Ihmisarvoinen työ Afrikan kauppasopimuksissa

Hankkeen päämäärä on, että mukana olevien maiden kauppa- ja investointisopimusten ja -ohjelmien tavoitteeksi asetetaan kunnolliset, kestävät työpaikat ja työntekijöiden oikeudet.

Hankkeella tuetaan Senegalin, Namibian, Ruandan ja Ugandan ammattiliittojen pyrkimyksiä edistää työntekijöiden oikeuksia, perustyönormeja ja kansainvälisten työnormien soveltamista kansallisessa kauppa-, teollisuus- ja investointipolitiikassa.

Kansainvälisistä ja alueellisista kauppasopimuksista neuvotellaan Afrikassa ilman ammattiliittoja, tai ne osallistuvat prosessiin vain satunnaisesti. Monilla työntekijäjärjestöillä ei ole tarvittavaa tietoa eikä valmiuksia osallistua tuloksekkaasti kauppapolitiikan muotoiluun, seurantaan ja arviointiin. Siksi kansainväliset ja kansalliset työnormit ja työntekijöiden oikeudet otetaan usein huonosti huomioon kauppa- ja investointipoliittisia ohjelmia laadittaessa ja sovellettaessa.

Koulutuksen myötä kansalliset ammattijärjestöt kykenevät osallistumaan kauppa-, teollisuus- ja investointipolitiikan sekä alueellisen yhdentymisprosessin suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja vaikuttaa niihin työntekijöiden eduksi.

Hanke hyödyttää ammatillisia keskusjärjestöjä, niiden alakohtaisia jäsenliittoja ja viime kädessä työntekijöitä valituilla aloilla Namibiassa, Ruandassa Senegalissa ja Ugandassa.

Yhteistyökumppani on Maailman työjärjestön ILOn Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). Se tukee työntekijöiden järjestöjä työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä ja varmistaa, että työntekijöiden järjestöjen huolenaiheet ja edut otetaan huomioon ILOn politiikan kehittämisessä ja toiminnoissa.

Aiheeseen liittyvää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille työelämän ihmisoikeudet: ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka.

Lue lisää

Afrikan vapaakauppa-alue avautuu tammikuussa

Afrikan vapaakauppa-alueen (AfCFTA) päätoimipaikka avautui Ghanan Accrassa jo elokuussa, mutta koronapandemian vuoksi vapaa kauppa on alkanut vasta tammikuussa. SASKilla on hanke, joka keskittyy Afrikan vapaakauppaan.

Lue lisää

Oikeus turvalliseen ja terveelliseen työhön ILOn perusoikeudeksi

ILOn vuoden 2022 työkonferenssi hyväksyi viidennen kohdan työelämän perusoikeuksiin. Nyt listalla on myös oikeus työsuojeluun. Periaatteet sitovat kaikkia jäsenmaita.

Lue lisää