Oikeita työsuhteita Nepalin terveysalalle

Nepalin vapaaehtoisia terveyssisariaTerveysalan vapaaehtoiset muodostavat suurimman epävirallisen työntekijäryhmän Nepalin julkisella sektorilla. Lähes yksinomaan naisista koostuva joukko ei saa työstään palkkaa vaan ainoastaan vaatimatonta kulukorvausta. Naiset ovat taloudellisesti hyvin haavoittuvassa asemassa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nepalin terveydenhuollossa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia, työolosuhteita ja työsuhdeturvaa. He ansaitsevat korvauksen tehdystä työstä ja muut työsuhteen edut.

Terveysalan vapaaehtoistyöntekijöitä puolustavien liittojen luoma yhteistoimintaelin haluaa nostaa vapaaehtoistyöntekijöiden heikon aseman kansalliseen keskusteluun ja ihmisten tietoisuuteen. Hankkeen pitkän ajan tavoite on muuttaa epäviralliset työsuhteet oikeiksi työsuhteiksi. Nepalissa 50 000 terveysalan vapaaehtoistyöntekijää tekee korvaamattoman tärkeää työtä erityisesti maaseutuyhteisöissä. Heidän työnsä epävirallista, vaikka työ tuottaa säännöllisiä ja elintärkeitä julkisia terveyspalveluita muun muassa äitys- ja imeväiskuolleisuuden vähentämiseksi.

Hankkeen tuloksena liitot luovat yhteisen listan vaatimuksista, ja sen perusteella kampanjoidaan työsuhteiden virallistamiseksi. Pohjana toimii myös vuonna 2017 tehty selvitys. Liittojen toimintaa laajennetaan maantieteellisesti, jotta tieto saavuttaa syrjäisetkin kylät. Niiden johtoa ja aktiiveja koulutetaan strategisessa suunnittelussa, kampanjoinnissa ja työlainsäädännössä.

Hankkeesta hyötyvät Nepalin terveysalan vapaaehtoiset työntekijät. Sen toteuttaa Public Services International PSI ja sen jäsenliitot.

Aiheeseen liittyvää

Nepalilainen vapaaehtoinen terveydenhoitaja Jyotsna Sindukar

Nepalin terveydenhuolto pyörii vapaaehtoisvoimin

Montako sinkkitablettia tai kondomia on jaettu ja aliravittua lasta hoidettu? Entä minkä niminen vauva on kuollut? Nepalin terveyssisaret hoivaavat peräkylien ihmisiä ja laativat raportteja –

Lue lisää

SASK tuki Nepalin perustuslain syntymistä

Nepalin eri poliittiset ryhmät olivat vääntäneet perustuslaista kättä aina vuodesta 2007, jolloin hindumonarkia syrjäytettiin sisällissodan päätteeksi. Perustuslain työstämiseen osallistui laajalti myös maan ammattiyhdistysliike, jota SASK

Lue lisää

Kolumbian satamatyöläiset taistelivat paremmat työolot SASKin tuella

Satamatyöläiset ovat saaneet merkittäviä parannuksia työehtoihinsa Buenaventuran satamassa Kolumbiassa. SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelija Laura Ekholm pitää neuvoteltua työehtosopimusta merkittävänä saavutuksena.                     ”Satama-alalla työehdot ovat heikot, ja yritykset

Lue lisää