Innovatiivinen ay-työ ja työelämän ihmisoikeudet Indonesiassa

Hankkeessa parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden työ- ja elinoloja. Alan keskeisiä haasteita Indonesiassa ovat huonot työ- ja elinolot sekä ammattiliittojen heikko kapasiteetti ja alhainen järjestäytymisaste.

Indonesialaisen Serbuk-ammattiliiton aktiiveja kampanjoimassa kadulla sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.Hankkeessa parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden työ- ja elinoloja.

Alan haasteita ovat huonot työ- ja elinolot sekä ammattiliittojen heikko kapasiteetti ja alhainen järjestäytymisaste. Yksi haaste on se, että naiset eivät osallistu tarpeeksi alan kehittämiseen ja ammattiliiton toimintaan. Tietoa ja toimia tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan lisää.

Työoloja parannetaan työehtosopimusten ja työriitoja koskevien sopimusten kautta. Lisäksi tehdään vaikuttamistyötä kansallisten ja alueellisten poliittisten uudistusten saamiseksi. Alan työntekijöitä edustava SERBUK-liitto tavoittelee sellaista lainsäädäntöä, joka luo työpaikkoja, lisää työterveyttä ja -turvallisuutta sekä parantaa tasa-arvoa.

Hankkeen tuloksena työntekijät tulevat tietoisemmiksi oikeuksistaan sekä tilanteestaan työpaikoilla ja yhteiskunnassa. He pystyvät paremmin toimimaan liitossa ja puolustamaan oikeuksiaan. Viestintä- ja kampanjamateriaalia on kehitetty. Ammattiliitto kasvattaa jäsenmääräänsä, vahvistaa valmiuksiaan ottaa sukupuolinäkökohdat paremmin huomioon sekä vahvistaa toimintaansa parempien työ- ja elinolojen edistämiseksi.

Tavoite on, että pitkällä aikavälillä liitto on kehittynyt tehokkaaksi edunvalvojaksi, joka puolustaa rakennus- ja puualan ja niiden alihankintaketjujen työntekijöiden oikeuksia.

Käytännössä tuloksiin päästään koulutuksella, järjestäytymiskampanjoilla, edunvalvonnalla sekä vaikuttamistyöllä. SERBUK pyrkii vahvistumaan kasvattamalla jäsenmääräänsä ja sitä kautta jäsenmaksutuloja.

Hankkeesta hyötyvät Indonesian rakennus- ja puualan työntekijät.

Hankkeen toteuttavat SERBUK ja Building and Woodworkers’ International BWI.

Jaa artikkeli: