Oikeita työsuhteita Nepalin terveysalalle

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nepalin terveydenhuollossa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia, työolosuhteita ja työsuhdeturvaa. Hekin ansaitsevat korvauksen tehdystä työstä.

Nepalin vapaaehtoisia terveyssisaria

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nepalin terveydenhuollossa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia, työolosuhteita ja työsuhdeturvaa.

Nepalin perusterveydenhuollon selkärangan muodostavat noin 52 000 yhteisöjen terveydenhuollon vapaaehtoistyöntekijää, etenkin maaseutuyhteisöissä. He toimivat linkkinä väestön ja virallisen terveydenhuollon välissä osallistuen moniin peruspalveluohjelmiin ja ohjaten asiakkaita tarpeen mukaan eteenpäin.

Vapaaehtoiset huolehtivat muun muassa perhesuunnittelusta, äitien ja lasten perusterveydestä, rokotuksista ja ravitsemusneuvonnasta. Heidän palvelujaan käyttää noin 90 prosenttia koko maan väestöstä. Työntekijät ovat kaikki naisia, joita ei pidetä työntekijöinä vaan ”vapaaehtoisina”. Heidän koulutuksensa tehtäviin on pintapuolista ja heidän työstään saama korvaus symbolinen.

Hankkeessa pyritään saamaan terveysvapaaehtoiset järjestäytymään laajalti ammattiliittoihin ja toimimaan niissä tilanteensa edistämiseksi. Vaikutusvaltaa saatuaan liitot pystyvät vaikuttamaan rakenteellisiin uudistuksiin, jotta vapaaehtoiset tunnustetaan virallisesti työntekijöiksi, joille kuuluu ihmisarvoinen palkka, säännellyt työehdot ja riittävä ammatillinen koulutus.

Hankkeessa tehdään tiedotus- ja koulutustyötä, jotta terveydenhoitajat oppivat tuntemaan oikeutensa ja vaatimaan niitä. Vaikuttamistyötä tehdään kampanjoimalla ja neuvottelemalla poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Hankekumppani PSI:n kansainvälisten verkostojen kautta saadaan hyviä esimerkkejä Pakistanin onnistuneesta toiminnasta alan sääntelyn edistämisessä sekä Intian Mumbain palkankorotuskampanjasta.

Hankkeesta hyötyvät nepalilaiset yhteisöterveydenhoitajat ja heidän perheensä ja organisaationsa. Välillisesti paremmissa työoloissa työskentelevien ja paremmin koulutettujen terveydenhoitajien aseman paranemisesta hyötyy koko väestö.

Hankekumppani on julkisen alan kansainvälinen liitto Public Services International PSI. Sitä toteuttavat PSIn nepalilaiset jäsenliitot Nepal Health Volunteers’ Association (NEVA) ja Health Volunteers’ Organisation of Nepal (HEVON).

Jaa artikkeli: