SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo 34 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille.

Viime vuonna 2019 saavutettiin merkittäviä tuloksia eri puolilla maailmaa. Kun toiminnasta hyötyneet ihmiset lasketaan yhteen, saadaan isoja lukuja.

Kuinka monen elämänlaatu parani?

  • 25 444 ihmistä hyötyi suoraan SASKin tukemista työelämän koulutuksista
  • 12 596 sai edunvalvonta- ja kampanjakoulutusta
  • Työehtosopimusten kattamat työpaikat lisääntyivät 6 % (133 uutta työpaikkaa)
  • Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden määrä lisääntyi 8 % (13 584 työntekijää)

Meillä Suomessa kaikkien ihmisten oikeus ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä. SASKin toimintamaissa näin ei ole. Ihmiset tarvitsevat rohkeutta saada äänensä kuuluviin. Se on monelle ennenkuulumatonta, mutta tieto – ja rohkeus toimia – muuttaa monen elämän pysyvästi.

Mikä muuttui yhteiskunnissa?

Tässä muutamia esimerkkejä isoista yhteiskunnallisisista muutoksista, joita SASKin tuella on saatu aikaan. Suuriin muutoksiin vaikuttaa aina moni muukin tekijä, mutta näissä asioissa SASKin vaikutus on ollut merkittävä.

Filippiinit

Filippiineillä on ollut Kaakkois-Aasian lyhin äitiysvapaa, ja SASKin tukemat paikalliset ammattiliitot ovat yhdessä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kampanjoineet äitiysvapaan pidentämiseksi jo vuosia. Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte allekirjoitti helmikuussa 2019 lain äitiysvapaan pidentämisestä 60 päivästä 105 päivään, ja muutama kuukausi myöhemmin, toukokuussa 2019, viimeisteltiin lain täytäntöönpanosäännöt ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja lainsäätäjien yhteistyössä.

Lain täytäntöönpanotyö jatkuu edelleen. Filippiinien sosiaaliturvajärjestelmän mukaan noin 121 000 yksityisen sektorin työntekijää on jo hyötynyt äitiysloman pidennyksestä. Luku on vieläkin suurempi, jos mukaan lasketaan julkisen sektorin työntekijät, mutta heistä ei tällä hetkellä ole olemassa luotettavaa tilastotietoa. Työnantajat noudattavat lakia selkeästi enemmän järjestäytyneillä työpaikoilla. Järjestäytymättömillä työpaikoilla taas on todettu ongelmia lain noudattamisessa, tämä johtuu muun muassa siitä, että työntekijät eivät tiedä omista oikeuksistaan. Ammattiliitot ovatkin kehottaneet valtion virastoja sekä työnantajajärjestöjä tiedottamaan äitiyslomalaista.

Filippiinien kehitys on hyvä esimerkki siitä, kuinka ammattiliitot ovat onnistuneet osallistumaan yhteiskunnan kehittämiseen tavalla, jolla parannetaan erityisesti naisten asemaa yhteiskunnassa.

Indonesia

Indonesiassa palvelualojen ammattiliitto ASPEK yhdessä palvelualojen maailmanliitto UNIn kanssa on myötävaikuttanut vähittäiskaupan alalla toimivien työntekijöiden minipalkkojen nostoon. Minimipalkkoja nostettiin 8,5 prosenttia Jakartan ja 5% Depokin, Tangerangin ja Bekasin kaupungeissa. Vähittäiskaupan työntekijät ovat haavoittuvassa asemassa niin Indonesiassa kuin muuallakin maailmassa. SASKin ja PAMin tukeman hankkeen avulla ASPEK on onnistunut neuvottelemaan huomattavia palkankorotuksia, jotka koskevat kahta miljoonaa vähittäiskaupan alan työntekijää.

Mosambik

Mosambikissa rakennus- ja puualoilla työskentelee työntekijöitä, joiden työsuhteet ovat pääosin epävakaita projektiluontoisia pätkätöitä. Näiden töiden työsuhdeturva on heikko ja palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvät väärinkäytökset yleisiä.
Mosambikin rakennus- ja puualojen hankkeessa pyritään laajentamaan työehtosopimusten kattavuutta, tehostamaan työsuojelua ja vahvistamaan järjestäytymisastetta. Lisäksi kampanjoidaan työntekijäystävällisemmän lainsäädännön puolesta.

Vuonna 2019 Mosambikissa saatiin sektorikohtaiset minipalkkojen korotukset puu- ja rakennusaloille. Palkat ovat toki edelleen matalia. Lisäksi yli 30 000 työntekijää osallistui tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin, jotka toimivat myös jäsenhankintavälineinä.

Aiheeseen liittyvää

Yritykset ja kansalaisjärjestöt haluavat yhdessä nostaa Suomen #ykkösketjuun eli yritysvastuullisuuden kärkikaartiin

Tänään käynnistyvä #ykkösketjuun-kampanja vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. SASK yhdessä yli 70 muun kansalaisjärjestön ja yrityksen kanssa kannustaa päättäjiä varmistamaan, että tulevaisuudessa suomalaiskuluttaja ei ole

Lue lisää

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikille maailman ihmisille. Valtioiden täytyy suojella ihmisoikeuksia, yritysten puolestaan kunnioittaa niitä. SASKin tuella vaikutetaan molempiin tahoihin, jotta työelämän ihmisoikeudet toteutuisivat kehittyvissä

Lue lisää

Näin SASK toimii

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta samat oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Lue lisää