Oikeutta kotitaloustyöntekijöille

Mosambikin kottiapulaiset odottavat työn alkamista

Hankkeessa vahvistetaan kotitaloustyöntekijöiden oikeuksien toteutumista ja järjestäytymistä.

Siinä edistetään muun muassa työntekijöiden rekisteröitymistä sosiaaliturvan piiriin, tarjotaan jäsenistölle oikeusapua sekä kampanjoidaan työntekijöiden oikeuksista niin laajalle yleisölle kuin päätöksentekijöillekin. Erityisesti kampanjoidaan ILO:n yleissopimuksen C189 ratifioimisen puolesta sekä sosiaaliturvalainsäädännön kehittämiseksi.

Kotiapulaisten ammattiliiton SINEDin kykyä puolustaa työntekijöiden oikeuksia parannetaan kouluttamalla aktiiveja, johtoa ja jäsenistöä sekä kehittämällä liiton taloushallinto- ja jäsenrekisterijärjestelmiä.

Kotitaloustyöntekijät ovat erityisen hauraassa asemassa työmarkkinoilla, sillä useimpien työsuhteet ovat epävirallisia ja epävakaita, ja työn menettää helposti. Lisäksi useimpien tietämys oikeuksistaan on heikko. Monet päätyvät alalle muiden palkkatyömahdollisuuksien puutteessa. Olosuhteista on vaikeaa tai mahdotonta valittaa, sillä työnantajat perustelevat työpaikan tarjoamista hyväntekeväisyyseleenä ja pitävät yllä myyttiä, jonka mukaan työntekijät olisivat melkein kuin perheenjäseniä.

Työntekijät ovat tyypillisesti nuoria naisia tai tyttöjä, ja he tekevät raskaita töitä pienellä ja epäsäännöllisesti maksettavalla palkalla ja vailla arvostusta, ylityökorvauksia, lomia, kirjallisia sopimuksia tai sosiaaliturvaa. Jopa karkea väkivalta tai muunlaiset loukkaukset ovat monille arkipäivää.

Hankkeen tuloksena Mosambikin noin 500 000 kotitaloustyöntekijän oikeustietoisuus ja työolot paranevat. Ammattiliitto SINED vahvistuu sekä maantieteellisesti että taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Edellisellä hankekaudella liitto laajensi toimintaansa Mosambikin kaikkiin maakuntiin ja on nyt edustavampi kuin koskaan ennen. Se tiedottaa aktiivisesti työntekijöiden oikeuksista, parantaa sosiaaliturvaa ja kampanjoi ammattimaisesti ja tuloksekkaasti lainsäädännön kehittämiseksi.

Parhaassa tapauksessa myös ILOn sopimus 189 kotitaloustyöntekijöiden oikeuksista on ratifioitu Mosambikissa hankekauden loppuun mennessä.

Vuosina 2018–2021 SINEDin jäsenmäärä on kasvanut noin 6 000 jäsenestä noin 15 000 ihmisen joukoksi, joka on vasta kolme prosenttia potentiaalista, mutta hyvä alku. Liitto on saanut uskottavuutta ja näkyvyyttä alan edunvalvojana sekä sosiaaliturvan edistäjänä. Vuonna 2016 kotiapulaiset saivat hankkeen tuella neuvoteltua oikeuden sosiaaliturvaan.

Hankkeesta hyötyvät kotitaloustyöntekijät ja heidän perheensä.

Hankkeen toteuttaa kansallinen kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto SINED. Se on keskusjärjestö OTM-CS:n ja kotitaloustyöntekijöiden kansainvälisen kattojärjestön IDWF:n jäsen.

 

 

Aiheeseen liittyvää

Liittojohtaja irtisanottiin ilman perusteluita, työntekijät vaativat oikeutta

Ammatillisen järjestäytymisen estäminen, ”union busting”, on edelleen ongelma, kun puhutaan työntekijöiden oikeuksista. Bangladeshissa ammattiliiton pääsihteeri sai potkut, kun alkoi taistella ulkoistuksia vastaan.

Lue lisää

Mitä MM-kisoista jäi käteen Qatarin siirtotyöntekijöille?

Kansainväliset ammattiliitot ilmaisevat huolensa Qatarin siirtotyöntekijöiden tilanteesta jalkapallon MM-kisojen jälkeen. Kuten pelättiin, ihmisoikeuskysymykset eivät ole edenneet.

Lue lisää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää