Liittojen vahvistaminen ja työntekijöiden oikeudet Indonesiassa

Hanke edistää Indonesian metalli- ja kaivosalan työntekijöiden oikeuksia.

Siinä tuetaan alan ammattiliittojen edunvalvontakyvyn vahvistamista sekä järjestäytymistä. Erityisesti keskitytään naisten ja nuorten osallistumisen kasvattamiseen liittojen toiminnoissa ja johdossa.

Hankkeessa kampanjoidaan liittojen läsnäolon puolesta työterveyshuoltokomiteoissa sekä niin kutsutun Omnibus-lain (Omnibus Law on Job Creation) muuttamiseksi paremmin työntekijöiden oikeudet huomioon ottavaksi. Lisäksi vaikutetaan kolmen ILOn yleissopimuksen ratifioimiseksi:

  • 176 terveys ja turvallisuus kaivoksissa
  • 183 äitiyssuojelu
  • 190 väkivallan ja häirinnän poistaminen työelämästä.

Järjestäytymisessä, kampanjoinnissa ja kollektiivisissa neuvotteluissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan teknologiaa liittojen työn parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös koulutusinstituutioiden ja ammattilittojen dialogia, jotta koulutusta ammattiliittoasioista saataisiin sisällytettyä akateemisiin ja ammatillisiin koulutussisältöihin.

Indonesian ammattiliitot ovat heikkoja, eivätkä ne juuri pysty vaikuttamaan politiikkamuutoksiin. Metalli- ja kaivosalalla on olemassa vain muutama työehtosopimus, jotka nekin ovat heikkoja. Se on johtanut huonoihin ja työoloihin siihen, että työntekijöiden oikeudet eivät toteudu . Liittojen heikkouden seurauksena myös niiden jäsenmäärät ovat laskeneet, mikä pahentaa kierrettä.

Hankkeen seurauksena metalli- ja kaivosalan liitot tunnistetaan vahvoina ja yhtenäisinä toimijoina, joiden johtajat ja jäsenet pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon ja neuvottelemaan paremmat työehdot kansallisesti ja työpaikkatasolla. Sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon  työehtosopimuksissa.

Hankkeesta hyötyvät metalli- ja kaivosalan työntekijät. Myös työntekijöiden perheet ja muut heidän yhteisöjensä jäsenet hyötyvät hankkeesta epäsuorasti.

Hanke toteutetaan teollisuusalojen IndustriALL-maailmanliiton kanssa, joka toimii sopimuskumppanina. Hankkeen toteuttavat IndustriALLin indonesialaiset kaivos- ja metallialan jäsenliitot.

Aiheeseen liittyvää

Coca-Colan ja Pepsin filippiiniläistehtailla ay-liike kamppailee työntekijöiden oikeuksista uhkauksista huolimatta

Filippiinien tuore hallinto jatkaa vihamielistä linjaansa ammattiliittojen edustajia kohtaan, mutta elintarviketeollisuuden ay-aktiivit keksivät keinoja saadakseen työntekijöille kunnolliset työsuhteet ja paremmat palkat – sekä suojellakseen heitä.

Lue lisää

SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus perustaa ammattiyhdistys ja kuulua siihen on YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjattu oikeus. Tuoreen tutkimuksen mukaan se jää paikoin haaveeksi SASKin hankemaissa Brasiliassa, Kolumbiassa, Guatemalassa, Nepalissa ja

Lue lisää

Maatilatyöntekijöiden minimipalkat nousevat maaliskuussa

Maatilatyöntekijöiden palkat nousevat Etelä-Afrikassa jopa 16 prosenttia. Palkkoja on saatu nostettua muun muassa paikallisen ammattiliiton aktiivisella kampanjoinnilla.

Lue lisää