Julkisten alojen työntekijöiden oikeudet Afrikassa

Julkisen alan työntekijöitä MosambikissaHankkeessa vahvistetaan julkisten alojen ammattiliittojen valmiuksia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua useassa Afrikan maassa. Sen myötä julkisen sektorin työntekijät pystyvät paremmin puolustamaan oikeuksiaan.

Hankkeessa yhdistetään neljä Afrikassa toiminutta hanketta yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa julkisen sektorin ammattiliittojen valmiuksia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja kampanjoita neljällä aihealueella:

  • sukupuolittunut väkivalta
  • epäviralliset työntekijät
  • oikeudenmukainen siirtymä ja ilmastonmuutos
  • ammattiyhdistysoikeudet.

Yhdistämällä aiemmin erillisinä toimineet hankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi luodaan synergiaa, joka mahdollistaa paremman tiedonvaihdon ja tehokkaiden strategioiden kehittämisen eri maiden ja aihealueiden välillä.

Ensimmäisen teeman osalta hankkeessa pyritään luomaan turvallisempi työelämä kampanjoimalla ja vaikuttamalla ILOn yleissopimuksen 190 ratifioinnin puolesta Ugandassa ja Senegalissa. Etelä-Afrikassa hanke keskittyy yleissopimuksen 190 täytäntöönpanoon, koska maa ratifioi yleissopimuksen vuoden 2021 lopussa.

Toisessa teemassa parannetaan epävirallisesti toimivien naispuolisten terveydenhoitajien asemaa Etelä-Afrikassa, Sambiassa ja Malawissa. Nämä naiset ovat perusterveydenhuoltojärjestelmien selkäranka, mutta he eivät saa kunnollista korvausta työstään eikä työ  ole asianmukaisella tavalla säänneltyä.

Kolmas teema on oikeudenmukainen siirtymä eli työntekijiden oikeudet siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa. Ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikassa monien ihmisten toimeentuloon, elämään ja työelämään. Julkisen sektorin ammattiliittojen on  saatava jäsenet, kansalaisyhteiskunta ja hallitus osallistumaan ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimien sekä laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoamiseen, jotta siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen tapahtuu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Hankkeen neljäntenä tavoitteena on käsitellä ay-oikeuksia alueella, jolla poliittinen epävakaus ja ay-vastaisuus ovat yleisiä. Hankkeella tuetaan Mosambikin pyrkimyksiä saada julkisen sektorin ammattiliitot tunnustetuksi ja saavuttaa sitä kautta oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksista. Lisäksi tuetaan julkisen alan työntekijöuiden asemaa Eswatinissa, joka on yksi maailman viimeisistä absoluuttisista monarkioista, ja työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan rajoitetaan merkittävästi ja väkivaltaakaan kaihtamatta.

Hankkeesta hyötyvät julkisen sektorin työntekijät ja heidän perheitään kaikissa hankkeessa mukana olevissa maissa.

Hankkeen toteuttavat julkisten alojen työntekijöiden kattojärjestö PSI ja sen jäsenliitot Eswatinissa, Etelä-Afrikassa, Malawissa, Mosambikissa, Marokossa, Nigeriassa, Senegalissa, Tansaniassa, Ugandassa ja Sambiassa.

Aiheeseen liittyvää

SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus perustaa ammattiyhdistys ja kuulua siihen on YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjattu oikeus. Tuoreen tutkimuksen mukaan se jää paikoin haaveeksi SASKin hankemaissa Brasiliassa, Kolumbiassa, Guatemalassa, Nepalissa ja

Lue lisää

Maatilatyöntekijöiden minimipalkat nousevat maaliskuussa

Maatilatyöntekijöiden palkat nousevat Etelä-Afrikassa jopa 16 prosenttia. Palkkoja on saatu nostettua muun muassa paikallisen ammattiliiton aktiivisella kampanjoinnilla.

Lue lisää

Ilmastonmuutos torjuttava oikeudenmukaisesti niin, että köyhien maiden työntekijät eivät päädy sijaiskärsijöiksi

Ilmastonmuutoksen estäminen vaatii uusia ratkaisuja, ja kun niitä tehdään, on kohdeltava oikeudenmukaisesti jo nyt heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lue lisää