Muusikkojen oikeudet Zimbabwessa

Hankkeessa vahvistetaan Zimbabwen muusikkojen mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan ja luoda alalle standardeja, jotta päästään eroon esimerkiksi alipalkkauksesta, ylipitkistä työkeikoista ja häirinnästä.

Zimbabwelaiset muusikot suunnittelevat yhteistä toimintaa kumartuneena lomakkeen ääreenHankkeessa vahvistetaan Zimbabwen muusikkojen mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan ja luoda alalle standardeja, jotta päästään eroon esimerkiksi alipalkkauksesta, ylipitkistä työkeikoista ja häirinnästä.

Zimbabwen muusikot tekevät työtään vailla alan sääntelyä ja standardeja esimerkiksi sopimusten, tekijänoikeuksien ja työsuojelun suhteen. Taidetta kyllä arvostetaan, mutta enemmän kutsumuksena ja harrastuksena kuin ammatillisena työnä, josta kuuluu saada kunnon korvaus. Tämä johtaa helposti alipalkkaukseen, ylipitkiin työkeikkoihin, riitatilanteisiin, häirintään ja väkivaltaan sekä arkuuteen puolustaa oikeuksiaan alalla, jolla menestyminen perustuu maineeseen.

Hankkeessa vahvistetaan vuonna 2014 perustetun ammattiliiton ZIMUn vaikuttavuutta. Pilottivuonna 2023 tuettiin sen valtakunnallista vahvistumista. Kampanja kattaa seitsemän maakuntaa. Liitto kiertää ympäri maata tiedottamassa työstään ja hankkimassa lisää jäseniä. Samalla kartoitetaan muusikoiden tarpeita jatkotoimille osallistavissa analyysityöpajoissa.

Hanke jatkuu vuosina 2024–2025. Maanlaajuinen tiedotus- ja jäsenhankintakampanjointi etenee, ja liitolle perustetaan alueelliset komiteat. Jäsenille tarjotaan koulutusta työsuojelusta, tasa-arvo-asioista sekä väkivallan ja häirinnän kitkemisestä työelämästä. Alan palkkiotasoja ja sopimuksia pyritään standardisoimaan Liitolla on hyvät suhteet National Arts Council of Zimbabween, joka edistää näitä asioita valtiollisella tasolla.

Hankkeesta hyötyvät zimbabwelaiset muusikot ja heidän liittonsa ZIMU. Sen tiivis yhteistyö Suomen Muusikkojen Liiton kanssa tuo taloudellisen tuen lisäksi kokemusperäistä tietoa, yhteisiä ideoita ja kansainvälistä verkottumista.

Hankkeen toteuttaa Zimbabwe Musicians’ Union (ZIMU) vuosina 2024–2025.

Jaa artikkeli: