Filippiinit ratifioi väkivallan ja häirinnän kieltävän ILOn sopimuksen

SASKin tukemien ammattiliittojen vaikuttamistyö tuotti tärkeän tuloksen, kun Filippiinit ryhtyy entistä pontevammin kitkemään väkivaltaa ja häirintää työpaikoilta. Tämä on hyvä uutinen erityisesti miljoonille naisille.

Ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja filippiiniläisiä senaattoreita yhteiskuvassa senaatin hyväksyttyä ILOn yleissopimuksen C190 ratifioinnin.
Ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja filippiiniläisiä senaattoreita yhteiskuvassa senaatin hyväksyttyä ILOn yleissopimuksen C190 ratifioinnin.

Väkivaltaan ja häirintään työelämässä pystytään jatkossa puuttumaan tehokkaammin, kun Filippiinit muokkaa lainsäädäntöään vastaamaan kansainvälisen työjärjestön ILOn väkivallan ja häirinnän kieltävää yleisopimusta C190. Maa ratifioi sopimuksen ensimmäisenä Aasian maana viime vuoden lopulla, ja se edellyttää muutoksia lainsäädäntöön.

– Tämä on historiallinen hetki Filippiinien työntekijöille ja ammattiliitoille, sanoo SASKin Aasian alue-edustaja Farizan Fajari.

SASKin tukemat ammattiliitot ovat yhdistäneet voimansa ja kampanjoineet aktiivisesti ratifioinnin puolesta. Teemaa on pidetty pidetty asialistan kärjessä, sillä henkinen ja fyysinen väkivalta sekä seksuaalinen hyväksikäyttö ovat olleet vakavia ongelmia työpaikoilla, Fajari kertoo.

– Erityisesti julkisen alan hankkeessamme sopimuksen ratifiointi on ollut yksi päätavoitteistamme. Myös muilla aloilla työntekijöiden tietoisuutta aiheesta on lisätty osana koulutuksia.

Askel kohti ihmisarvoista ja osallistavaa työtä

Sopimus on Fajarin mielestä tärkeä askel kohti ihmisarvoista työelämää maassa, jota ovat viime aikoina hallineeet presidentit, joita ei voida pitää työntekijämyönteisinä – päinvastoin.

Nykyistä presidentti Marcosia edeltävä presidentti Duterte aloitti ammattiliittojen jäsenten vainoamisen, eikä pelon ilmapiiri ole ohi vieläkään. Siitä huolimatta lainsäädäntöä on saatu parannettua työntekijöiden näkökulmasta, ja moni SASKin hankkeissa tavoitteena ollut uudistus on mennyt läpi.

– Sitä voi pitää todellisena onnistumisena, iloitsee SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkö Juha Vauhkonen.

Uudistuksia on saatu erityisesti terveysalalla. Maassa hyväksyttiin viime vuosikymmenen lopussa laaja terveydenhuoltouudistus, joka laajensi julkista terveydenhuoltoa sekä uudistus, jossa äitiysloma piteni 65 päivästä 105 päivään. Myös isät saivat oikeuden isyysvapaaseen. Vuonna 2017 Filippiinit ratifioi SASin tukemana toisenkin merkittävän ILOn yleissopimuksen: julkisen alan työntekijöiden oikeuksia koskevan C151:n.

Uusin, väkivallan ja häirinnän kieltävä sopimus vaikutta asianmukaisesti toineenpantuna laajasti yhteiskuntaan. Työpaikoilla se edistää tasa-arvon ja kunnioituksen kulttuuria sekä tietysti turvallisuutta. Sen myötä voidaan puuttua paremmin myös kotiväkivaltaan.

Sopimus on Fajarin mukaan erityisen merkittävä ryhmille, jotka ovat olleet syrjityssä ja haavoittuvassa asemassa työelämässä. Heitä ovat esimerkiksi vammaiset henkilöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat sekä epävirallisen talouden työntekijät.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Kuten aina, liittojen seuraava tehtävä on varmistaa, että sopimuksen sisältö viedään lakeihin, asetuksiin ja työehtossopimuksiin asianmukaisesti ja sitä myös noudatetaan yhteiskunnassa.

Teksti: Laura Ventä
Kuva: Public Services International PSI

Lue lisää SASKin työn tuloksista!