Kotiapulaisten oikeudet ja järjestäytyminen

Kotiapulainen pesee kattilaa FilippiineilläHanke vahvistaa kotiapulaisten asemaa Filippiineillä ja Indonesiassa.

Filippiineillä tuetaan kotiapulaisten koulutusta, järjestäytymistä ja vaikuttamistyötä. Hankkeessa pyritään tehostamaan kotiapulaisten oikeuksien kannalta keskeisen lainsäädännön toteutumista kunta- ja kylätasolla, sosiaaliturvan kattavuutta sekä saamaan tukea kollektiiviseen neuvottelutoimintaan yhteistyössä paikallistason viranomaisten kanssa. Paikallishallinnolla on keskeinen rooli työntekijöiden rekisteröinnissä osaksi sosiaaliturvaa.

Indonesiassa tuetaan kotiapulaisten koulutusta, järjestäytymistä sekä vaikuttamistyötä sosiaaliturvan toteutumiseksi ja kansainvälisen työjärjestön ILOn kotiapulaisia koskevan yleissopimuksen ratifioimiseksi. Tavoitteena on rakentaa useasta alueellisesta kotiapulaisten järjestöstä yksi kansallinen liitto. Koulutus keskittyy perusoikeuksiin, tasa-arvokysymyksiin, järjestäytymisen edistämiseen, neuvottelutaitoihin sekä vaikuttamistyöhön.

Filippiinit on ratifioinut kotiapulaisten oikeuksia koskevan ILOn sopimuksen, ja siellä on laki kotiapulaisten oikeuksista. Maassa on 2,08 miljoonaa kotitalouksissa työskentelevää, joista kuitenkin vain noin 2 % kuuluu sosiaaliturvan piiriin.

Indonesiassa kotiapulaisten tilanne vaikeampi, sillä maa ei ole ratifioinut ILOn sopimusta eikä kansallinen lainsäädäntö tue, tunnusta tai suojele kotiapulaisia ollenkaan. Maassa on arvioitu olevan yli 10 miljoonaa kotiapulaista.

Perusoikeuksissa vielä paljon parannettavaa

Molemmissa maissa kotiapulaisten perusoikeuksien puolustaminen ja järjestäytyminen aloitetaan hyvin perusasioista, ja mailla on opittavaa toisiltaan. Indonesialaiset saavat Filippiineiltä inspiraatiota oikeudenmukaisen lainsäädännön puolesta kampanjointiin ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön, kun taas Filippiineillä opitaan indonesialaisten systemaattisista järjestäytymisstrategioista.

Hankkeen tuloksena ammattiliitto UNITED Filippiineillä vahvistuu, tekee toimivaa yhteistyötä paikallishallinon eri tasojen kanssa sekä pilotoi kollektiivista neuvottelua. Indonesiassa tavoitteena on perustaa koko maan kattava itsenäinen kotiapulaisten ammattiliitto, jolla on dynaaminen ja osaava johto sekä vahvaa vaikuttamistyötä lainsäädännön kehittämiseksi. Kotiapulaiset saavat oikeuden sosiaaliturvaan. Maat oppivat toisiltaan, ja kotiapulaisten maailmanlaajuinen kattojärjestö IDWF pystyy hyödyntämään kokemuksia laajemminkin.

Hanke toteutetaan IDWF:n kautta ja siitä hyötyvät molempien maiden kotiapulaiset perheineen. Filippiineillä kumppaneita ovat UNITED ja LEARN, Indonesiassa Sapulidi ja JalaPRT. Hanke pohjautuu onnistuneisiin pilottihankkeisiin molemmissa maissa.

Katso videolta, miten Indonesian kotiapulaiset kertovat elämästään

Aiheeseen liittyvää

Yhdeksän vuotta vankeudessa

Indonesialainen Ani joutui pakkotyöhön sukulaisperheeseen. Kun vapaus vihdoin koitti, oli elämälle etsittävä uusi suunta. Apua löytyi paikallisesta kotiapulaisten ammattiliitosta. Tarina sisältää kuvausta väkivallasta, eikä siksi

Lue lisää

Naisten oikeudet

SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Lue lisää

Indonesian kotiapulaisille oikeus sosiaaliturvaan

Indonesialaiset kotiapulaiset ovat saaneet kortin, joka kattaa osan sosiaaliturvasta. Kotiapulaisten tilanne on maassa vaikea, sillä heitä ei tunnusteta virallisesti työntekijöiksi. Nenäpäivärahoilla tuetaan muun muassa Indonesian

Lue lisää