Opetusalan työntekijöiden oikeudet Aasiassa

Hankkeen tavoite on vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamista koulutusalalla. Tavoitteeseen päästään edistämällä ihmisarvoista työtä, alan neuvottelukulttuuria sekä työelämäoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tätä tehdään parantamalla ammattiliittojen kapasiteettia ja tehostamalla vaikuttamistyötä kansallisissa ja alueellisissa päätöksentekoelimissä.

Koulutusohjelman ja ihmisoikeusloukkauksien systemaattisen seurannan avulla saadaan välineitä vaikuttaa koulutuspoliittisiin ratkaisuihin Nepalissa ja Filippiineillä. Yksi työkalu siihen on kahden vuoden välein julkaistava opettajan oikeuksien indeksi, jota hankekumppani eli Education Internationalin Aasian ja Tyynenmeren aluetoimisto tuottaa ja päivittää.

Hanke on tarpeellinen, sillä päätöksenteon muuttuminen ihmisoikeusperustaisesta yhä enemmän markkinavetoiseksi vaikuttaa kansalaisten perusoikeuksiin ja työntekijöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa asemaansa ja oloihinsa. Koulutusalan laajeneva yksityistäminen vähentää alan työntekijöiden määrää ja pahimmillaan heikentää koulutuksen laatua ja heikentää työehtoja. Ammattiliittojen kapeneva toimintavapaus puolestaan lisää työelämän pirstaloitumista ja estää kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsyä.

Hankkeesta hyötyvät yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevät opettajat, koulutusalan tukitehtävissä työskentelevät henkilöt ja Nepalin ja Filippiinien opetusalan ammattiliittojen jäsenet.

Hankekumppani on opetusalan kansainvälisen kattojärjestön (Education International) Aasian ja Tyynenmeren aluetoimisto ja toteuttajina kentällä EI:n nepalilaiset ja filippiiniläiset jäsenliitot.

Aiheeseen liittyvää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ SASKin jäsenjärjestöksi

OAJ liittyy Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin jäseneksi vuoden 2020 alusta. OAJ haki työntekijöiden oikeuksiin keskittyvän kehitysyhteistyöjärjestön jäsenyyttä valtuuston uusien kansainvälisten linjausten vuoksi. – Meille on tärkeää

Lue lisää

Työntekijöiden oikeuksia rikotaan ympäri maailmaa

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC julkaisee vuosittain työntekijöiden oikeuksista maailmanlaajuisesti kertovan Global Rights Index -raportin. Sen mukaan muun muassa 74 %:ssa maista rajoitettiin oikeutta liittyä ammattiliittoon.

Lue lisää