SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo 31 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille.

Viimeisellä kolmevuotiskaudella on saavutettu merkittäviä tuloksia eri puolilla maailmaa. Kun toiminnasta hyötyneet ihmiset lasketaan yhteen, saadaan isoja lukuja.

Kuinka monen elämänlaatu parani?

  • 450 338 ihmisen tietoisuus omista työelämäoikeuksistaan vahvistui
  • 187 682 ihmistä hyötyi suoraan SASKin tukemista työelämän koulutuksista
  • 5 167 sai johtamiskoulutusta
  • 366 171 uutta jäsentä SASKin kumppaniliittoihin
  • 413 uutta sopimusta ja 110 parantunutta työelämää ohjaavaa sopimusta 17 maassa
  • 300 000 työntekijän ja heidän perheenjäsenten elämänlaatu parani sopimusten tuloksena

Meillä Suomessa kaikkien ihmisten oikeus ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä. SASKin toimintamaissa näin ei ole. Ihmiset tarvitsevat rohkeutta saada äänensä kuuluviin. Se on monelle ennenkuulumatonta, mutta tieto – ja rohkeus toimia – muuttaa monen elämän pysyvästi.

Mikä muuttui yhteiskunnissa?

Tässä muutamia esimerkkejä isoista yhteiskunnallisisista muutoksista, joita SASKin tuella on saatu aikaan. Suuriin muutoksiin vaikuttaa aina moni muukin tekijä, mutta näissä asioissa SASKin vaikutus on ollut merkittävä.

Mosambik

Kotiapulaiset saivat vuonna 2016 historiallisen oikeuden sosiaaliturvaan. Siihen kuuluvat palkalliset sairaus- ja äitiysvapaat sekä eläke. Oikeus koskee arviolta 100 000 ihmistä, suurimmaksi osaksi hyvin köyhiä naisia.

Nepal

Nepalissa ammattiliittojen yhteistyöelin pystyi SASKin tuella vaikuttamaan perustuslakiprosessiin ja sai läpi useita työntekijöiden asemaa ja oikeuksia edistäviä pykäliä. Myöhemmin uudistettiin myös työ- ja sosiaaliturvalait sekä metsiä koskeva lainsäädäntö. Niiden myötä miljoonien työntekijöiden ja heidän perheidensä oikeudellinen asema parani merkittävästi.

Indonesia

Indonesiassa SASK tukemat ammattiliitot vaikuttivat kansalaisjärjestöjen muodostamassa koalitiossa keskeisesti sosiaaliturvan laajentamiseen koskemaan 116 miljoonaa ihmistä. Nyt terveydenhuolto kuuluu kaikkien työntekijöiden oikeuksiin.

Intia

Intiassa SASKin kumppaniliitot ovat sopineet Intian tiiliteollisuutta edustavan tahon kanssa lapsityön käytön kieltämisestä. Liitot vaikuttivat myös lapsityön kieltävän lainsäädännön syntyyn. Uusi laki kieltää alle 14-vuotiailta kaikenlaisen työn ja vaaralliset työt on kielletty alle 18 vuotiailta, mutta lakia tehokkaammin lapsityötä pystytään kitkemään työehtosopimuksilla. Satoihin on saatu lapsityön kieltäviä lausekkeita.

Aiheeseen liittyvää

Näin SASK toimii

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta samat oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Yritykset ja kansalaisjärjestöt haluavat yhdessä nostaa Suomen #ykkösketjuun eli yritysvastuullisuuden kärkikaartiin

Tänään käynnistyvä #ykkösketjuun-kampanja vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. SASK yhdessä yli 70 muun kansalaisjärjestön ja yrityksen kanssa kannustaa päättäjiä varmistamaan, että tulevaisuudessa suomalaiskuluttaja ei ole

Lue lisää

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikille maailman ihmisille. Valtioiden täytyy suojella ihmisoikeuksia, yritysten puolestaan kunnioittaa niitä. SASKin tuella vaikutetaan molempiin tahoihin, jotta työelämän ihmisoikeudet toteutuisivat kehittyvissä

Lue lisää