Ay-liike oikeudenmukaisen siirtymän ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta

Hanke tukee ammattiliittojen keskusjärjestöjä Indonesiassa, Filippiineillä ja Nepalissa, jotta niillä on valmiudet osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen ilmastokriisiin vastaamiseksi.

Ihmisiä tulvivalla joella Intian AssamissaHanke tukee ammattiliittojen keskusjärjestöjä Indonesiassa, Filippiineillä ja Nepalissa, jotta niillä on valmiudet osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen ilmastokriisiin vastaamiseksi.

Pitkän aikavälin tavoite on, että hankkeen toteutusmaiden ja yleisemmin Aasian alueen ammattiliitot ovat vaikutusvaltaisia ja ne edistävät kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jolla varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä työntekijöille sekä laadukkaat julkiset palvelut. Liitot suunnittelevat ja toteuttavat oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmia, jotka vahvistavat ammattiliittoja ja luovat pohjaa työntekijämyönteiselle ilmastopolitiikalle.

Suurimmat haasteet:

  • Työntekijät ovat ilmastokriisin etulinjassa, ja heidän toimeentulonsa ja ihmisoikeutensa ovat vaarassa
  • Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ilmastovaikutuksiin sopeutumiseen tähtäävät toimet eivät luo ihmisarvoista työtä
  • Ammattiliitoilla on heikot valmiudet vastata ilmastokriisiin, mikä rajoittaa niiden mahdollisuuksia puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja toteuttaa oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmia.

Tämän kaiken seurauksena työntekijät kantavat siirtymävaiheen kustannukset, työntekijävastainen politiikka ja eriarvoisuus lisääntyvät ja järjestäytyneen työvoiman vaikutusvalta vähenee.

Välittömät tulokset: 5600 työntekijää ja ay-johtajaa on koulutettu vahvistamaan ammattiliittojen asemaa strategisilla aloilla oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseksi. Ammattiliitot pitävät työnantajat tilivelvollisina suojellakseen työntekijöitä ilmastovaikutuksilta ja vähentääkseen osuutta hiilidioksidipäästöistä oikeudenmukaisesti. Liitot vaikuttavat hallituksiin ja muihin osapuoliin, jotta varmistetaan oikeudenmukainen ilmastopolitiikka globaalilla, alueellisella, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Alueen ay-järjestöjen kesken järjestetään verkostoitumista.

Hankkeesta hyötyvät osallistujamaiden työntekijät ja ammattiliitot.

Hankekumppani on Union Aid Abroad APHEDA, joka koordinoi työtä. Muita kumppaneita ovat kuusi keskusjärjestöä Indonesiassa, Filippiineillä ja Nepalissa sekä ITUC Aasia.

 

Jaa artikkeli: