Kunnon työn vahvistaminen kaupan alalla Nepalissa

Hankkeen päämäärä on, että kaupan alan työntekijöiden työelämän ihmisoikeudet toteutuvat Nepalissa aiempaa paremmin. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja naiset.

Työolot alalla ovat tällä hetkellä ala-arvoiset. Alalta puuttuu esimerkiksi kunnolliset ja selkeästi määritellyt työsopimukset, palkat ovat valtion säätämän minimitason alapuolella, alalla ei ole kunnollista sosiaaliturvaa ja työsuhdeturva on heikko.

Yksi syy huonoihin työoloihin alalla on matala järjestäytymisaste. Kaupan alalla on töissä paljon nuoria ja naisia, mutta näillä ryhmillä on yleensä suhteellisen kielteinen asenne ammattiliittoja kohtaan.

Konkreettisina tavoitteina on, että

  • kaupan alan yritysten työntekijät järjestäytyvät
  • työntekijöille neuvotellaan paremmat palkat ja muut työehdot
  • sosiaalinen vuoropuhelu edistää hyviä työmarkkinasuhteita
  • nuorten ja naisten osallistuminen liitoissa kasvaa.

Hankkeesta hyötyvät kaupan alan työntekijät, alan ammattiliittojen aktiivit, nuoret ja naiset sekä työntekijöiden perheet. Näillä kaikilla ryhmillä on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon.

Sopimuskumppani on palvelualojen maailmanliitto UNI Global Union. Hankkeen toteuttaa UNIn Nepalin yhteysneuvosto.

Aiheeseen liittyvää

Oikeus kunnon työhön kuuluu kaikille

Ihmisarvoinen työ on kestävin keino vähentää köyhyyttä. Kun työntekijöille maksetaan elämiseen riittävä palkka, heillä on mahdollisuus elättää perheensä, lähettää lapsensa kouluun ja köyhyyden kierre katkeaa.

Lue lisää

Etelä-Aasian yhteisöterveydenhoitajat haluavat, että heidän työnsä tunnustetaan työksi

Esimerkiksi Nepalissa yhteisöterveydenhoitajat eivät saa palkkaa, pelkästään pieniä kulukorvauksia. Kuitenkin he ovat olennainen osa maan terveydenhuoltojärjestelmää.

Lue lisää

Nuorille pandemian hinta on korkeampi

Pandemian välittömät vaikutukset ovat nuorille rajumpia kuin aikuisille, mutta lisäksi myös pitemmän ajan taloudellinen ja sosiaalinen hinta on nuorille korkeampi. SASKin tukemat ammattiliitot pyrkivät vaikuttamaan

Lue lisää