Ihmisoikeuksien vahvistaminen rakennus-, puu- ja metsäalalla Afrikassa

Sillanrakennustyömaa Namibiassa

Hankkeessa kasvatetaan työntekijöiden osallisuutta ammattiliittojen toimintaan Mosambikin, Sambian ja Namibian rakennus-, puu- ja metsäalan liitoissa.

Tavoitteena on, että liitot osallistuvat aktiivisesti sosiaaliturvasta ja työoloista käytäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Siten ne pääsevät vaikuttamaan työn epävarmuuteen ja edistämän sosiaaliturvan sisällyttämistä  lakeihin ja työehtosopimuksiin. Myös liittojen vuorovaikutusta yritysten kanssa vahvistetaan tasa-arvoasioissa, ilmastokestävyydessä, oikeudenmukaisessa siirtymässä ja työn tulevaisuuden teemoissa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Erityisesti halutaan varmistaa naisten ja nuorten osallistuminen keskusteluihin.

Liittojen johtajia, toimihenkilöitä, luottamusmiehiä ja neuvottelijoita koulutetaan työterveydestä, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta, digitalisaatiosta ja työn tulevaisuudesta.

Kaikissa hankkeen maissa epävarmuus, turvattomuus ja työntekijöiden oikeuksien rikkominen ovat lisääntyneet muun muassa koronapandemian, ilmastonmuutoksen, monikansallisten yritysten toiminnan sekä epävirallisen sektorin kasvun myötä.

Hankkeen seurauksena liitot pystyvät vahvemmin edistämään työntekijöiden asemaa, puuttumaan epäkohtiin sekä voimaannuttamaan heitä. Liittojen jäsenmäärät kasvavat ja ne saavat eväitä menestyä työehtoneuvotteluissa sekä vaikuttamistyössään.

Hankkeesta hyötyvät tehdas-, kokoonpano- ja toimistotyöntekijät puu-, huonekalu-, metsä- ja rakennusalalla Namibiassa, Mosambikissa ja Sambiassa.

Hankkeen sopimuskumppani on puu- ja rakennusalan työntekijöiden kansainvlinen kattojärjestö BWI. Hankkeen toteuttavat Mosambikin, Namibian ja Sambian paikalliset ammattiliitot.

Aiheeseen liittyvää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää

Joukkuepeliä ihmisoikeuksien puolesta

SASKin Pelin hinta -seminaarissa ihmisoikeuksien puolesta pelaavaan joukkueeseen liittyi kansainvälisen ay-liikkeen ja ihmisoikeusjärjestöjen ohella laaja joukko muita toimijoita. Urheilumaailma ei voi enää juosta karkuun ihmisoikeuskysymyksiä.

Lue lisää

Suomalaisjärjestöt vaativat ihmisoikeuksien kunnioittamista Kolumbiassa

Kolumbialaiset ovat osoittaneet mieltään muun muassa verouudistusta vastaan. Maan johto on saanut laajaa arvostelua siitä, millä tavoin se on kohdellut mielenosoittajia.

Lue lisää