SASKin ihmisoikeustyö tavoittaa yhä laajemman joukon

SASK pystyy tulevaisuudessa puolustamaan yhä useampien työntekijöiden ihmisoikeuksia maailmalla. Rahoituksen kasvun myöstä toiminta laajenee erityisesti Afrikassa.
Eteläafrikkalaisia maatilan työntekijöitä matkustaa kuorma-auton lavalla
SASKin toiminnan painopiste on Afrikassa. Muun muassa Etelä-Afrikan viinitiloilla edistetään ihmisarvoista työtä sekä turvallisia työ- ja asuinoloja.

SASK sai ulkoministeriöltä 37 prosenttia suuremman rahoituksen kuin edellisen nelivuotiskauden alussa. Se ja suomalaisten ammattiliittojen vahva tuki mahdollistavat entistä laajemman toiminnan erityisesti Afrikassa mutta myös muissa maissa, joissa työelämän ihmisoikeudet ovat viime aikoina heikentyneet.

Nyt Afrikan osuus on lähes puolet SASKin toiminnasta, kun tarkastellaan jakoa maanosittain. Seuraavaksi eniten toimintaa on Aasiassa, sitten Latinalaisessa Amerikassa.

Työntekijöiden ääni kuuluviin Afrikan kauppasopimuksissa

Afrikassa aloitettiin toissa vuonna yhteistyö kansainvälisen ja paikallisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa sen varmistamiseksi, että työntekijöiden ääni kuuluisi, kun Afrikan mantereen vapaakauppasopimuksen (AfCFTA) sisältöä viedään osaksi sen ratifioineiden maiden lakeja. Sopimus neuvoteltiin hyvin nopeasti, ja se tuli voimaan vuonna 2019 ilman ay-liikkeen tai muiden kansalaisjärjestöjen kuulemista.

– Se, että työntekijöiden näkemyksiä kuullaan heitä koskevissa asioissa muissakin maanosissa kuin Euroopassa, on osa demokraattista prosessia ja omiaan lisäämään yhteiskunnallista vakautta, SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkö Juha Vauhkonen painottaa.

Tänä vuonna käynnistetään yhteistyö myös kansainvälisen työjärjestön ILOn kanssa työntekijöiden oikeuksien huomioimiseksi alueellisissa kauppasopimuksissa. Myös tätä Vauhkonen pitää erityisen merkittävänä.

–  Sopimuksissa tullaan usein heikentäneeksi työehtoja tavalla, jota on vaikea jälkikäteen korjata. Siksi vaikuttamistyö on erityisen tärkeää, ja se on tehtävä juuri nyt.

Toimitaan siellä missä työntekijät ahtaimmalla

SASK toimii erityisesti niissä maissa, jossa ay-oikeudet ovat erittäin suuressa vaarassa tai jo heikentyneet selvästi. Niitä ovat muun muassa Filippiinit, Indonesia, Kolumbia, Brasilia, Intia ja Swasimaa eli Eswatini, joka on Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia. Se tarkoittaa hyvin laajaa kuninkaan valtaa ja samalla vapaan ammattiyhdistysliikkeen toiminnan rajoittamista.

Työntekijöiden oikeudet ovat monin paikoin uhattuna juuri autoritaaristen tai sellaiseksi pyrkivien hallitsijoiden toiminnan vuoksi.

Myös Brasilia on yksi maista, joissa työntekijöiden oikeudet toteutuvat ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUCin Global Rights Indexin mukaan kaikkein heikoiten koko maailmassa. Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on Brasiliassa heikentynyt selvästi presidentti Jair Bolsonaron aikakaudella eli vuodesta 2019.

– Bolsonaron tavoitteena näyttää olevan ihmisoikeuksien heikentäminen laajemminkin, esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen osalta. Ammattiliitot ovat oikeutetusti asettuneet näkyvästi puolustamaan heitä, mikä on ollut kuin bensaa liekkeihin Bolsonaron ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia rajoittavalle politiikalle, Vauhkonen kuvaa.

Etelä-Amerikassa SASKin toiminta keskittyy Brasilian lisäksi Kolumbiaan, jossa haasteet ovat melko lailla samankaltaisia. Vastaavia demokratian ja ay-oikeuksien heikennyksiä on valitettavasti nähtävissä myös useissa muissakin maissa.

Nyt isommin myös opettajien asialla

Opettaja ja lapsia koulun pihalla Swasimaassa
Swasimaan opettajat ovat SASKin tuella pyrkineet varmistamaan ihmisarvoisen työn toteutumisen itsevaltaisessa kotimaassaan. Opettajien työolot näkyvat suoraan lasten opetuksen laadussa.

Uutta SASKin ohjelmassa on myös entistä laajempi toiminta opetusalalla. Hankkeita opettajien oikeuksien parantamiseksi on suunnitteilla eteläisessä Afrikassa sekä Nepalissa ja Filippiineillä. Ne toteutetaan yhteistyössä opettajien kansainvälisen kattojärjestön Education Internationalin sekä OAJ:n kanssa.

Työelämän ihmisoikeuksien lisäksi SASKin temaattisia painopisteitä ovat tasa-arvo, oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaleihin yhteiskuntiin siirryttäessä sekä digitalisaatio ja työn uudet muodot. Myös ne näkyvät kehitysyhteistyöhankkeiden sisällöissä.

– Kaikki tekemisemme tähtää työelämän ihmisoikeuksien parempaan toteutumiseen kehittyvissä maissa. Samoin sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän vastustaminen ovat läsnä kaikkialla. Muut teemat koskettavat osaa hankkeista, Juha Vauhkonen summaa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka edistää inhimillisiä ja turvallisia työoloja sekä elämiseen riittävää palkkaa kehittyvissä maissa.

Teksti: Laura Ventä
Kuvat: Laura Ventä ja Lotta Jokinen

Jaa artikkeli: