Julkisen alan työntekijöiden oikeudet Kaakkois-Aasiassa

Hankkeessa edistetään työelämän ihmisoikeuksia Filippiinien ja Indonesian julkishallinnon, terveydenhuollon, energian, vesihuollon ja paikallishallinnon aloilla.

Filippiiniläisiä sairaanhoitajiaHankkeessa edistetään työelämän ihmisoikeuksia Filippiinien ja Indonesian julkishallinnon, terveydenhuollon, energian, vesihuollon ja paikallishallinnon aloilla.

Molempien maiden julkisen alan työntekijät kamppailevat yhä täysien ay-oikeuksien puolesta.

Tavoitteena on, että liitot hankemaissa voivat käyttää täysimääräisesti poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksiaan. Liitot ovat vahvoja ja pystyvät menestyksekkäästi suojelemaan ja edistämään työelämän ihmissoikeuksia.

Filippiinit on yksi maailman vaarallisimmista maista ammattiliitto- ja ihmisoikeusaktiiveille. Vuonna 2020 säädettyä terrorismin vastaista lakia käytetään systemaattisesti väärin työntekijöiden ay-oikeuksien rajoittamiseksi. Filippiineillä on aiemmissa hankevaiheissa saavutettu edistysaskeleita, kuten julkisen sektorin järjestäytymis- ja neuvotteluoikeuksien suojelua koskevan ILOn yleissopimuksen 151 ratifiointi, ja nyt on tärkeää säätää kansallinen laki, jotta sopimus voidaan panna täytäntöön. Julkisen alan ammattiliitot osallistuvat hankkeen tuella lain voimaan saattamiseen.

Toinen vireillä oleva lainsäädäntö varmistaisi paremmat oikeudet filippiiniläisille sairaanhoitajille, ja myös siihen hankkeessa mukana olevat liitot pyrkivät vaikuttamaan. Filippiinien vesialan ammattiliitot kampanjoivat veteen ja sanitaatioon liittyvien oikeuksien puolesta sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi. Indonesiassa vesialan ammattiliitto valmistautuu kansallisen vesiyhtiön toimilupasopimuksen irtisanomisen mahdollisiin vaikutuksiin.

Indonesiassa on vuonna 2020 säädetty kiistanalainen työpaikkojen luomista koskeva laki (Omnibus Law), joka heikentää merkittävästi työntekijöiden oikeuksia. Energia-alan ammattiliitot taistelevat lakia vastaan sekä energiantuotannon julkisen omistuksen puolesta.

Sekä Indonesiassa että Filippiineillä ammattiliitot tehostavat kampanjaansa ILOn väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen 190 ratifioimiseksi.

Hankkeen välittöminä tuloksina:

  • Tietoa ja resursseja käytetään lisäämään ammattiliittojen toimintavalmiuksia.
  • Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta sekä keskeiset vaikuttajat tukevat toimenpiteitä, joilla edistetään ay-oikeuksia.
  • Julkisten palvelujen työntekijöiden välinen koordinointi vahvistuu ja liittojen jäsenmäärä kasvaa.
  • Voimaantuneet naisjohtajat ottavat keskeisen roolin väkivallattomien työpaikkojen edistämisessä ja ay-oikeuksien toteuttamisessa. Tämä tehdään koulutuksen, kampanjoinnin ja lobbauksen, järjestäytymisen ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan työn avulla.

Hankkeesta hyötyvät julkisen sektorin työntekijät ja liitot sekä suuri yleisö, joka hyötyy laajoista lainsäädäntöuudistuksista.

Hankekumppani on Public Services International PSI ja sen jäsenjärjestöt hankemaissa.

Jaa artikkeli: