Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen Kolumbiassa ja Brasiliassa

Hankkeen päämääränä on turvata ihmisarvoisen työn toteutuminen yksityisillä palvelualoilla Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Kauppaketjun kahvilan työntekijä Kolumbiassa

Hankkeen päämääränä on turvata ihmisarvoisen työn toteutuminen yksityisillä palvelualoilla Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Kolumbiassa työntekijöiden oikeudet ovat heikot yritysten rajujen ay-oikeuksien vastaisten toimien vuoksi. Vakavat ihmisoikeusrikkomukset Kolumbiassa vaikeuttavat suuresti asukkaiden pyrkimyksiä rakentaa demokraattista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa muun muassa ammattiliittojen muodossa.

Hanke edistää työntekijöiden oikeuksia, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Viestintäkampanjat molemmissa maissa auttavat liittoja nostamaan ihmisarvoisen työn ja toimeentulon julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on, että Kolumbian hallitus ratifioisi ILOn väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen C190.

Jotta ammattiliitot pystyvät puolustamaan puuttuvia oikeuksia, hankkeessa vahvistetaan yksityisten palvelualojen liittoja. Niiltä puuttuu kapasiteettia vauhdittaa järjestäytymistä ja puolustaa työntekijöiden oikeuksia digitaalisella aikakaudella. Hankekumppani UNI Americas järjestää koulutusta sekä tukee liittojen kampanjoita ja niiden välistä vuorovaikutusta myös toimialarajojen. Hankkeessa toteutetaan myös tutkimus, joka tukee liittojen vaikuttamisstrategioita.

Toimintaa koordinoidaan UNI Womenin ja UNI Youthin kanssa naisten ja nuorten aseman edistämiseksi.

Hankkeesta hyötyvät turvallisuus-, siivous-, rahoitus-, terveys- ja ICT-alan sekä kaupan alan työntekijät Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Sopimuskumppani on palvelualojen työntekijöiden kattojärjestö UNI Global Union. Hankkeen toteuttavat paikalliset ammattiliitot.

 

Jaa artikkeli: