Mitä MM-kisoista jäi käteen Qatarin siirtotyöntekijöille?

Kansainväliset ammattiliitot ilmaisevat huolensa Qatarin siirtotyöntekijöiden tilanteesta jalkapallon MM-kisojen jälkeen. Kuten pelättiin, ihmisoikeuskysymykset eivät ole edenneet.

Rakennustyömiehiä Qatarissa

Jalkapallon MM-kisojen päättymisestä on kolmisen kuukautta. Näyttää siltä, että kävi juuri niin kuin kansainvälinen ammattiyhdistyliike ja monet muut ihmisoikeuksien puolustajat pelkäsivät: kisojen perintö työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta on jäämässä kovin laihaksi.

Kahdeksan kansainvälistä ammattiliittoa julkaisi tänään yhteisen kannanottonsa Fifan vastuusta ja kisojen jälkeisestä tilanteesta Qatarissa. Viesti on suunnattu kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päättävälle elimelle eli kongressille, joka kokoontuu huomenna 16. maaliskuuta alkaen Ruandassa – mutta myös Qatarin valtiolle.

Liitot ilmaisevat syvän huolensa Qatariin siirtotyöntekijöiden kohtalosta ja kohtelusta. Ihmisoikeuskysymykset eivät edenneet enää kisojen alla eivätkä varsinkaan niiden jälkeen siten, kuin kansainvälinen ammattiyhdistyliike olisi toivonut.

Järjestöjen mukaan siirtotyöläisten tilanne on jälleen heikkenemään päin: Lakiuudistusten toimeenpano on hidastunut, työnantajien rikkomukset lisääntyneet ja yhteistyö kansainvälisten ammattiliittojen kanssa loppunut. Yritykset voivat yhä varmemmin tuudittautua siihen, että työntekijöiden kaltoinkohtelu jää rankaisematta.

Jo aikaansaatujen parannusten kestävyys on uhattuna, sillä valvonta ja mahdollisuudet puolustaa työntekijöiden oikeuksia Qatarissa ovat nyt olemattomat.

Esimerkiksi MM-kisoihin kytkeytyvien yritysten toimintaa valvova elin on lopettanut toimintansa. Eivätkä siirtotyöntekijät ole saaneet toivomaansa keskusta, jossa he voisivat kokoontua ja josta hakea apua.

Järjestöt vaativat Qataria ratifioimaan ILOn keskeiset sopimukset

Kansainväliset ammattiliitot pyytävät Qataria kunnioittamaan, toteuttamaan ja edistämään työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia, erityisesti työntekijöiden oikeutta järjestäyä ja neuvotella    työehtosopimuksista. Järjestöt kehottavat Qatarin hallitusta ratifioimaan viipymättä Kansainvälisen työjärjestön ILOn keskeiset yleissopimukset 87 ja 98. Ne korostavat myös, että työntekijöiden oikeuksien puolustajien on voitava toimia vapaasti, ilman häirintää ja kostotoimien uhkaa.

Rakennustyöntekijöiden kattojärjestön BWI:n pääsihteeri Ambet Yuson
Rakennustyöntekijöiden maailmanliiton BWI:n pääsihteeri Ambet Yuson vaatii Fifaa ja Qataria lunastamaan lupauksensa siirttyöntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

– Fifa on useaan otteeseen tunnustanut paperilla ihmisoikeusvastuunsa ja sitoumuksensa Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen ihmisarvoisen työn perinnöstä. Tähän mennessä Qatarin hallitus tai Fifa eivät ole täyttäneet yleviä lupauksiaan. On aika tunnustaa ja korjata työntekijöihin kohdistuneet aiemmat väärinkäytökset sekä tunnustaa työntekijöiden oikeus järjestäytyä ja neuvotella, jotta Qatariin jääneet työntekijät voivat yhdessä osallistua tulevaisuutensa muokkaamiseen ja saada korvauksia kaltoinkohtelusta, sanoo rakennusalan työntekijöiden maailmanliitto BWI:n pääsihteeri Ambet Yuson.

Korvausrahasto loukkaantuneille ja menehtyneille ei ole toteutunut

Myöskään työntekijä- ja ihmisoikeusjärjestöjen vaatima Fifan korvausrahasto loukkaantuneille siirtotyöntekijöille ja kuolleiden omaisille ei ole nähnyt päivänvaloa. Fifa kuitenkin nettoaa Qatarin MM-kisoista oman arvionsa mukaan 7,5 miljardia dollaria eli enemmän kuin ennen kisoja odotettiin. Rahaston suuruudeksi on ehdotettu kisojen palkintosummaa: 440 miljoonaa dollaria.

Nähtäväksi jää, tehdäänkö Fifan tulevassa kongressissa minkäänlaisia päätöksiä menneiden tai tulevien MM-kisojen todellisten sankarien eli kisat mahdollistavien työntekijöiden hyväksi.

Kansainvälisten ammattiliittojen kannanotto: FIFA World Cup Qatar 2022: No legacy without trade union rights

Jaa artikkeli: