Julkisten alojen työntekijöiden oikeudet Afrikassa

Hankkeessa vahvistetaan julkisten alojen ammattiliittojen valmiuksia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua useassa Afrikan maassa. Sen myötä julkisen sektorin työntekijät pystyvät paremmin puolustamaan oikeuksiaan.

Julkisen alan työntekijöitä MosambikissaHankkeessa vahvistetaan julkisten alojen ammattiliittojen valmiuksia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua useassa Afrikan maassa. Sen myötä julkisen sektorin työntekijät pystyvät paremmin puolustamaan oikeuksiaan.

Hankkeessa yhdistetään neljä Afrikassa toiminutta hanketta yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa julkisen sektorin ammattiliittojen valmiuksia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja kampanjoita neljällä aihealueella:

  • sukupuolittunut väkivalta
  • epäviralliset työntekijät
  • oikeudenmukainen siirtymä ja ilmastonmuutos
  • ammattiyhdistysoikeudet.

Yhdistämällä aiemmin erillisinä toimineet hankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi luodaan synergiaa, joka mahdollistaa paremman tiedonvaihdon ja tehokkaiden strategioiden kehittämisen eri maiden ja aihealueiden välillä.

Ensimmäisen teeman osalta hankkeessa pyritään luomaan turvallisempi työelämä kampanjoimalla ja vaikuttamalla ILOn yleissopimuksen 190 ratifioinnin puolesta Ugandassa ja Senegalissa. Etelä-Afrikassa hanke keskittyy yleissopimuksen 190 täytäntöönpanoon, koska maa ratifioi yleissopimuksen vuoden 2021 lopussa.

Toisessa teemassa parannetaan epävirallisesti toimivien naispuolisten yhteisöterveydenhoitajien asemaa Etelä-Afrikassa, Sambiassa ja Malawissa. Nämä naiset ovat perusterveydenhuoltojärjestelmien selkäranka, mutta he eivät saa kunnollista korvausta työstään eikä työ  ole asianmukaisella tavalla säänneltyä.

Lue lisää yhteisöterveydenhoitajiin liittyvästä osuudesta hankkeessa julkisten alojen työntekijöiden kattojärjestö PSI:n verkkosivuilta.

Kolmas teema on oikeudenmukainen siirtymä eli työntekijiden oikeudet siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa. Ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikassa monien ihmisten toimeentuloon, elämään ja työelämään. Julkisen sektorin ammattiliittojen on  saatava jäsenet, kansalaisyhteiskunta ja hallitus osallistumaan ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimien sekä laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoamiseen, jotta siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen tapahtuu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Hankkeen neljäntenä tavoitteena on käsitellä ay-oikeuksia alueella, jolla poliittinen epävakaus ja ay-vastaisuus ovat yleisiä. Hankkeella tuetaan Mosambikin pyrkimyksiä saada julkisen sektorin ammattiliitot tunnustetuksi ja saavuttaa sitä kautta oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksista. Lisäksi tuetaan julkisen alan työntekijöuiden asemaa Eswatinissa, joka on yksi maailman viimeisistä absoluuttisista monarkioista, ja työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan rajoitetaan merkittävästi ja väkivaltaakaan kaihtamatta.

Hankkeesta hyötyvät julkisen sektorin työntekijät ja heidän perheitään kaikissa hankkeessa mukana olevissa maissa.

Hankkeen toteuttavat julkisten alojen työntekijöiden kattojärjestö PSI ja sen jäsenliitot Eswatinissa, Etelä-Afrikassa, Malawissa, Mosambikissa, Marokossa, Nigeriassa, Senegalissa, Tansaniassa, Ugandassa ja Sambiassa.

Jaa artikkeli: