Ihmisoikeuksien vahvistaminen rakennus-, puu- ja metsäalalla Afrikassa

Hankkeessa tuetaan Mosambikin, Namibian ja Sambian rakennustyöläisten sekä puu- ja metsäalan työntekijöiden edunvalvontaa. 

Sillanrakennustyömaa Namibiassa

Hankkeessa kasvatetaan työntekijöiden osallisuutta ammattiliittojen toimintaan Mosambikin, Sambian ja Namibian rakennus-, puu- ja metsäalalla.

Työelämän epävarmuus ja turvattomuus sekä työntekijöiden oikeuksien rikkominen ovat lisääntyneet kaikissa hankemaissa. Asiaan on vaikuttanut muun muassa koronapandemia, ilmastonmuutos, monikansallisten yritysten toiminta sekä epävirallisen sektorin kasvu.

Hankkeen tavoite on, että liitot pystyvät osallistumaan aktiivisesti sosiaaliturvasta ja työoloista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Siten ne pääsevät vaikuttamaan työn epävarmuuteen ja edistämään sosiaaliturvan sisällyttämistä lakeihin ja työehtosopimuksiin.

Lisäksi vahvistetaan liittojen vuorovaikutusta yritysten kanssa tasa-arvoasioissa, ilmastokestävyydessä, oikeudenmukaisen siirtymän kysymyksissä sekä työn tulevaisuuden teemoissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityisesti halutaan varmistaa naisten ja nuorten osallistuminen keskusteluihin.

Hankkeeseen sisältyy liittojen johtajien, toimihenkilöiden, luottamusmiesten ja neuvottelijoiden kouluttamista työntekijöille tärkeistä teemoista kuten työterveydestä, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta, digitalisaatiosta ja työn tulevaisuudesta.

Hankkeen seurauksena liitot pystyvät vahvemmin edistämään työntekijöiden asemaa, puuttumaan epäkohtiin sekä voimaannuttamaan heitä. Ne saavat eväitä menestyä työehtoneuvotteluissa ja vaikuttamistyössä, ja myös jäsenmäärät kasvavat.

Hankkeesta hyötyvät tehdas-, kokoonpano- ja toimistotyöntekijät puu-, huonekalu-, metsä- ja rakennusalalla Namibiassa, Mosambikissa ja Sambiassa.

Hankkeen toteuttaa puu- ja rakennusalan työntekijöiden kansainvälinen kattojärjestö BWI yhdessä Mosambikin, Namibian ja Sambian ammattiliittojen kanssa.

Jaa artikkeli: