Oikeita työsuhteita Nepalin terveysalalle

Nepalin vapaaehtoisia terveyssisariaTerveysalan vapaaehtoiset muodostavat suurimman epävirallisen työntekijäryhmän Nepalin julkisella sektorilla. Lähes yksinomaan naisista koostuva joukko ei saa työstään palkkaa vaan ainoastaan vaatimatonta kulukorvausta. Naiset ovat taloudellisesti hyvin haavoittuvassa asemassa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nepalin terveydenhuollossa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia, työolosuhteita ja työsuhdeturvaa. He ansaitsevat korvauksen tehdystä työstä ja muut työsuhteen edut.

Terveysalan vapaaehtoistyöntekijöitä puolustavien liittojen luoma yhteistoimintaelin haluaa nostaa vapaaehtoistyöntekijöiden heikon aseman kansalliseen keskusteluun ja ihmisten tietoisuuteen. Hankkeen pitkän ajan tavoite on muuttaa epäviralliset työsuhteet oikeiksi työsuhteiksi. Nepalissa 50 000 terveysalan vapaaehtoistyöntekijää tekee korvaamattoman tärkeää työtä erityisesti maaseutuyhteisöissä. Heidän työnsä epävirallista, vaikka työ tuottaa säännöllisiä ja elintärkeitä julkisia terveyspalveluita muun muassa äitys- ja imeväiskuolleisuuden vähentämiseksi.

Hankkeen tuloksena liitot luovat yhteisen listan vaatimuksista, ja sen perusteella kampanjoidaan työsuhteiden virallistamiseksi. Pohjana toimii myös vuonna 2017 tehty selvitys. Liittojen toimintaa laajennetaan maantieteellisesti, jotta tieto saavuttaa syrjäisetkin kylät. Niiden johtoa ja aktiiveja koulutetaan strategisessa suunnittelussa, kampanjoinnissa ja työlainsäädännössä.

Hankkeesta hyötyvät Nepalin terveysalan vapaaehtoiset työntekijät. Sen toteuttaa Public Services International PSI ja sen jäsenliitot.

Aiheeseen liittyvää

Nepalin terveydenhuolto pyörii vapaaehtoisvoimin

Montako sinkkitablettia tai kondomia on jaettu ja aliravittua lasta hoidettu? Entä minkä niminen vauva on kuollut? Nepalin terveyssisaret hoivaavat peräkylien ihmisiä ja laativat raportteja –

Lue lisää

Kolumbian satamatyöläiset taistelivat paremmat työolot SASKin tuella

Satamatyöläiset ovat saaneet merkittäviä parannuksia työehtoihinsa Buenaventuran satamassa Kolumbiassa. SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelija Laura Ekholm pitää neuvoteltua työehtosopimusta merkittävänä saavutuksena. – Satama-alalla työehdot ovat heikot, ja

Lue lisää

SASKin työ vaikuttaa: Työsyrjintä väheni Sambiassa

SASKin työn vaikuttavuutta tutkittiin ensimmäistä kertaa tieteellisin menetelmin. Tutkimuksessa nousi esiin asioita, joihin järjestön hanketyöllä on ollut merkittävä vaikutus Sambiassa. Niitä olivat muun muassa syrjinnän

Lue lisää