Ihmisarvoinen työ Afrikan kauppasopimuksissa

Hankkeella tuetaan Senegalin, Namibian, Ruandan ja Ugandan ammattiliittojen pyrkimyksiä edistää työntekijöiden oikeuksia, perustyönormeja ja kansainvälisten työnormien soveltamista kansallisessa kauppa-, teollisuus- ja investointipolitiikassa.

Afrikkalainen asentaja työssäänHankkeen päämäärä on, että mukana olevien maiden kauppa- ja investointisopimusten ja -ohjelmien tavoitteeksi asetetaan kunnolliset, kestävät työpaikat ja työntekijöiden oikeudet.

Hankkeella tuetaan Senegalin, Namibian, Ruandan ja Ugandan ammattiliittojen pyrkimyksiä edistää työntekijöiden oikeuksia, perustyönormeja ja kansainvälisten työnormien soveltamista kansallisessa kauppa-, teollisuus- ja investointipolitiikassa.

Kansainvälisistä ja alueellisista kauppasopimuksista neuvotellaan Afrikassa ilman ammattiliittoja, tai ne osallistuvat prosessiin vain satunnaisesti. Monilla työntekijäjärjestöillä ei ole tarvittavaa tietoa eikä valmiuksia osallistua tuloksekkaasti kauppapolitiikan muotoiluun, seurantaan ja arviointiin. Siksi kansainväliset ja kansalliset työnormit ja työntekijöiden oikeudet otetaan usein huonosti huomioon kauppa- ja investointipoliittisia ohjelmia laadittaessa ja sovellettaessa.

Koulutuksen myötä kansalliset ammattijärjestöt kykenevät osallistumaan kauppa-, teollisuus- ja investointipolitiikan sekä alueellisen yhdentymisprosessin suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja vaikuttamaan niihin työntekijöiden eduksi.

Hanke hyödyttää ammatillisia keskusjärjestöjä, niiden alakohtaisia jäsenliittoja ja viime kädessä työntekijöitä valituilla aloilla Namibiassa, Ruandassa, Senegalissa ja Ugandassa.

Hankekumppani on Kansainvälisen työjärjestön ILOn Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). Se tukee työntekijöiden järjestöjä työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä ja varmistaa, että työntekijöiden järjestöjen huolenaiheet ja edut otetaan huomioon ILOn politiikan kehittämisessä ja toiminnoissa.

Jaa artikkeli: