Kotitaloustyöntekijöiden oikeudet ja järjestäytyminen

Hankkeessa vahvistetaan kotiapulaisten asemaa Filippiineillä ja Indonesiassa. Tavoitteena on muun muassa vauhdittaa heidän oikeuksiensa kannalta keskeisen lainsäädännön toteutumista ja sosiaaliturvan kattavuutta

Kotiapulainen pesee kattilaa Filippiineillä

Hanke vahvistaa Filippiinien ja Indonesian kotitaloustyöntekijöiden asemaa, koulutusta ja järjestäytymistä. Lisäksi tuetaan alan ammattiliittojen vaikuttamistyötä. Sen avulla pyritään vauhdittamaan kotitalousalan työntekijöiden oikeuksien kannalta keskeisen lainsäädännön toteutumista ja sosiaaliturvan kattavuutta sekä saamaan tukea kollektiiviseen neuvottelutoimintaan yhteistyössä paikallistason viranomaisten kanssa. 

Indonesiassa kampanjoidaan kotitalousalan yleissopimuksen ILO189:n ratifioimisen puolesta. Filippiineillä sopimus on ratifioitu jo vuonna 2012. Liitot kampanjoivat myös ILOn väkivallan ja häirinnän vastaisen yleissopimuksen C190 ratifioinnin ja toimeenpanon puolesta yhteistyössä muun ammattiyhdistysliikkeen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Filippiineillä on noin kaksi miljoonaa kotitaloustyöntekijää, joista vain noin pari prosenttia kuuluu sosiaaliturvan piiriin. Indonesiassa arviot työntekijämääristä vaihtelevat vähän yli miljoonasta jopa kymmeneen miljoonaan. Joka tapauksessa kyseessä on valtava joukko lähes oikeudettomia työntekijöitä, joista suurin osa on nuoria naisia ja tyttöjä.

Indonesian lainsäädäntö ei tunnusta alan työntekijöitä virallisesti työntekijöiksi lainkaan. Molemmissa maissa perusoikeuksien puolustaminen ja järjestäytyminen on aloitettu tietoisuuden kasvattamisesta, ja mailla on opittavaa toisiltaan. Tämän kaiken koordinoinnissa alan kattojärjestö ja SASKIn hankekumppani IDWF:lla on tärkeä rooli.

Hankkeen tuloksena molempien maiden liitot vahvistuvat ja tekevät toimivaa yhteistyötä paikallisen ja kansallisen tason viranomaisten kanssa. Indonesiassa tavoitteena on lisäksi saada aikaan koko maan kattava, vahva ja yhtenäinen liitto. Kaudella 2022–2025 kiinnitetään erityistä huomiota liittojen kestävyyteen kasvattamalla jäsenmääriä, kehittämällä jäsenmaksujen perintää sekä kouluttamalla liittojohtajia ja aktiiveja.

Hanke toteutetaan kattojärjestö IDWF:n kautta, ja siitä hyötyvät molempien maiden kotitaloustyöntekijät perheineen.

Filippiineillä kumppaneita ovat järjestöt LEARN ja UNITED.
Indonesiassa kumppaneita ovat järjestöt Sapulidi ja JalaPRT 

Katso videolta, miten Indonesian kotiapulaiset kertovat elämästään

Jaa artikkeli: