Kotitaloustyöntekijöiden oikeudet ja vahva ammattiliitto

Kolumbialainen kotiapulainen hedelmäostoksilla

Hankkeessa tavoitellaan Kolumbian kotitaloustyöntekijöille ja laajemminkin hoiva-alalle työelämän perusoikeuksia, virallisia työsuhteita, asianmukaisia työsuojelun valvontamekanismeja sekä sosiaaliturvaa. Tavoitteena on, että kotitaloustyöntekijöitä edustaa vahva ammattiliitto. 

Kolumbian noin 700 000 kotitaloustyöntekijän työsuhteet ovat suurelta osin epävirallisia, ja erittäin huonosti palkattuja, eikä perusoikeuksia juuri toteuteta tai valvota. Lisäksi afrokolumbialaisen taustan omaavat ja/tai konfliktialueilta pakkomuuttaneet kotiapulaiset kohtaavat monikertaista syrjintää taustansa vuoksi.

Hankkeessa vahvistetaan kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto UTRASDin vaikuttavuutta koulutuksella sekä edistetään järjestäytymistä viidelssä kaupungissa, joille liitto on edellisellä hankekaudella laajentanut toimintaansa. Lisäksi tuetaan yhä useampien työntekijöiden rekisteröitymistä sosiaaliturvan piiriin.

Tärkeä osa hanketta on myös vaikuttamistyö, jolla tavoitellaan parempaa lainsäädäntöä alan työntekijöiden sosiaaliturvan parantamiseksi, valvontamekanismien kehittämiseksi ja oikeuksien toteuttamiseksi. 

Hankkeesta hyötyvät ovat Kolumbian kotitalousalan työntekijät, erityisesti alueilla, joissa UTRASD-liitto toimii. Kansallisen tason vaikuttamistyö edistää maan kaikkien kotitaloustyöntekijöiden tilannetta.

Hanke toteutetaan kahdenvälisenä yhteistyönä kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto UTRASDin kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää

SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus perustaa ammattiyhdistys ja kuulua siihen on YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjattu oikeus. Tuoreen tutkimuksen mukaan se jää paikoin haaveeksi SASKin hankemaissa Brasiliassa, Kolumbiassa, Guatemalassa, Nepalissa ja

Lue lisää

Coca-Colan ja Pepsin filippiiniläistehtailla ay-liike kamppailee työntekijöiden oikeuksista uhkauksista huolimatta

Filippiinien tuore hallinto jatkaa vihamielistä linjaansa ammattiliittojen edustajia kohtaan, mutta elintarviketeollisuuden ay-aktiivit keksivät keinoja saadakseen työntekijöille kunnolliset työsuhteet ja paremmat palkat – sekä suojellakseen heitä.

Lue lisää