Työntekijöiden oikeudet Amazon-konsernissa

Hankkeessa perustetaan Intian Amazonin työntekijöiden järjestö, jotta voidaan torjua työntekijöiden oikeuksien loukkauksia yhtiössä.

Järjestö tekee töitä työntekijöiden järjestäytymisen puolesta ja järjestää koulutusta muun muassa demokraattisten työpaikkojen, turvallisuuden, reilujen palkkojen ja työolojen tärkeydestä. Lisäksi se kampanjoi sosiaaliturvan, järjestäytymisvapauden ja muiden keskeisten työelämäkysymysten puolesta. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on muuttaa Intian lainsäädäntöä työntekijän oikeudet paremmin huomioon ottavaksi niin paikallistasolla, osavaltiotasolla kuin kansallisestikin.

Järjestö osallistuu myös useisiin maailmanlaajuisiin liikkeisiin, kuten Make Amazon Pay, ja tuo intialaiset erityispiirteet globaaliin kampanjaan. Se muodostaa liittoumia muiden verkostojen ja alustojen kanssa puolustaakseen Amazon Intian työntekijöiden oikeuksia.

Teknologiajätti Amazon käyttää hyväkseen intialaisia työntekijöitä maksimoidakseen voittonsa. Työntekijät saavat alhaista palkkaa ja palkanmaksussa on ollut puutteita, joten heillä on toimeentulovaikeuksia. Saavuttaakseen tiukat tulostavoitteensa he työskentelevät ilman lakisääteisiä taukoja. Jos työntekijät eivät kovasta uurastuksesta huolimatta pysty saavuttamaan tiukkoja tulostavoitteita, heidän palkkaansa leikataan tai työsuhde lopetetaan.

Lisäksi työsopimukset ovat lyhyitä, ja vapaata on vaikea saada. Paine työskennellä nopeammin on levinnyt laajalti, ja loukkaantumiset ovat yleisiä.

Amazon käyttää myös runsaasti eettisesti kyseenalaista valvontateknologiaa. Työntekijöistä kerätty data antaa yritykselle tietoa, jota se käyttää heikentääkseen työntekijöiden yrityksiä järjestäytyä ja parantaa työolojaan. Data sisältää muun muassa työntekijän sijainnin, tuottavuustason, ajotottumukset, terveydentilan ja henkilökohtaiset mielipiteet.

Tilannetta pahentaa Intian heikko lainsäädäntö, kuten se, ettei Intia ole allekirjoittanut työntekijöiden perusoikeuksia turvaavia ILOn yleissopimuksia 87 ja 98, jotka takaavat oikeuden liittyä ammattiliittoon ja neuvotella työehdoista kollektiivisesti.

Hankkeesta hyötyvät Amazon Intian työntekijät, erityisesti varastotyöntekijät, joita Amazon käyttää hyväkseen ja kohtelee väärin.

Hankekumppani on palvelualojen kansainvälisen maailmanliitto UNI Global Union. Mukana on myös paikallinen Kislay-kansalaisjärjestö, joka edistää Amazonin Intian työntekijöiden kouluttautumista sekä järjestäytymistä.

Aiheeseen liittyvää

SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus perustaa ammattiyhdistys ja kuulua siihen on YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjattu oikeus. Tuoreen tutkimuksen mukaan se jää paikoin haaveeksi SASKin hankemaissa Brasiliassa, Kolumbiassa, Guatemalassa, Nepalissa ja

Lue lisää

Indonesiassa runnottiin läpi työntekijöiden oikeuksia heikentävä laki

Yli 2 miljoonaa työläistä osallistuu kolmipäiväisiin lakkoihin, joilla vastustetaan presidentti Joko Widodon politiikan kulmakivenä pidettyä Omnibus-lakia. Laki uhkaa laajalti muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä.

Lue lisää

Maatilatyöntekijöiden minimipalkat nousevat maaliskuussa

Maatilatyöntekijöiden palkat nousevat Etelä-Afrikassa jopa 16 prosenttia. Palkkoja on saatu nostettua muun muassa paikallisen ammattiliiton aktiivisella kampanjoinnilla.

Lue lisää