Työntekijöiden oikeudet Malawin hotelli- ja ravintola- ja elintarvikealoilla

Hanke vahvistaa työntekijöiden oikeuksia Malawin elintarvike sekä hotelli- ja ravintola-aloilla kasvattamalla järjestäytymisastetta ja neuvotteluvalmiuksia. Lisäksi tavoitellaan ILOn väkivallan ja häirinnän vastaisen yleissopimuksen C190:n ratifioimista Malawissa.

Hanke vahvistaa työntekijöiden oikeuksia Malawin elintarviketeollisuudessa sekä hotelli- ja ravintola-aloilla kasvattamalla järjestäytymisastetta ja neuvotteluvalmiuksia. Ihmisten tietoisuutta oikeuksistaan ja kykyä puolustaa niitä lisätään viestimällä ja kouluttamalla. Koulutustoiminta sisältää järjestötoiminnan perusteita, neuvottelutaitoja, työsuojeluasioita, tasa-arvokoulutusta naisille ja miehille sekä liiton taloushallinnon ja omavaraisuuden vahvistamista. Uudistamalla alan ammattiliiton rakenteita saadaan naisia ja nuoria mukaan aktiiviseen toimintaan. Kaikille turvallisen tilan periaatteita toteutetaan sekä työpaikoilla että liitossa.

Ammattiliitto yhdistää voimansa muiden järjestöjen kanssa ILOn väkivallan ja häirinnän vastaisen yleissopimuksen 190 ratifioimiseksi Malawissa. Liitolle laaditaan tasa-arvo-ohjelma, ja kaikkiin toimintoihin osallistuu saman verran naisia ja miehiä. Myös toimintojen esteettömyys vammaisia henkilöitä ajatellen varmistetaan aina kun mahdollista.

Malawissa hotelli-, ravintola- ja elintarviketyöläisten oikeuksia loukataan yleisesti, vaikka maan lainsäädäntö takaa järjestäytymisvapauden ja neuvotteluoikeuden. Palkat ovat erittäin pieniä, työsuhteet epävakaita, eikä kaikilla työntekijöillä ole edes kirjallisia työsopimuksia. Seksuaalinen häirintä on yleistä varsinkin työhönottotilanteissa ja pätkätyösopimuksen jatkosta keskusteltaessa, mutta myös asiakkaiden taholta etenkin hotelli- ja ravintola-alalla. Työsuojelu, terveydenhuolto, sosiaaliturva ja muut perusoikeudet ovat retuperällä.

Työsuhdeturvan heikkous Malawissa johtaa haluttomuuteen vaatia omia oikeuksiaan, kun alan ammattiliitto on lisäksi heikko puolustamaan jäseniään. Työntekijöiden tietous oikeuksistaan on puutteellista, eikä liitto ole resurssien vähyyden vuoksi pystynyt levittämään tietoa tehokkaasti.

Hankkeesta hyötyvät Malawin hotelli-, ravintola- ja elintarvikealoilla työskentelevät ihmiset.

Kumppani ja toteuttaja on Malawin hotelli-, elintarvike- ja ravintola-alojen liitto HFPCWU eli Hotel, Food Processing and Catering Workers’ Union.

Jaa artikkeli: