Oikeita työsuhteita Nepalin terveysalalle

Nepalin vapaaehtoisia terveyssisariaTerveysalan vapaaehtoiset muodostavat suurimman epävirallisen työntekijäryhmän Nepalin julkisella sektorilla. Lähes yksinomaan naisista koostuva joukko ei saa työstään palkkaa vaan ainoastaan vaatimatonta kulukorvausta. Naiset ovat taloudellisesti hyvin haavoittuvassa asemassa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nepalin terveydenhuollossa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia, työolosuhteita ja työsuhdeturvaa. He ansaitsevat korvauksen tehdystä työstä ja muut työsuhteen edut.

Terveysalan vapaaehtoistyöntekijöitä puolustavien liittojen luoma yhteistoimintaelin haluaa nostaa vapaaehtoistyöntekijöiden heikon aseman kansalliseen keskusteluun ja ihmisten tietoisuuteen. Hankkeen pitkän ajan tavoite on muuttaa epäviralliset työsuhteet oikeiksi työsuhteiksi. Nepalissa 50 000 terveysalan vapaaehtoistyöntekijää tekee korvaamattoman tärkeää työtä erityisesti maaseutuyhteisöissä. Heidän työnsä on epävirallista, vaikka työ tuottaa säännöllisiä ja elintärkeitä julkisia terveyspalveluita muun muassa äitiys- ja imeväiskuolleisuuden vähentämiseksi.

Hankkeen tuloksena liitot luovat yhteisen listan vaatimuksista, ja sen perusteella kampanjoidaan työsuhteiden virallistamiseksi. Pohjana toimii myös vuonna 2017 tehty selvitys. Liittojen toimintaa laajennetaan maantieteellisesti, jotta tieto saavuttaa syrjäisetkin kylät. Niiden johtoa ja aktiiveja koulutetaan strategisessa suunnittelussa, kampanjoinnissa ja työlainsäädännössä.

Hankkeesta hyötyvät Nepalin terveysalan vapaaehtoiset työntekijät. Sen toteuttaa Public Services International PSI ja sen jäsenliitot.

Aiheeseen liittyvää

Terveysvapaaehtoisten korvaukset nousevat

Erityisesti Nepalin maaseudulla ollaan riippuvaisia terveysvapaaehtoisista, jotka saavat työstään lähinnä pientä kulukorvausta. SASKin tukemassa hankkeessa tehdään työtä heidän asemansa parantamisen puolesta.

Lue lisää

Koskemattomat Nepalin dalitit

Nepal on noin 30 miljoonan asukkaan maa Himalajan juurella. Yhteiskunta perustuu noin 3 000 vuotta vanhaan kastijärjestelmään, missä ihmiset on jaettu syntymän ja perimän perusteella

Lue lisää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää