Kunnon työolot Etelä-Afrikan viinitiloilla

Viininviljelyä Etelä-Afrikassa

Hankkeen tavoite on turvata eteläafrikkalaisten viinialan työntekijöiden oikeus ihmisarvoiseen työhön, kunnollisiin elinolosuhteisiin ja riittävään toimeentuloon.

Tavoitteeseen päästään siten, että vahva ja kasvava ammattiliitto CSAAWU edistää työntekijöiden oikeuksia tehokkaasti.

Etelä-Afrikan viiniala kärsii huonoista työ- ja elinoloista, nais- ja kausityöntekijöiden heikosta asemasta sekä hajanaisista ammattiliitoista. Myös työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä rikotaan törkeästi. Alan yritykset ovat yleensä haluttomia sitoutumaan ihmisarvoiseen työhön.

Hankkeen odotetut välittömät tulokset ovat:

  • työntekijöiden oikeuksien ja elinolojen parantaminen Etelä-Afrikan viinialalla
  • naisten päätäntävallan ja järjestäytymisen lisääminen viinitilojen työntekijöiden keskuudessa
  • järjestäytymisen tehostaminen, mikä johtaa CSAAWU-liiton rakenteiden laajentamiseen.

Hankkeessa parannetaan liiton valmiuksia vaikuttaa työoloihin kestävällä tavalla Etelä-Afrikan viinialalla. Siinä luodaan järjestelmiä, joilla varmistetaan ihmisarvoiset työolot ja torjutaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista häirintää. Keskeisiä toimijoita ovat maatilojen paikalliset ammattiosastot.

Tilannetta pyritään parantamaan  kehittämällä liiton jäsenten ja luottamushenkilöiden – erityisesti naisten – järjestäytymis-, mobilisointi- ja kampanjointitaitoja viinialalla. Hankkeella pyritään lisäämään liiton kokoa ja vaikutusvaltaa sekä laajentamaan sen demokraattisia rakenteita, jotta varmistetaan elinvoimainen ja kampanjoiva järjestö.

Hankkeesta hyötyvät viinitilojen työntekijöitä ja heidän perheitään Länsi-Kapin alueella Etelä-Afrikassa.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat ILRIG eli International Labour Research and Information Group, joka hallinnoi hanketta, ja CSAAWU-ammattiliitto.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Kansainvälisen elintarvike- ja maataloustyöntekijöiden liiton (IUF), suomalaisen alkoholimonopolin ALKOn ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa niiden keskinäisen aiesopimuksen nojalla. Sen avulla voidaan raportoida viinitiloilla ilmenevistä ongelmista, jotka liittyvät Alkon myymiin viineihin.

Aiheeseen liittyvää

Maatilatyöntekijöiden minimipalkat nousevat maaliskuussa

Maatilatyöntekijöiden palkat nousevat Etelä-Afrikassa jopa 16 prosenttia. Palkkoja on saatu nostettua muun muassa paikallisen ammattiliiton aktiivisella kampanjoinnilla.

Lue lisää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää

Viinitilan työntekijä ja luottamusmies Jaco sai potkut kahden olutpullon takia

Eteläafrikkalaisilla viinitiloilla luottamusmies on toistaiseksi heikoilla. SASKin hanke sekä Alkon, PAMin ja IUF:n yhteistyösopimus tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa työnantajan ja työntekijöiden välillä vallitsee hyvä neuvotteluyhteys

Lue lisää