Global Labour University: Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ay-aktiiveille

Global Labour Universityn kurssi kasvattaa globaalin etelän osallistujien ymmärrystä aiheista, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja ammattiliittojen asemaan.

Witwatersrandin yliopisto Johannesburgissa, Etelä-AfrikassaGlobal Labour University järjestää Etelä-Afrikassa vuosittain intensiivikurssin ”Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ammattiyhdistysaktiiveille. Kurssin käytyään osallistujat pystyvät entistä paremmin osallistumaan julkiseen keskusteluun ja poliittisiin prosesseihin kotimaissaan.

SASKin tukema kurssi tarjoaa yliopistotasoista koulutusta erityisesti afrikkalaisen ay-liikkeen edustajille ja kokoaa ammattiyhdistysten toimijoita ympäri maailmaa intensiiviseen, kahdeksan viikon koulutusohjelmaan.

Kurssin tavoitteena on kasvattaa globaalin etelän osallistujien ymmärrystä aiheista, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja ammattiliittojen asemaan. Kurssilla käsitellään muun muassa maailmantalouden kysymyksiä, valtion roolia kehityksessä, ympäristökysymyksiä, tulonjako- ja palkkapolitiikkaa, demokraattisten järjestelmiä, tasa-arvoa, työn tulevaisuutta sekä palkkatyön muutoksia.

Työntekijöillä ja heidän oikeuksiaan puolustavalla ay-liikkeellä on mittavia haasteita työpaikkojen uudelleenjärjestelyjen, työn luonteen muutosten, ilmastonmuutoksen, demokratiavajeen, naisten ja nuorten vähäisen osallistumisen sekä kasvavan eriarvoisuuden vuoksi. Ammattiliitot eivät ole pystyneet vastaamaan näihin muutoksiin, ja monissa maissa ay-liike on heikentynyt merkittävästi.

Kurssin käytyään osallistujat pystyvät entistä paremmin osallistumaan julkiseen keskusteluun ja poliittisiin prosesseihin kotimaissaan. Osallistujat kehittävät yhdessä strategioita ay-oikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen puolustamiseksi ja noudattamiseksi kansainvälisissä tuotantoketjuissa. Kurssi tarjoaa kanavan ay-aktiivien maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen.

Hankkeesta hyötyvät yleisesti globaalin etelän työntekijät. Kurssille voivat hakea ammattiliittojen jäsenet, aktiivit ja edustajat kuten toimitsijat, jäsenhankkijat, kouluttajat ja päättäjät. Osallistujat valitaan pääasiassa globaalista etelästä

Hankekumppani on Global Labour University, joka toimii Witwatersrandin (Wits) yliopistossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Koulutuksesta vastaavat yliopiston professorit ja vierailevat luennoitsijat ympäri maailmaa.

Jaa artikkeli: