Sambian vammaiset henkilöt työelämässä

Hankkeessa edistetään vammaisten henkilöiden aseman parantamista Sambian työelämässä lisäämällä tietoisuutta vammaisuuteen liittyvistä haasteista ja esteistä ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien edustajien, valtionhallinnon ja poliittisten päättäjien parissa.
Sambialaisessa luokkahuoneessa pyörätuolissa istuva opettaja opettaa ja lapset istuvat reput selässä pulpeteissaan
Sambialainen opettaja Miriam Kabwesha työssään. Kuva: Invalidiliitto.

Hankkeessa parannetaan vammaisten ihmisten asemaa Sambian työelämässä.

Vammaiset henkilöt voidaan ottaa paremmin mukaan työelämään, kun lisätään tietoisuutta vammaisuuteen liittyvistä haasteista ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien, valtionhallinnon ja poliittisten päättäjien parissa.

Aluksi aiheesta teetetään tutkimus yhteistyössä liittojen ja vammaisjärjestöjen sekä muiden relevanttien tahojen kanssa. Tutkimustulokset ja suositukset julkistetaan. Suositusten pohjalta toteutetaan yhteinen koulutusohjelma, jotta liitot ja vammaisjärjestöt oppivat toisiltaan ja pystyvät tekemään yhteistä vaikuttamistyötä.

Ammattiliitot kehittävät omaa työtään osallistavammaksi ja laajentavat edunvalvontaansa kattamaan myös vammaisten ihmisten asiat. Samalla pyritään purkamaan vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä. Heidän työllistymistään edistetään tiedotuksella, asennekasvatuksella sekä kampanjoinnilla ammatillisen koulutuksen ja työllisyystoimien yhdenvertaisuuden puolesta.

Hankkeesta hyötyvät sambialaiset vammaiset ihmiset. He saavat paremman aseman työelämässä ja heidän perusoikeutensa vahvistuvat. Lisäksi hyötyvät sambialaiset ammattiliitot, jotka saavat mahdollisuuden laajentaa jäsenkenttäänsä ja parantavaa toimintansa kattavuutta. Ne saavat mukaan ihmisryhmän, joka on ollut erittäin heikossa asemassa työelämässä ja todella tarvitsee ammattiliittojen tukea.

Hankekumppani on sambialainen työelämän tutkimus- ja koulutuskeskus Zambia Institute for Labour Research and Development (ZILARD), joka toimii tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen keskusjärjestö Zambia Congress of Trade Unionsin ( ZCTU), vammaisfoorumi Zambia Federation of Disability Organizatonsin (ZAFOD) sekä näiden kummankin jäsenjärjestöjen kanssa.

Hanketyön pohjaksi tehty tutkimus:

Study on the Rights of Persons with Disabilities in Working Life in Zambia (pdf englanniksi, 2023)

Jaa artikkeli: