötä julkisen alan työpaikkoihin on esimerkiksi asennettu valvontakameroita ehkäisemään häirintää ja väkivaltaa. Lisäksi siellä on neuvoteltu kirjauksia työsuojeluohjeisiin ja -sopimuksiin sekä nostettu asiaa julkiseen tietoisuuteen mittavalla mediajulkisuudella.

Ugandan terveysministeriön edustaja käytti puheenvuoron julkisen alan maailmanliiton PSI:n järjestämässä korkean tason tapaamisessa, jossa edistettiin häirinnän ja väkivallan vastaisen ILOn sopimuksen ratifiointia maassa.

Mutta työsarkaa riittää vielä…

Ugandan iloa varjostaa kuitenkin samana vuonna hyväksytty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa radikaalisti huonontava laki, jonka nojalla ihminen voidaan jopa teloittaa. Vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on maassa nyt hengenvaarallista.

Sekä vähemmistöjen että enemmistöjen ihmisoikeuksien puolustamisessa riittää työsarkaa kaikille toimijoille, kaikkialla maailmassa. Siksi onkin hienoa, että ammattiliitot ovat monin paikoin lyöttäytyneet yhteen muiden ihmisoikeuksien ja tasavertaisuuden puolustajien kanssa. Liittolaisten löytäminen myös työnantajien ja poliittisten päättäjien keskuudesta auttaa sekin saamaan tulosta aikaan. Lopultahan turvallinen työympäristö on kaikkien etu!

Lisätietoa ammattiliitojen maailmanjärjestöjen yhteisistä koulutusmateriaaleista:

C190 Toolkit Facilitator’s Guide
C190 Toolkit Activity Workbook
Taking action on violence and harassment against LGBTQI+ workers and other vulnerable groups Facilitator Guide
Taking action on violence and harassment against LGBTQI+ workers and other vulnerable groups Participant Workbook

Teksti: Tarja Valtonen
Kuvat: Public Services International PSI

Paljon ihmisiä kampanjatilaisuudessa teltassa Senegalissa
Senegalissa toteutettiin viime lokakuussa häirinnän vastaista kampanjaa yhdessä paikallisen ILO:n edustajien kanssa.

Jaa artikkeli: