Kunnon työolot Etelä-Afrikan viinitiloilla

Hankkeen tavoite on turvata eteläafrikkalaisten viinialan työntekijöiden oikeus ihmisarvoiseen työhön, kunnollisiin elinolosuhteisiin ja riittävään toimeentuloon.

Viininviljelyä Etelä-Afrikassa

Hankkeen tavoite on turvata eteläafrikkalaisten viinialan työntekijöiden oikeus ihmisarvoiseen työhön, kunnollisiin elinolosuhteisiin ja riittävään toimeentuloon.

Etelä-Afrikan viiniala kärsii huonoista työ- ja elinoloista, nais- ja kausityöntekijöiden heikosta asemasta sekä hajanaisista ammattiliitoista. Myös työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä rikotaan törkeästi. Alan yritykset ovat yleensä haluttomia sitoutumaan ihmisarvoiseen työhön.

Hankkeessa parannetaan alan keskeisen ammattiliiton valmiuksia vaikuttaa työoloihin Etelä-Afrikan viinialalla. Siinä luodaan järjestelmiä, joilla varmistetaan ihmisarvoiset työolot ja torjutaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista häirintää. Keskeisiä toimijoita ovat maatilojen paikalliset ammattiosastot.

Hankkeen odotetut välittömät tulokset ovat:

  • työntekijöiden oikeudet ja elinolot paranevat
  • naisten päätäntävalta ja järjestäytyminen lisääntyy
  • yhä useampi kuuluu ammattiliittoon, mikä johtaa sen vahvistumiseen edunvalvojana.

Hankkeesta hyötyvät viinitilojen työntekijöitä ja heidän perheitään Länsi-Kapin alueella Etelä-Afrikassa.

Hankekumppani on International Labour Research and Information Group ILRIG, joka hallinnoi hanketta paikan päällä. Sen toteuttaa maatalousalan ammattiliitto CSAAWU.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Kansainvälisen elintarvike- ja maataloustyöntekijöiden liiton (IUF), suomalaisen alkoholimonopolin Alkon ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa niiden keskinäisen aiesopimuksen nojalla. Sen avulla voidaan raportoida viinitiloilla ilmenevistä ongelmista, jotka liittyvät Alkon myymiin viineihin.

Jaa artikkeli: