Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ansaitsevat järeämmän paikan ay-työssä

Julkaistu:

Sateenkaarioikeuksiin keskittyvän kampanjan vetäjänä työskennellyt James Cavalluzzo kuuntelee tarinoita maailmalta ja vaatii ammattiliittoja ottamaan vähemmistöjen oikeudet tiukemmin työn alle.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin keskittyvän projektin koordinaattori James Cavalluzzo.
James Cavalluzzo vieraili SASKin Solidaarisuuspäivillä helmikuussa ja piti esillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä.

”Nice little thing aside”. Kiva pieni juttu siinä sivussa, totesi kampanjakoordinaattori Cavalluzzo vähemmistöjen asemasta ay-toiminnassa.

Ay-liike on eri puolilla maailmaa ottanut isojakin harppauksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustamisessa, mutta Cavalluzzon mukaan teema saa ammattiliitoissa usein imagollisesti ehkä tärkeän, mutta panostuksena silti vähäisen roolin.

Hän huomauttaa, että moni viettää kolmanneksen elämästään töissä, ja siellä pitäisi voida olla oma itsensä. Mutta kyse on myös laajemmasta yhteiskunnallisesta kysymyksestä.

– Eri maiden liitoissa pitäisi tajuta, mitä LGBTIQ-työ todella tarkoittaa. Kyse ei ole vain yksittäisten oikeuksien vaatimisesta tai jonkun ryhmän huomioimisesta vaan siitä, millaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa me haluamme elää.

Kanadalainen Cavalluzo vieraili SASKin Solidaarisuuspäivillä helmikuussa. Hymyilevä ja rauhallinen mies kertoi työstään julkisen alan ammattiliittojen kattojärjestössä PSI:ssä (Public Services International), jossa hän veti kansainvälistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parantavaa kampanjaa. Työ oli antoisaa, mutta siihen ajoi voimakas turhautuminen.

Asunnottomat antoivat työlle suunnan

– Työskentelin 1990-luvun alussa asunnottomien asuntolassa ja näin paljon mielenterveys-, päihde- ja muista sosiaalisista ongelmista kärsiviä. Tapasin ihmisiä, jotka yhteiskunta oli pettänyt. Herkistyin heidän tilanteelleen ja sille, mitä he kertoivat kokeneensa, Cavalluzzo totesi.

Aktivismi hänessä nosti päätään. Cavalluzzo valittiin luottamusmieheksi ja kotimaansa julkisten alojen työntekijöiden liiton NUPGEn aktiiviksi. Hän oli mukana esimerkiksi vaatimassa samaa sukupuolta oleville pariskunnille oikeutta samoihin terveydenhuoltopalveluihin, jotka heteropareille kuuluivat automaattisesti.

Mutta luottamustehtävä ei antanut riittävästi mahdollisuuksia edistää asioita, joita hän piti tärkeinä.

– Turhauduin totaalisesti siihen, miten liitto toimi. Päätin palata opiskelemaan, ja kun palasin, ay-liikkeessä olikin kiinnostava työpaikka vapaana.

Niin James Cavalluzzosta tuli koordinaattori PSI:n sateenkaarioikeuksia ajavaan kampanjaan.

Sateenkaarilippu liehuu Senaatintorin STOP Nyt -mielenosoituksessa helmikuussa 2024

Sateenkaari-ihmisten tarinat kertovat kamppailusta

– Monissa maissa konservatiivisuus on vahvoilla. Pelätään osallistua vähemmistöjen puolustamiseen. Keski-Euroopassakin on vielä paljon vastustusta, eivätkä ammattiliitot ole vielä aivan kartalla siitä, mitä pitäisi tehdä, Cavalluzzo totesi.

Liitot ovat kuitenkin aloittaneet työn kansainvälisellä tasolla. Vuonna 2022 eri alojen ammattiliittojen kansainväliset kattojärjestöt kokoontuivat Amsterdamiin suunnittelemaan yhteistä LGBTIQ-strategiaa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Paikalla oli ihmisiä kaikilta mantereilta, myös Cavalluzzo.

– Oli hämmästyttävää kuulla, kun edustajat Costa Ricasta, Perusta ja Etelä-Afrikasta kertoivat omasta henkilökohtaisesta kamppailustaan. Tai kun transsukupuolinen henkilö Ugandasta kertoi, miten hän oli työskennellyt Qatarissa ja taistellut muiden oikeuksien lisäksi myös sateenkaari-ihmisten puolesta.

Solidaarisuuspäivilläkin Cavalluzzo kuunteli tarinoita. Häntä järkytti esimerkiksi tieto, että Filippiineillä opettaja voidaan irtisanoa, jos hän suhtautuu myönteisesti LGBTIQ-oppilaaseen.

Ugandassa puolestaan hyväksyttiin viime vuonna laki, joka kriminalisoi pelkästään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön identifioitumisen.

– Vallitseva maailmantilanne on uhka ihmisoikeuksille ylipäätään, Cavalluzzo huomautti.

Kohti isoa juttua

Cavalluzzo on silti täynnä toivoa ja tarmoa ja uskoo edelleen visioon paremmasta tulevaisuudesta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Hän pitää ay-liikkeen vahvaa roolia välttämättömänä ja uskoo, että vähemmistöjen oikeudet ovat tulevaisuudessa paljon enemmän kuin ”se pieni juttu siinä sivussa”.

On tarrattava siihen, mikä motivoi edistämään hyviä asioita. Cavalluzzon mukaan on selvää, että median kiinnostus sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioihin on lisännyt myös ay-liikkeen kiinnostusta.

– Tämän voi nähdä maailmanlaajuisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ugandassa ja varmasti myös Suomessa. Siksi onkin valtavan tärkeää, miten me puhumme ja viestimme vähemmistöjen oikeuksista.

Teksti: Sini Saaritsa
Kuvat: Lassi Kaaria
ja Laura Ventä

SASK on tänä keväänä alkanut tukea kansainvälisen sateenkaarioikeuksia edistävän ay-verkoston toimintaa. Siinä tarjotaan väkivallan ja häirinnän vastaiseen työhön liittyvää koulutusta, tarjotaan eri maissa toimiville sateenkaariaktiiveille mahdollisuus verkostoitua ja tehdään korkean tason vaikuttamistyötä kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa. Tutustu hankkeeseen tästä.

Toimintaa koordinoi julkisen alan liittojen kattojärjestö PSI, mutta mukana ovat kaikki alat teollisuudesta maatalouteen ja opetuksesta palvelualoihin. Hankkeen vuonna 2024 toteutettavaa ensimmäistä vaihetta tukevat SASKin jäsenjärjestöistä erityisesti SAK, JHL, Loimu, PAM, Insinööriliitto ja YKA. Muutkin ay-järjestöt ovat lämpimästi tervetulleita omarahoittamaan hankkeen mahdollista jatkokautta, jotta tärkeä työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä voi jatkua!

Termit tutuiksi

  • Sateenkaari-ihmisillä tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.
  • Kirjainyhdistelmällä LGBTIQ+ tarkoitetaan englanniksi ihmisiä, jotka identifioivat itsensä homoksi, lesboksi (tai päinvastaisessa järjestyksessä), biseksuaaliksi, transsukupuoliseksi, intersukupuoliseksi tai queeriksi. Plus-merkki listan perässä merkitsee kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka identifioituvat sateenkaari-ihmisiksi mutta eivät sovi listattuihin kategorioihin. Usein listaan lisätään vielä A, joka viittaa aseksuaalisuuteen/aromanttisuuteen/agenderiin.
  • Suomeksi kirjainyhdistelmä on HLBTIQA+ tai LHBTIQA+

Ay-liikkeen kansainväliset kattojärjestöt ovat laatineet tietopaketin ja työkaluja helpottamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien käsittelyä työelämässä.

Jaa artikkeli: