Opettajien oikeudet Afrikassa

Hankkeen tavoite on voimistaa Eswatinin ja Mosambikin opettajaliittoja vahvempien eteläafrikkalaisten järjestöjen ja kansainvälisten verkostojen tuella. Hankkeen avulla näiden maiden opettajien työ- ja elinolot sekä mahdollisuus järjestäytyä paranevat.

Hankkeen tavoite on voimistaa Eswatinin ja Mosambikin opettajaliittoja vahvempien eteläafrikkalaisten järjestöjen ja kansainvälisten verkostojen tuella. Hankkeen avulla näiden maiden opettajien työ- ja elinolot sekä mahdollisuus järjestäytyä paranevat.

Eswatinissa ja Mosambikissa on omat ongelmansa liittotoiminnan vaikuttavuuden suhteen.

Eswatinin absoluuttinen monarkia ei anna kansalaistoiminnalle vapaata tilaa, ja väkivaltainenkin mielenilmausten ja lakkojen hajottaminen on sikäläisille liittoaktiiveille tuttua. Monet pelkäävät järjestäytyä, vaikka työoloissa on runsaasti parantamisen varaa.

Mosambikissa haasteet ovat toisenlaisia, mutta eivät välttämättä yhtään vähäisempiä. Liittojen rekisteröintiprosessit ovat pitkiä ja monimutkaisia, ja ilman viranomaisten tunnustusta järjestöä ei katsota oikeutetuksi edustamaan työntekijöitä esimerkiksi neuvotteluissa. Liittoon liittyminen ei siksi juuri motivoi varsinkaan nuoria, mutta parin viime vuoden aikana ONP on tarmokkaasti tarttunut haasteeseen ja ryhtynyt järjestelmälliseen aktivointityöhön samalla, kun sen kaikin keinoin pyrkii jouduttamaan virallisen aseman saamista.

Opettajat ahtaalla erityisesti maaseudulla

Sekä Eswatinissa että Mosambikissa opetusalan työntekijöillä on ammattitaitoon nähden matalat palkat, suuret opetusryhmät ja hankalat elinolosuhteet varsinkin syrjäseutujen pienissä kouluissa. Kylissä ei aina ole sähköä eikä puhdasta juomavettä, sosiaalinen elämä on rajattua ja ammatillinen ajan tasalla pysyminen vaikeaa.

Etelä-Afrikassa puolestaan on vapaus toimia ja vakiintuneet edunvalvontajärjestelmät. Hankkeeseen osallistuvat SADTU ja NAPTOSA ovat koko maan vahvimmat liitot, joilla on pitkä historia menestyksekkään edunvalvonnan ja poliittisen vaikuttamistyön saralla. Ne ovat kyvykkäitä ja halukkaita ojentamaan auttavan kätensä naapurimaiden heikommille organisaatioille muun muassa koulutuksella, kampanjatuella ja tukemalla vaikuttamistyön strategioiden luomisessa.

Hankkeen seurauksena Eswatinin ja Mosambikin opettajat ja heidän liittonsa pystyvät järjestelmälliseen edunvalvontaan, joka parantaa opetusalan henkilöstön työ- ja elinoloja. EI:n ja Etelä-Afrikan liittojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta ne pääsevät tiiviisti osaksi kansainvälistä liikettä ja oppivat menetelmiä tehokkaampaan vaikuttamistyöhön.

Hankkeesta hyötyvät Eswatinin ja Mosambikin opettajaliitot SNAT ja ONP sekä maiden opettajat. Ne myös toteuttavat hankkeen EI Afrikan ja eteläafrikkalaisten liittojen SADTUn ja NAPTOSAn tuella.

Hankkeen toteuttaa opetusalan liittojen kansainvälinen kattojärjestö Education International.

Jaa artikkeli: