Syvä hiljaisuus laskeutuu siirtotyöntekijöiden oikeuksien ylle

Kaksi päivää ennen jalkapallon MM-kilpailujen alkamista Qatarissa puu- ja rakennusalan ammattiliittojen kansainvälinen kattojärjestö BWI arvioi tiedotteessaan aikaansaatua edistystä ja vaatii Qatarin viranomaisia lunastamaan lupauksensa ihmisarvoisen työn toteutumisesta.

BWI on vuodesta 2016 alkaen käynyt tehnyt yhteistyötä Qatarin viranomaisten ja kisoihin liittyviä työoloja valvovan komitean (Supreme Committee for Delivery and Legacy) kanssa ja saanut mahdollisuuden myös toimia Qatarissa siirtotyöntekijöiden tukena.

FIFA on julkaissut omat ihmisoikeuslinjauksensa, joiden toteutumisen valvontaan BWI on osallistunut. Linjauksen mukaan FIFA on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita ja edistämään näiden toteutumista. Ihmisoikeuslinjaus lupaa tukea ja parannuksia siirtotyöntekijöiden tilanteeseen kisoja valmisteltaessa sekä niiden jälkeen. Näyttää kuitenkin siltä, ettei linjaus ole enää FIFAn prioriteettina, ja suhtautumisessa ihmisoikeuksien turvaamiseen ollaan palaamassa entiseen malliin.

BWI on useasti tunnustanut ja tunnustaa Qatarin työlainsäädännön kehitysaskeleet, mutta lakien toimeenpano ja valvonta vaatii vielä työtä. BWI:n tiedossa on, että useat työnantajat uhmaavat lainsäädäntöä, rikkovat ihmisoikeuksia ja syyllistyvät juuri niihin epäoikeudenmukaisuuksiin, joita lakiuudistuksilla pyrittiin estämään.

Puutteista huolimatta, yhteistyö BWI:n ja Qatarin viranomaisten välillä on ollut historiallista. Jotta saavutettu edistys ei valu hukkaan, on ehdottoman tärkeää, että seuraavat tavoitteet toteutuvat ennen kuin Qatarin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden finaaliottelun loppuvihellys kuullaan.

Tarvitaan siirtotyöntekijäkeskus

Keskus takaa siirtotyöntekijöille apua, tukea ja turvaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Keskuksesta työntekijät saisivat apua lain takaamien oikeuksiensa ymmärtämiseen, tukea valitusprosessien aikana sekä mahdollisuuksia erilaisten taitojen kehittämiseen. Keskuksen perustaminen on saanut tukea maailmanlaajuiselta jalkapalloyhteisöltä sekä ihmisoikeusjärjestöiltä.

Valvontakomitean saavuttamien parannusten laajentaminen

Työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat standardit on ulotettava kaikille Qatarin rakennustyömaille. Nyt nämä standardit ovat koskeneet vain MM-kilpailujen stadiontyömaita.

BWIn ja Qatarin työministeriön yhteismietinnön toimeenpano

Keskiössä on lainsäädännön uudistusten kunnioittaminen, toimeenpano ja valvonta. Lisäksi työntekijäyhteisöjen (Community Leaders Forum) asema on virallistettava, jotta siirtotyöntekijöiden ääni kuuluu Qatarissa tulevaisuudessakin.

On valitettavaa, että kisojen ollessa vihellystä vaille valmiina alkamaan, BWI ei ole saanut mitään vastausta näihin aloitteisiin. Sen sijaan vastassa on syvä hiljaisuus.

Jalkapallotermein voisi todeta siirtotyöntekijöiden pelaavan lisäajalla eikä lopputulos ole vielä tiedossa.

Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailun päättyessä joulukuun 18. päivä joukkueet ja kannattajat palaavat kotiin. Siirtotyöntekijät jäävät. He jatkavat työtään Qatarissa tukien maan vaurastumista. Myös BWI jatkaa siirtotyöntekijöiden tukemista, kunnes heidän ihmisoikeutensa tunnustetaan ja kunnioitetaan ja ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan.

Teksti on vapaa käännös BWIn tiedotteesta. Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote täällä.

Myös SASKin työ siirtotyöntekijöiden oikeuksien parantamiseksi jatkuu MM-kisojen jälkeen ainakin vuoteen 2025. Tällä hetkellä SASK tukee siirtotyöntekijöitä Nepalissa ja Intiassa ennen heidän lähtöään kohdemaahan ja heidän sieltä palatessaan. SASK tekee BWI:n kanssa yhteistyötä Pelin Hinta -kampanjassa.

Jaa artikkeli: