Vahvat kuljetusliitot Afrikassa

Hankkeessa parannetaan kuljetusalojen työntekijöiden työntekijöiden oikeuksia useissa Afrikan maissa.

Ethiopian Airlinesin lentokone ilmassa

Hankkeessa parannetaan kuljetusalojen työntekijöiden oikeuksia useissa Afrikan maissa.

Yksi osa hanketta keskittyy Ethiopian Airlinesiin, joka on Afrikan suurin lentoyhtiö. Se työllistää ihmisiä ainakin 38 Afrikan maassa. Työntekijät ovat levittäytyneet eri puolille maanosaa, ja heidän työehtonsa vaihtelevat kunkin maan kansallisten lakien ja ammattiliittojen vahvuuden mukaan. Ethiopian, kuten muutkin yhtiöt, pyrkii pitämään voitot mahdollisimman suurina ja asettaa eri maiden työntekijät toisiaan vastaan. Tämän seurauksena työolot ovat huonommat kuin niiden pitäisi olla, työajat pitkiä ja terveys- ja turvallisuusriskit suuria. Tavoitteena on rakentaa Etiopian Airlinesin ympärille vankka ammattiliittoverkosto hankemaissa.

Toinen osa hanketta keskittyy Mosambikin liikennekäytäviin maaliikenteessä. Rajat ylittävillä pitkän matkan kuorma-autonkuljettajilla on vakavia ja ainutlaatuisia haasteita, eivätkä perinteiset järjestäytymis- ja neuvottelutavat ole heidän tilanteessaan tehokkaita. Heillä ei ole vakiintunutta työpaikkaa. Ammattiliittojen on opittava innovatiivisia tapoja tavoittaa heidät ja suojella heidän oikeuksiaan.

Hanke sisältää koulutusta, verkostojen rakentamista ja järjestäytymistä Ethiopian Airlinesin toimintamaissa sekä Mosambikin kuljetuskäytävien varrella.

Hankkeen tuloksena ammattiliitoilla on paremmat valmiudet neuvotella kansallisesti ja alueellisesti oman alansa työntekijöiden puolesta.

Välittömiä tuloksia ovat

  • paremmat neuvottelutaidot kansallisiin ja alueellisiin neuvotteluihin
  • alueelliset verkostot järjestäytymistä varten monikansallisissa yrityksissä
  • ammattiliittojen jäsenmäärän kasvu.

Hankkeesta hyötyvät alojen työntekijät ja ammattiyhdistysaktivistit sekä heidän perheensä.

Sopimuskumppani on Kansainvälinen kuljetustyöntekijöiden liitto ITF. Hankkeen toteuttavat ITF:n jäsenjärjestöt seitsemässä hankemaassa.

Jaa artikkeli: