Oikeutta kotitaloustyöntekijöille

Hankkeessa vahvistetaan kotitaloustyöntekijöiden oikeuksien toteutumista ja järjestäytymistä Mosambikissa. Erityisesti kampanjoidaan ILOn yleissopimuksen C189 ratifioimiseksi sekä sosiaaliturvalainsäädännön kehittämiseksi.

Mosambikin kottiapulaiset odottavat työn alkamista

Hankkeessa vahvistetaan kotitaloustyöntekijöiden oikeuksien toteutumista ja järjestäytymistä.

Siinä edistetään työntekijöiden rekisteröitymistä sosiaaliturvan piiriin, tarjotaan jäsenistölle oikeusapua sekä kampanjoidaan työntekijöiden oikeuksiin liittyvistä teemoista suurelle yleisölle ja päätöksentekijöille. Erityisesti kampanjoidaan ILOn yleissopimuksen C189 ratifioimisen ja sosiaaliturvalainsäädännön kehittämiseksi.

Kotiapulaisten ammattiliiton SINEDin kykyä puolustaa työntekijöiden oikeuksia parannetaan kouluttamalla aktiiveja, johtoa ja jäsenistöä sekä kehittämällä liiton taloushallinto- ja jäsenrekisterijärjestelmiä.

Kotitaloustyöntekijät ovat erityisen hauraassa asemassa työmarkkinoilla, sillä useimpien työsuhteet ovat epävirallisia ja epävakaita, ja työn menettää helposti. Lisäksi useimpien tietämys oikeuksistaan on heikko. Monet päätyvät alalle muiden palkkatyömahdollisuuksien puutteessa. Olosuhteista on vaikeaa tai mahdotonta valittaa, sillä työnantajat perustelevat työpaikan tarjoamista hyväntekeväisyyseleenä ja pitävät yllä myyttiä, jonka mukaan työntekijät olisivat melkein kuin perheenjäseniä.

Työntekijät ovat tyypillisesti nuoria naisia tai tyttöjä. He tekevät raskaita töitä pienellä ja epäsäännöllisesti maksettavalla palkalla ja vailla arvostusta, ylityökorvauksia, lomia, kirjallisia sopimuksia tai sosiaaliturvaa. Jopa karkea väkivalta tai muunlaiset loukkaukset ovat monille arkipäivää.

Hankkeen tuloksena Mosambikin noin 500 000 kotitaloustyöntekijän oikeustietoisuus ja työolot paranevat. Ammattiliitto SINED vahvistuu sekä maantieteellisesti että taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Edellisellä hankekaudella liitto laajensi toimintaansa Mosambikin kaikkiin maakuntiin ja on nyt edustavampi kuin koskaan ennen. Se tiedottaa aktiivisesti työntekijöiden oikeuksista, parantaa sosiaaliturvaa ja kampanjoi ammattimaisesti ja tuloksekkaasti lainsäädännön kehittämiseksi.

Parhaassa tapauksessa myös ILOn sopimus 189 kotitaloustyöntekijöiden oikeuksista on ratifioitu Mosambikissa hankekauden loppuun mennessä.

Vuosina 2018–2021 SINEDin jäsenmäärä on kasvanut noin 6 000 jäsenestä noin 15 000 ihmisen joukoksi, joka on vasta kolme prosenttia potentiaalista, mutta hyvä alku. Liitto on saanut uskottavuutta ja näkyvyyttä alan edunvalvojana sekä sosiaaliturvan edistäjänä. Vuonna 2016 kotiapulaiset saivat hankkeen tuella neuvoteltua oikeuden sosiaaliturvaan.

Hankkeesta hyötyvät kotitaloustyöntekijät ja heidän perheensä.

Hankkeen toteuttaa kansallinen kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto SINED. Se on kotitaloustyöntekijöiden kansainvälisen kattojärjestön IDWF:n jäsen.

Jaa artikkeli: