Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä 

Hankkeessa vahvistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden asemaa globaalisti. Heidän asemansa on hankala niin työelämässä kuin laajemminkin yhteiskunnissa, erityisesti kehittyvissä maissa.
Sateenkaarilippu

Voimistuva anti-gender-liike ja muut konservatiiviset ilmiöt tuovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin takapakkia sielläkin, missä on oltu menossa parempaan suuntaan.

Vaikka edistystä tapahtuu siellä täällä sekä asenteissa että lainsäädännön ja tasapuolisemman kohtelun suhteen, vaikeita tilanteita ja ympäristöjä on paljon.

Ammattiliittojen tehtävä on valvoa kaikkien työntekijöiden oikeuksia, myös erilaisten vähemmistöryhmien.

Eri toimialojen ammattiliittojen maailmanjärjestöt ja monet niiden jäsenjärjestöt ovat yhdessä ryhtyneet työskentelemään vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Niiden perustama LGBTI Workers -verkosto tekee tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistyötä ympäri maailmaa. Muutoksia on jo nähtävissä sekä liittojen sisäisessä toiminnassa että työehtoneuvottelupöydissä.

SASKin tuella verkosto vahvistaa tässä pilottihankkeessa toimintaansa globaalin etelän maissa. Se liittoutuu muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa pystyäkseen vaikuttamaan rakenteellisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin.

Verkoston toimintamuotoja ovat esimerkiksi yleinen tietoisuuden lisääminen ammattiliittojen ja niiden jäsenten keskuudessa, häirinnän ja väkivallan vastainen toiminta työpaikoilla ja liitoissa sekä syrjintäkieltojen ajaminen kansallisiin lakeihin ja työehtosopimuksiin.

Hankkeesta hyötyvät valikoitujen Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Aasian maiden ammattiliitot ja niiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi identifioituvat jäsenet.

Toimintaa koordinoi ja hallinnoi julkisen alan kansainvälinen järjestö Public Services International (PSI).

Jaa artikkeli: