Global Labour University: Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ay-aktiiveille

Witwatersrandin yliopisto Johannesburgissa, Etelä-AfrikassaGlobal Labour Universityn kurssi ”Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ammattiyhdistysaktiiveille” on intensiivikurssi Witwatersrandin yliopistossa, Johannesburgissa. Se tarjoaa yliopistotasoista koulutusta erityisesti afrikkalaisen ay-liikkeen edustajille ja koota samalla ammattiyhdistysten toimijoita ympäri maailmaa intensiiviseen, kahdeksan viikon koulutusohjelmaan.

Sen tavoitteena on kasvattaa globaalin etelän osallistujien ymmärrystä aiheista, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja ammattiliittojen asemaan. Kurssilla käsitellään muun muassa maailmantalouden kysymyksiä, valtion roolia kehityksessä, ympäristökysymyksiä, tulonjako- ja palkkapolitiikkaa, demokraattisten järjestelmiä, tasa-arvoa, työn tulevaisuutta sekä palkkatyön muutoksia.

Työntekijöillä ja heidän oikeuksiaan puolustavalla ay-liikkeellä on mittavia haasteita työpaikkojen uudelleenjärjestelyjen, työn luonteen muutosten, ilmastonmuutoksen, demokratiavajeen, naisten ja nuorten vähäisen osallistumisen sekä kasvavan eriarvoisuuden vuoksi. Ammattiliitot eivät ole pystyneet vastaamaan näihin muutoksiin, ja monissa maissa ay-liike on heikentynyt merkittävästi.

Kurssin käytyään osallistujat pystyvät entistä paremmin osallistumaan julkiseen keskusteluun ja poliittisiin prosesseihin kotimaissaan. Osallistujat kehittävät yhdessä strategioita ay-oikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen puolustamiseksi ja noudattamiseksi kansainvälisissä tuotantoketjuissa. Kurssi tarjoaa kanavan ay-aktiivien maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen.

Hankkeesta hyötyvät yleisesti globaalin etelän työntekijät. Kurssille voivat hakea ammattiliittojen jäsenet, aktiivit ja edustajat kuten toimitsijat, jäsenhankkijat, kouluttajat ja päättäjät. Osallistujat valitaan pääasiassa globaalista etelästä

Hankekumppani on Global Labour University, joka toimii Witwatersrandin (Wits) yliopistossa Etelä-Afrikassa. Koulutuksesta vastaavat Witsin professorit ja vierailevat luennoitsijat ympäri maailmaa.

Aiheeseen liittyvää

SASKin Kaakkois-Aasian aluekoordinaattoriksi Farizan Fajari

Fajari asuu Indonesian pääkaupungissa Jakartassa. Hänellä on kokemusta työskentelystä ammattiyhdistysliikkeessä kotimaassaan sekä kansainvälisesti.

Lue lisää

What is SASK?

The Trade Union Solidarity Centre of Finland SASK is the solidarity and development cooperation organization of Finnish trade unions, with a focus on labour rights.

Lue lisää

Intiassa tuhannet siirtotyöntekijät kävelevät kotiin

Maailman suurimmassa demokratiassa päätettiin 21 vuorokauden sulusta, joka on jättänyt tuhannet ihmiset epätoivoiseen tilanteeseen. Moni siirtotyöntekijöistä on päättänyt kävellä jopa satoja kilometrejä takaisin kotiin.

Lue lisää