Kotitaloustyöntekijöiden oikeudet ja vahva ammattiliitto

Hankkeessa tavoitellaan Kolumbian kotitalouksien työntekijöille työelämän perusoikeuksia ja sosiaaliturvaa. Työsuhteiden tulisi olla virallisia ja niissä asianmukaiset valvontamekanismit.

Kolumbialainen kotiapulainen hedelmäostoksilla

Hankkeessa tavoitellaan Kolumbian kotitaloustyöntekijöille ja laajemminkin hoiva-alalle työelämän perusoikeuksia, virallisia työsuhteita, asianmukaisia työsuojelun valvontamekanismeja sekä sosiaaliturvaa. Tavoitteena on, että kotitaloustyöntekijöitä edustaa vahva ammattiliitto. 

Kolumbian noin 700 000 kotitaloustyöntekijän työsuhteet ovat suurelta osin epävirallisia, ja erittäin huonosti palkattuja, eikä perusoikeuksia juuri toteuteta tai valvota. Lisäksi afrokolumbialaisen taustan omaavat ja/tai konfliktialueilta pakkomuuttaneet kotiapulaiset kohtaavat monikertaista syrjintää taustansa vuoksi.

Hankkeessa vahvistetaan kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto UTRASDin vaikuttavuutta koulutuksella sekä edistetään järjestäytymistä viidelssä kaupungissa, joille liitto on edellisellä hankekaudella laajentanut toimintaansa. Lisäksi tuetaan yhä useampien työntekijöiden rekisteröitymistä sosiaaliturvan piiriin.

Tärkeä osa hanketta on myös vaikuttamistyö, jolla tavoitellaan parempaa lainsäädäntöä alan työntekijöiden sosiaaliturvan parantamiseksi, valvontamekanismien kehittämiseksi ja oikeuksien toteuttamiseksi. 

Hankkeesta hyötyvät ovat Kolumbian kotitalousalan työntekijät, erityisesti alueilla, joissa UTRASD-liitto toimii. Kansallisen tason vaikuttamistyö edistää maan kaikkien kotitaloustyöntekijöiden tilannetta.

Hanke toteutetaan kahdenvälisenä yhteistyönä kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto UTRASDin kanssa.

Jaa artikkeli: