Vahvat ammattiliitot oikeudenmukaisen siirtymän puolesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Brasilian teollisuusalan ammattiliittoja ja niiden toimintamahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään tasa-arvon edistämiseen ja työntekijöille oikeudenmukaiseen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Brasilian teollisuusalan ammattiliittoja ja niiden toimintamahdollisuuksia. Hanketoimien ansiosta liitot voivat olla maan teollisuuspolitiikan tekijöitä ja omaksujia sekä edistämässä työntekijöille oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Teollisuus ja sen työntekijät Brasiliassa kohtaavat tällä hetkellä haasteita, jotka linkittyvät erityisesti teknologiseen murrokseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Haasteita liittyy muun muassa automaatioon, tekoälyyn ja puhtaan energian kysyntään. Brasilia tarvitseekin suhteellisen monimutkaista teollisuutta, ammattitaitoista työvoimaa ja vahvoja instituutioita, jotka ohjaavat tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa.

Hankkeessa kasvatetaan järjestöjen valmiutta neuvotella teollisuuspolitiikasta ja kehitetään työntekijöiden valmiuksia, jotta he voivat vaikuttaa teollisuuspolitiikan rakentamiseen myös työntekijöiden näkökulmasta. Näin ammattiyhdistysliikkeen ääni pääsee kuuluville.

Tärkeimpiä toimintoja paikallisella tasolla ovat liittojen vahvistaminen, koulutus sekä järjestäytymisen edistäminen. Kansallisella tasolla pyritään vaikuttamaan parlamenttiin ja säätämään työntekijöille ja teollisuudelle suotuisia lakeja. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon oikeudenmukainen siirtymä sekä tasa-arvokysymykset.

Hankkeesta hyötyvät teollisuusalojen työntekijät Brasiliassa.

Hankkeeseen osallistuu maan kahden tärkeimmän keskusjärjestön Força Sindicalin ja CUTin muodostama IndustriALL Brasilia. Järjestöt edustavat eri teollisuudenaloja ja kokoavat yhteen noin 10 miljoonaa työntekijää.

Jaa artikkeli: