Kunnon työn vahvistaminen kaupan alalla Nepalissa

Hankkeen päämäärä on, että kaupan alan työntekijöiden työelämän ihmisoikeudet toteutuvat Nepalissa aiempaa paremmin. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja naiset.

Hankkeen päämäärä on, että kaupan alan työntekijöiden työelämän ihmisoikeudet toteutuvat Nepalissa aiempaa paremmin. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja naiset.

Työolot alalla ovat tällä hetkellä ala-arvoiset. Alalta puuttuu esimerkiksi kunnolliset ja selkeästi määritellyt työsopimukset, palkat ovat valtion säätämän minimitason alapuolella, alalla ei ole kunnollista sosiaaliturvaa ja työsuhdeturva on heikko.

Yksi syy huonoihin työoloihin alalla on matala järjestäytymisaste. Kaupan alalla on töissä paljon nuoria ja naisia, mutta näillä ryhmillä on yleensä suhteellisen kielteinen asenne ammattiliittoja kohtaan.

Konkreettisina tavoitteina on, että

  • kaupan alan yritysten työntekijät järjestäytyvät
  • työntekijöille neuvotellaan paremmat palkat ja muut työehdot
  • sosiaalinen vuoropuhelu edistää hyviä työmarkkinasuhteita
  • nuorten ja naisten osallistuminen liitoissa kasvaa.

Hankkeesta hyötyvät kaupan alan työntekijät, alan ammattiliittojen aktiivit, nuoret ja naiset sekä työntekijöiden perheet. Näillä kaikilla ryhmillä on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon.

Sopimuskumppani on palvelualojen maailmanliitto UNI Global Union. Hankkeen toteuttaa UNIn Nepalin yhteysneuvosto.

Jaa artikkeli: