Liittojen vahvistaminen ja työntekijöiden oikeudet Indonesiassa

Hanke edistää Indonesian metalli- ja kaivosalan työntekijöiden oikeuksia. Siinä tuetaan alan ammattiliittojen edunvalvontakapasiteetin vahvistamista sekä järjestäytymistä erityisesti naisten ja nuorten osalta.

Indonesialaisia ammattiyhidstysaktiiveja kokouspöydän ääressä tietokoneineen

Hanke edistää Indonesian metalli- ja kaivosalan työntekijöiden oikeuksia.

Siinä tuetaan alan ammattiliittojen edunvalvontakyvyn vahvistamista sekä järjestäytymistä. Erityisesti keskitytään naisten ja nuorten osallistumisen kasvattamiseen liittojen toiminnoissa ja johdossa.

Hankkeessa kampanjoidaan liittojen läsnäolon puolesta työterveyshuoltokomiteoissa sekä niin kutsutun Omnibus-lain muuttamiseksi paremmin työntekijöiden oikeudet huomioon ottavaksi. Lisäksi tehdään vaikutustyötä kolmen ILOn yleissopimuksen ratifioimiseksi:

  • 176 terveys ja turvallisuus kaivoksissa
  • 183 äitiyssuojelu
  • 190 väkivallan ja häirinnän poistaminen työelämästä.

Järjestäytymisessä, kampanjoinnissa ja kollektiivisissa neuvotteluissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan teknologiaa liittojen työn parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös koulutusinstituutioiden ja ammattilittojen dialogia, jotta koulutusta ammattiliittoasioista saataisiin sisällytettyä akateemisiin ja ammatillisiin koulutussisältöihin.

Indonesian ammattiliitot ovat heikkoja, eivätkä ne juuri pysty vaikuttamaan politiikkamuutoksiin. Metalli- ja kaivosalalla on olemassa vain muutama työehtosopimus, jotka nekin ovat heikkoja. Se on johtanut huonoihin ja työoloihin siihen, että työntekijöiden oikeudet eivät toteudu. Liittojen heikkouden seurauksena myös niiden jäsenmäärät ovat laskeneet, mikä pahentaa kierrettä.

Hankkeen seurauksena metalli- ja kaivosalan liitot tunnistetaan vahvoina ja yhtenäisinä toimijoina, joiden johtajat ja jäsenet pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon ja neuvottelemaan paremmat työehdot kansallisesti ja työpaikkatasolla. Sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon työehtosopimuksissa.

Hankkeesta hyötyvät metalli- ja kaivosalan työntekijät. Myös työntekijöiden perheet ja muut heidän yhteisöjensä jäsenet hyötyvät hankkeesta epäsuorasti.

Hankekumppani on teollisuusalan liittojen kattojärjestö. Hankkeen toteuttavat sen indonesialaiset kaivos- ja metallialan jäsenliitot.

Jaa artikkeli: