Innovatiivinen ay-työ ja työelämän ihmisoikeudet Indonesiassa

Hankkeessa parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden työ- ja elinoloja.

Alan haasteita ovat huonot työ- ja elinolot sekä ammattiliittojen heikko kapasiteetti ja alhainen järjestäytymisaste. Yksi haaste on se, että naiset eivät osallistu tarpeeksi alan kehittämiseen ja ammattiliiton toimintaan. Tietoa ja toimia tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan lisää.

Työoloja parannetaan työehtosopimusten ja työriitoja koskevien sopimusten kautta. Lisäksi tehdään vaikuttamistyötä kansallisten ja alueellisten poliittisten uudistusten saamiseksi. Alan työntekijöitä edustava SERBUK-liitto tavoittelee sellaista lainsäädäntöä, joka luo työpaikkoja, lisää työterveyttä ja -turvallisuutta sekä parantaa tasa-arvoa.

Hankkeen tuloksena työntekijät tulevat tietoisemmiksi oikeuksistaan sekä tilanteestaan työpaikoilla ja yhteiskunnassa. He pystyvät paremmin toimimaan liitossa ja puolustamaan oikeuksiaan. Viestintä- ja kampanjamateriaalia on kehitetty. Ammattiliitto kasvattaa jäsenmääräänsä, vahvistaa valmiuksiaan ottaa sukupuolinäkökohdat paremmin huomioon sekä vahvistaa toimintaansa parempien työ- ja elinolojen edistämiseksi.

Tavoite on, että pitkällä aikavälillä liitto on kehittynyt tehokkaaksi edunvalvojaksi, joka puolustaa rakennus- ja puualan ja niiden alihankintaketjujen työntekijöiden oikeuksia.

Käytännössä tuloksiin päästään koulutuksella, järjestäytymiskampanjoilla, edunvalvonnalla sekä vaikuttamistyöllä. SERBUK pyrkii vahvistumaan kasvattamalla jäsenmääräänsä ja sitä kautta jäsenmaksutuloja.

Hankkeesta hyötyvät Indonesian rakennus- ja puualan työntekijät.

Hankkeen toteuttavat SERBUK ja Building and Woodworkers’ International BWI.

Aiheeseen liittyvää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää

Syrjintää, eristämistä ja häirintää työelämässä

Työelämä ei vielä tänäkään päivänä kohtele seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yhdenvertaisesti. SASKin Roosa Rusanen peräänkuuluttaa myös ay-liikkeeltä globaalisti yhä voimakkaampia toimia heidän oikeuksiensa puolustamiseksi.

Lue lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä

SASK tekee työtä sen puolesta, että kaikkien oikeudet toteutuisivat tasavertaisesti työpaikoilla ja yhteiskunnassa eikä ketään syrjittäisi.

Lue lisää