Afrikan vapaakauppasopimus: Ay-liikkeen osallistuminen kauppa- ja investointiprosesseihin

Hankkeen avulla vahvistetaan Afrikan ay-liikkeen osaamista ja samalla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Afrikan mantereen vapaakauppasopimukseen.

Afrikkalainen hedelmä- ja vihannestoriHankkeen avulla vahvistetaan Afrikan ay-liikkeen osaamista ja samalla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Afrikan mantereen vapaakauppasopimukseen (ACFTA). Sopimus on ratifioitu eri maissa ilman kansalaisyhteiskunnan kuulemista.

Hankkeen tuloksena ammatilliset keskusjärjestöt valituissa Afrikan maissa saavat osaamista, tietoa ja valmiuksia osallistua neuvotteluihin vapaakauppasopimuksesta. Keskusjärjestöt pystyvät vaikuttamaan sopimuksen kehittämiseen ja tuomaan omia näkemyksiä sen toteuttamiseksi kansallisella ja alueellisella tasolla.

Hankkeessa tehtävät tutkimukset tukevat ay-liikkeen edunvalvontaa, ja ammattiliitot kehittävät seurantamekanismin vapaakauppasopimuksen kehityksen ja täytäntöönpanon seuraamiseksi. Lisäksi aloitetaan kampanja, jolla lisätään tietoisuutta vapaakauppasopimuksesta afrikkalaisten työntekijöiden keskuudessa.

Vapaakauppasopimus saavutti ratifiointikynnyksen vuonna 2019 Sitä edistettiin ainoastaan poliittisten päättäjien ja hallitusten tasolla. Afrikkalainen ay-liike ei ole toistaiseksi tehnyt järjestelmällistä vaikuttamistyötä sopimuksen ratifiointiprosessissa, sillä ammattiliittojen ymmärrys sopimuskokonaisuudesta on ollut puutteellista. 

Sopimuksen täytäntöönpano vaikuttaa poliittisiin prosesseihin kansallisella tasolla, ja sitä kautta työntekijöiden oikeuksiin, työllisyyteen ja toimeentuloon. Jos afrikkalainen ay-liike ei pysty vaikuttamaan vapaakauppasopimuksen auki oleviin sisältöihin ja kansallisiin lainsäädäntöprosesseihin, on melko todennäköistä, että sopimuksen asteittainen täytäntöönpano heikentää työntekijöiden suojelua ja sääntelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä, aiheuttaa häiriöitä kansallisille työmarkkinoille sekä heikentää ay-liikkeen saavutuksia ja niiden toimintaedellytyksiä.  

Hankkeesta hyötyvät mukana olevat ITUC-Afrikan jäsenjärjestöt sekä paikalliset ammattiliitot ja niiden jäsenet Tšadissa, Ghanassa, Keniassa, Namibiassa, Nigeriassa, Ruandassa, Etelä-Afrikassa, Senegalissa ja Tunisiassa.

Hankekumppanit ovat ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUCin Afrikan toimipiste ITUC Africa sekä Labour Research Service -tutkimuslaitos.

Jaa artikkeli: