Hankkeet

Työntekijöiden oikeudet Amazon-konsernissa

Hankkeessa perustetaan Amazonin Intian työntekijöiden järjestö, jotta voidaan torjua työntekijöiden oikeuksien loukkauksia yhtiössä. Järjestö tekee myös vaikuttamistyötä Intian lainsäädännön muuttamiseksi ottamaan paremmin huomioon työntekijöiden perusoikeudet.

Ihmisarvoinen työ Afrikan kauppasopimuksissa

Hankkeella tuetaan Senegalin, Namibian, Ruandan ja Ugandan ammattiliittojen pyrkimyksiä edistää työntekijöiden oikeuksia, perustyönormeja ja kansainvälisten työnormien soveltamista kansallisessa kauppa-, teollisuus- ja investointipolitiikassa.