Työntekijöiden oikeudet Amazon-konsernissa

Hankkeessa perustetaan Amazonin Intian työntekijöiden järjestö, jotta voidaan torjua työntekijöiden oikeuksien loukkauksia yhtiössä. Järjestö tekee myös vaikuttamistyötä Intian lainsäädännön muuttamiseksi ottamaan paremmin huomioon työntekijöiden perusoikeudet.

Make Amazon Pay -kampanjan tilaisuudessa mies pitää naamaria, jossa on Amazon-konsernin perustajan Jeff Besosin kasvot pirunsarvilla

Hankkeessa perustetaan Intian Amazonin työntekijöiden järjestö, jotta voidaan torjua työntekijöiden oikeuksien loukkauksia yhtiössä.

Järjestö tekee töitä työntekijöiden järjestäytymisen puolesta ja järjestää koulutusta muun muassa demokraattisten työpaikkojen, turvallisuuden, reilujen palkkojen ja työolojen tärkeydestä. Lisäksi se kampanjoi sosiaaliturvan, järjestäytymisvapauden ja muiden keskeisten työelämäkysymysten puolesta. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on muuttaa Intian lainsäädäntöä työntekijän oikeudet paremmin huomioon ottavaksi niin paikallistasolla, osavaltiotasolla kuin kansallisestikin.

Järjestö osallistuu myös useisiin maailmanlaajuisiin liikkeisiin, kuten Make Amazon Pay, ja tuo intialaiset erityispiirteet globaaliin kampanjaan. Se muodostaa liittoumia muiden verkostojen ja alustojen kanssa puolustaakseen Amazon Intian työntekijöiden oikeuksia.

Teknologiajätti Amazon käyttää hyväkseen intialaisia työntekijöitä maksimoidakseen voittonsa. Työntekijät saavat alhaista palkkaa ja palkanmaksussa on ollut puutteita, joten heillä on toimeentulovaikeuksia. Saavuttaakseen tiukat tulostavoitteensa he työskentelevät ilman lakisääteisiä taukoja. Jos työntekijät eivät kovasta uurastuksesta huolimatta pysty saavuttamaan tiukkoja tulostavoitteita, heidän palkkaansa leikataan tai työsuhde lopetetaan.

Lisäksi työsopimukset ovat lyhyitä, ja vapaata on vaikea saada. Paine työskennellä nopeammin on levinnyt laajalti, ja loukkaantumiset ovat yleisiä.

Amazon käyttää myös runsaasti eettisesti kyseenalaista valvontateknologiaa. Työntekijöistä kerätty data antaa yritykselle tietoa, jota se käyttää heikentääkseen työntekijöiden yrityksiä järjestäytyä ja parantaa työolojaan. Data sisältää muun muassa työntekijän sijainnin, tuottavuustason, ajotottumukset, terveydentilan ja henkilökohtaiset mielipiteet.

Tilannetta pahentaa Intian heikko lainsäädäntö, kuten se, ettei Intia ole allekirjoittanut työntekijöiden perusoikeuksia turvaavia ILOn yleissopimuksia C87 ja C98, jotka takaavat oikeuden liittyä ammattiliittoon ja neuvotella työehdoista kollektiivisesti.

Hankkeesta hyötyvät Amazon Intian työntekijät, erityisesti varastotyöntekijät, joita Amazon käyttää hyväkseen ja kohtelee väärin.

Hankekumppani on palvelualojen työntekijöiden kattojärjestö UNI Global Union. Mukana toteutuksessa on myös paikallinen Kislay-kansalaisjärjestö, joka edistää Amazonin Intian työntekijöiden kouluttautumista sekä järjestäytymistä.

Jaa artikkeli: