Työntekijöiden oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo Afrikassa

Hankkeen päämäärä on, että työympäristö mukana olevien maiden palvelualoilla olisi turvallisempi ja terveellisempi kaikille, erityisesti naispuolisille työntekijöille.

Nainen myy koruja hotellin kojussa MosambikissaHankkeen päämäärä on, että työympäristö Ghanan, Kenian ja Mosambikin palvelualoilla olisi turvallisempi ja terveellisempi kaikille, erityisesti naispuolisille työntekijöille.

Alan ammattiliittojen kapasiteettia kasvatetaan kolmella eri osa-alueella, jotka ovat: työsuojelun tehostaminen, neuvotteluvoiman kasvu järjestäytymistä tukemalla sekä sukupuolten tasa-arvo työelämässä ja liittotoiminnassa. Hanke kattaa kaupan alan, rahoitusalan, vartioinnin sekä tietotekniikka- ja asiakaspalvelualat.

Korona on tuonut esiin palvelualojen merkityksen myös kriisitilanteissa, ja samalla paljastanut työsuojelun puutteita ja työntekijöiden vakavia altistumisia terveysriskeille. Hankkeen tavoitteena on, että työpaikoilla käytössä on riittävä työsuojeluohjeistus, jota myös noudatetaan ja toteutumista valvotaan. Myös riittävien suojavarusteiden saatavuus turvataan.

Työehtosopimusmalli uudistetaan vahvemmin tasa-arvoa tukevaksi ja siihen lisätään mm. vanhemmuuteen liittyvien työelämäjoustojen sisältöjä. Naispuolisten työehtosopimusneuvottelijoiden koulutusta lisätään, jotta heidän itseluottamuksensa neuvottelutiimien jäseninä kasvaa. Kaikille turvallisia tiloja luodaan sekä työpaikoilla että liittojen toiminnoissa. Lisäksi parannetaan kaikkien ihmisryhmien tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua liittotyöhön.

Koronapandemian myötä liitot ovat alkaneet käyttää yhä enemmän myös digitaalisia välineitä ja menetelmiä työssään, ja sitä tehostetaan erityisesti jäsenhankinnassa, viestinnässä ja koulutuksessa.

Hankkeen tuloksena palvelualojen työstä tulee turvallisempaa ja terveellisempää. Tasa-arvotyön myötä työntekijöiden järjestöt osaavat kiinnittää huomiota kaikille tärkeisiin työhyvinvointia ja elämänlaatua parantaviin asioihin ja ajaa niitä.

Hankkeesta hyötyvät Ghanan, Kenian ja Mosambikin palvelualojen työntekijät ja heidän organisaationsa.

Sopimuskumppani on kansainvälinen palvelualojen liitto UNI Global Union ja toteuttajina UNIn Afrikan aluetiimi sekä Ghanan, Kenian ja Mosambikin palvelualojen liitot.

Jaa artikkeli: