Innovatiivinen ay-työ ja työelämän ihmisoikeudet Indonesiassa

Hankkeessa parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden työ- ja elinoloja. Alan keskeisiä haasteita Indonesiassa ovat huonot työ- ja elinolot sekä ammattiliittojen heikko kapasiteetti ja alhainen järjestäytymisaste. Tietoisuus sukupuolten tasa-arvosta on heikkoa ja naiset osallistuvat alan kehittämiseen ja ammattiliiton toimintaan vain vähän.

Hankkeen tuloksena ovat työntekijät ovat tulleet tietoisemmiksi oikeuksistaan sekä tilanteestaan työpaikoilla ja yhteiskunnassa. He ovat myös kykenevämpiä toimimaan liitossa ja parantamaan alan työntekijöiden oikeuksia. Hankkeessa on kehitetty viestintä- ja kampanjamateriaalia työntekijöiden ongelmien käsittelemiseksi.

Tuloksiin päästään vahvistetamalla SERBUK-ammattiliittoa, joka on rakennus- ja puualan työntekijöiden kansainvälisen kattojärjestön BWI:n jäsen. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä SERBUK on kehittynyt tehokkaaksi edunvalvojaksi, joka puolustaa rakennus- ja puualan ja sen alihankintaketjun työntekijöiden oikeuksia. Liiton työ perustuu jäsenten, erityisesti nuorten ja naisten, aktiiviseen osallistumiseen, työehtosopimusten solmimiseen sekä vaikuttamistyöhön, joka parantaa työntekijöiden työ- ja elinoloja sekä sosiaalisia oloja.

Hankkeen avulla ammattiliitto kasvattaa jäsenmääräänsä, vahvistaa valmiuksiaan ottaa sukupuolinäkökohdat paremmin huomioon sekä vahvistaa toimintaansa parempien työ- ja elinolojen edistämiseksi.

Käytännössä tuloksiin päästään koulutuksella, järjestäytymiskampanjoilla, edunvalvonnalla sekä vaikuttamistyöllä. SERBUK pyrkii rakentamaan ja samalla vahvistamaan ammattiliittoaan sekä kasvattamaan jäsenmääräänsä noin 40 prosentilla. Tähän liittyy myös kestävyyssuunnitelma, joka perustuu jäsenmaksuja maksavien jäsenten määrän kasvattamiseen.

Työoloja parannetaan työehtosopimusten ja työriitoja koskevien sopimusten sekä kansallisten ja alueellisten poliittisten uudistusten avulla. SERBUK taistelee sellaisen kansallisen ja alueellisen lainsäädännön puolesta, joka liittyy työpaikkojen luomiseen (Omnibus Law on Job Creation), työterveyden ja -turvallisuuden lisäämisen sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Hankkeesta hyötyvät Indonesian rakennus- ja puualan työntekijät, myös SERBUKin jäsenet.

Hankkeen toteuttavat SERBUK ja Building and Woodworkers’ International BWI.

Aiheeseen liittyvää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää

SASK – työelämän ihmisoikeuksien mahdollistaja

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja solidaarisuudella on merkitystä. Esimerkiksi siirtotyöläisten huono kohtelu Qatarin MM-jalkapallostadionien rakennustyömailla on saanut niin laajaa kansainvälisetä huomiota, että paikalliset toimijat ovat joutuneet muuttamaan

Lue lisää

Syrjintää, eristämistä ja häirintää työelämässä

Työelämä ei vielä tänäkään päivänä kohtele seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yhdenvertaisesti. SASKin Roosa Rusanen peräänkuuluttaa myös ay-liikkeeltä globaalisti yhä voimakkaampia toimia heidän oikeuksiensa puolustamiseksi.

Lue lisää