Opetusalan työntekijöiden oikeudet Aasiassa

Nepalilaisen väliaikaisen koulun opettaja luokan edessäHankkeen tavoite on vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamista koulutusalalla Nepalissa ja Filippiineillä.

Työelämän ihmisoikeuksien näkökulmasta kestävä kehitys voidaan saavuttaa edistämällä ihmisarvoista työtä, alan neuvottelukulttuuria sekä työelämäoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Hankkeessa vaikutetaan tähän kaikkeen parantamalla ammattiliittojen kapasiteettia ja tehostamalla niiden vaikuttamistyötä kansallisissa ja alueellisissa päätöksentekoelimissä.

Koulutusohjelman ja ihmisoikeusloukkauksien systemaattisen seurannan avulla saadaan välineitä vaikuttaa koulutuspoliittisiin ratkaisuihin Nepalissa ja Filippiineillä. Yksi työkalu siihen on kahden vuoden välein julkaistava opettajan oikeuksien indeksi, jota hankekumppani Education Internationalin Aasian ja Tyynenmeren aluetoimisto tuottaa ja päivittää.

Hanke on tarpeellinen, sillä päätöksenteon muuttuminen ihmisoikeusperustaisesta yhä enemmän markkinavetoiseksi vaikuttaa kansalaisten perusoikeuksiin ja työntekijöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa asemaansa ja oloihinsa. Koulutusalan laajeneva yksityistäminen vähentää alan työntekijöiden määrää ja pahimmillaan heikentää koulutuksen laatua ja heikentää työehtoja. Ammattiliittojen kapeneva toimintavapaus puolestaan lisää työelämän pirstaloitumista ja estää kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsyä.

Hankkeesta hyötyvät yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevät opettajat, koulutusalan tukitehtävissä työskentelevät henkilöt ja Nepalin ja Filippiinien opetusalan ammattiliittojen jäsenet.

Hankekumppani on opetusalan kansainvälisen kattojärjestön EI:n (Education International) Aasian ja Tyynenmeren aluetoimisto.  Sen toteuttavat käytännössä EI:n jäsenliitot Nepalissa ja Filippiineillä.

Aiheeseen liittyvää

SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus perustaa ammattiyhdistys ja kuulua siihen on YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjattu oikeus. Tuoreen tutkimuksen mukaan se jää paikoin haaveeksi SASKin hankemaissa Brasiliassa, Kolumbiassa, Guatemalassa, Nepalissa ja

Lue lisää

Työntekijöiden oikeuksien puolustaminen Filippiineillä ei ole kermapyllyjen hommaa

Filippiiniläisen ammattiliittoväen työpäivien pituus saa SASKin Camilla Lohenojan pohtimaan, millaiseen työelämään sitä onkaan totuttu meillä ja muualla. Peittääkö työn merkittävyys ja palkitsevuus kenties alleen sen

Lue lisää

Coca-Colan ja Pepsin filippiiniläistehtailla ay-liike kamppailee työntekijöiden oikeuksista uhkauksista huolimatta

Filippiinien tuore hallinto jatkaa vihamielistä linjaansa ammattiliittojen edustajia kohtaan, mutta elintarviketeollisuuden ay-aktiivit keksivät keinoja saadakseen työntekijöille kunnolliset työsuhteet ja paremmat palkat – sekä suojellakseen heitä.

Lue lisää