Opetusalan työntekijöiden oikeudet Aasiassa

Hankkeen tavoite on vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista koulutusalalla Nepalissa ja Filippiineillä.

Nepalilaisen väliaikaisen koulun opettaja luokan edessäHankkeen tavoite on vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamista koulutusalalla Nepalissa ja Filippiineillä.

Työelämän ihmisoikeuksien näkökulmasta kestävä kehitys voidaan saavuttaa edistämällä ihmisarvoista työtä, alan neuvottelukulttuuria sekä työelämäoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Hankkeessa vaikutetaan tähän kaikkeen parantamalla ammattiliittojen kapasiteettia ja tehostamalla niiden vaikuttamistyötä kansallisissa ja alueellisissa päätöksentekoelimissä.

Koulutusohjelman ja ihmisoikeusloukkauksien systemaattisen seurannan avulla saadaan välineitä vaikuttaa koulutuspoliittisiin ratkaisuihin Nepalissa ja Filippiineillä. Yksi työkalu siihen on kahden vuoden välein julkaistava opettajan oikeuksien indeksi, jota hankekumppani Education Internationalin Aasian ja Tyynenmeren aluetoimisto tuottaa ja päivittää.

Hanke on tarpeellinen, sillä päätöksenteon muuttuminen ihmisoikeusperustaisesta yhä enemmän markkinavetoiseksi vaikuttaa kansalaisten perusoikeuksiin ja työntekijöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa asemaansa ja oloihinsa. Koulutusalan laajeneva yksityistäminen vähentää alan työntekijöiden määrää ja pahimmillaan heikentää koulutuksen laatua ja heikentää työehtoja. Ammattiliittojen kapeneva toimintavapaus puolestaan lisää työelämän pirstaloitumista ja vaikeuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeesta hyötyvät yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevät opettajat, koulutusalan tukitehtävissä työskentelevät  sekä Nepalin ja Filippiinien opetusalan ammattiliittojen jäsenet.

Hankekumppani on opetusalan kansainvälisen kattojärjestön EI:n (Education International) Aasian ja Tyynenmeren aluetoimisto. Sen toteuttavat käytännössä EI:n jäsenliitot Nepalissa ja Filippiineillä.

Jaa artikkeli: