Sambian vammaiset henkilöt työelämässä

Sambialaisessa luokkahuoneessa pyörätuolissa istuva opettaja opettaa ja lapset istuvat reput selässä pulpeteissaan
Sambialainen opettaja Miriam Kabwesha työssään. Kuva: Invalidiliitto.

Hankkeessa parannetaan vammaisten ihmisten asemaa Sambian työelämässä.

Vammaiset henkilöt voidaan ottaa paremmin mukaan työelämään, kun lisätään tietoisuutta vammaisuuteen liittyvistä haasteista ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien, valtionhallinnon ja poliittisten päättäjien parissa.

Aluksi aiheesta teetetään tutkimus yhteistyössä liittojen ja vammaisjärjestöjen sekä muiden relevanttien tahojen kanssa. Tutkimustulokset ja suositukset julkistetaan. Suositusten pohjalta toteutetaan yhteinen koulutusohjelma, jotta liitot ja vammaisjärjestöt oppivat toisiltaan ja pystyvät tekemään yhteistä vaikuttamistyötä.

Ammattiliitot kehittävät omaa työtään osallistavammaksi ja laajentavat edunvalvontaansa kattamaan myös vammaisten ihmisten asiat. Samalla pyritään purkamaan vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä. Heidän työllistymistään edistetään tiedotuksella, asennekasvatuksella sekä kampanjoinnilla ammatillisen koulutuksen ja työllisyystoimien yhdenvertaisuuden puolesta.

Hankkeesta hyötyvät sambialaiset vammaiset ihmiset. He saavat paremman aseman työelämässä ja heidän perusoikeutensa vahvistuvat. Lisäksi hyötyvät sambialaiset ammattiliitot, jotka saavat mahdollisuuden laajentaa jäsenkenttäänsä ja parantavaa toimintansa kattavuutta. Ne saavat mukaan ihmisryhmän, joka on ollut erittäin heikossa asemassa työelämässä ja todella tarvitsee ammattiliittojen tukea.

Hankekumppani on sambialainen työelämän tutkimus- ja koulutuskeskus Zambia Institute for Labour Research and Development (ZILARD), joka toimii tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen keskusjärjestö Zambia Congress of Trade Unionsin ( ZCTU), vammaisfoorumi Zambia Federation of Disability Organizatonsin (ZAFOD) sekä näiden kummankin jäsenjärjestöjen kanssa.

Hanketyön pohjaksi tehty tutkimus:

Study on the Rights of Persons with Disabilities in Working Life in Zambia (pdf englanniksi, 2023)

Aiheeseen liittyvää

Pilottihankkeessa edistetään vammaisten henkilöiden osallistumista työelämään

SASK julkaisi tutkimuksen, jossa kartoitettiin vammaisten henkilöiden osallistumista työelämään ja heidän kokemuksiaan Sambiassa. Korjattavaa löytyi, ja tulevassa hankkeessa asioita lähdetään parantamaan.

Lue lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä

SASK tekee työtä sen puolesta, että kaikkien oikeudet toteutuisivat tasavertaisesti työpaikoilla ja yhteiskunnassa eikä ketään syrjittäisi.

Lue lisää

Syrjintää, eristämistä ja häirintää työelämässä

Työelämä ei vielä tänäkään päivänä kohtele seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yhdenvertaisesti. SASKin Roosa Rusanen peräänkuuluttaa myös ay-liikkeeltä globaalisti yhä voimakkaampia toimia heidän oikeuksiensa puolustamiseksi.

Lue lisää