Global Labour University: Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ay-aktiiveille

Witwatersrandin yliopisto Johannesburgissa, Etelä-AfrikassaGlobal Labour Universityn kurssi ”Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ammattiyhdistysaktiiveille” on intensiivikurssi Witwatersrandin yliopistossa, Johannesburgissa. Se tarjoaa yliopistotasoista koulutusta erityisesti afrikkalaisen ay-liikkeen edustajille ja kokoaa ammattiyhdistysten toimijoita ympäri maailmaa intensiiviseen, kahdeksan viikon koulutusohjelmaan.

Sen tavoitteena on kasvattaa globaalin etelän osallistujien ymmärrystä aiheista, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja ammattiliittojen asemaan. Kurssilla käsitellään muun muassa maailmantalouden kysymyksiä, valtion roolia kehityksessä, ympäristökysymyksiä, tulonjako- ja palkkapolitiikkaa, demokraattisten järjestelmiä, tasa-arvoa, työn tulevaisuutta sekä palkkatyön muutoksia.

Työntekijöillä ja heidän oikeuksiaan puolustavalla ay-liikkeellä on mittavia haasteita työpaikkojen uudelleenjärjestelyjen, työn luonteen muutosten, ilmastonmuutoksen, demokratiavajeen, naisten ja nuorten vähäisen osallistumisen sekä kasvavan eriarvoisuuden vuoksi. Ammattiliitot eivät ole pystyneet vastaamaan näihin muutoksiin, ja monissa maissa ay-liike on heikentynyt merkittävästi.

Kurssin käytyään osallistujat pystyvät entistä paremmin osallistumaan julkiseen keskusteluun ja poliittisiin prosesseihin kotimaissaan. Osallistujat kehittävät yhdessä strategioita ay-oikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen puolustamiseksi ja noudattamiseksi kansainvälisissä tuotantoketjuissa. Kurssi tarjoaa kanavan ay-aktiivien maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen.

Hankkeesta hyötyvät yleisesti globaalin etelän työntekijät. Kurssille voivat hakea ammattiliittojen jäsenet, aktiivit ja edustajat kuten toimitsijat, jäsenhankkijat, kouluttajat ja päättäjät. Osallistujat valitaan pääasiassa globaalista etelästä

Hankekumppani on Global Labour University, joka toimii Witwatersrandin (Wits) yliopistossa Etelä-Afrikassa. Koulutuksesta vastaavat Witsin professorit ja vierailevat luennoitsijat ympäri maailmaa.

Aiheeseen liittyvää

SASKin Kaakkois-Aasian aluekoordinaattoriksi Farizan Fajari

Fajari asuu Indonesian pääkaupungissa Jakartassa. Hänellä on kokemusta työskentelystä ammattiyhdistysliikkeessä kotimaassaan sekä kansainvälisesti.

Lue lisää

Malawin hiilikaivosten naiset joutuvat työskentelemään ahdistelun ja seksuaalisen väkivallan pelossa

Maailma kylässä -festivaalin puhujaksi saapunut Tendai Makanza hymyilee leveästi kevätaurinkoisessa Helsingissä. Hän on tullut puhumaan eteläisen Afrikan naisten työolosuhteiden puutteista sekä parannuksista kaivoksissa ja tekstiilitehtaissa.

Lue lisää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää