Yritysten huomioitava toimintansa vaikutukset ihmisoikeuksiin

Suomalaiset yritykset, järjestöt ja ministeriöt ovat yhdessä pohtineet keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa. Laajan vuoropuhelun tarkoitus on ollut lisätä yhteisymmärrystä ja tuottaa käytännön keinoja ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen yritystoiminnassa. Kansainväliset vastuullisuusperiaatteet eivät niitä aina tarjoa.

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n yritystoiminnalle laatimia ihmisoikeusperiaatteita, joihin tänään julkaistu asiakirja nojaa. Se koskee suomalaisyritysten omaa tuotantoa maissa, jotka luokitellaan riskimaiksi ihmisoikeusloukkausten näkökulmasta. Niissä muun muassa työntekijöiden oikeuksia säätelevä lainsäädäntö on puutteellista tai lakien noudattamista ei valvota riittävästi.

Ihmisoikeusongelmat hyvin yleisiä maailmalla

SASK oli mukana tässä ja aiemmissa yritysten, ministeriöiden ja järjestöjen vuoropuheluissa tuomassa keskusteluihin työntekijöiden oikeuksien näkökulmaa.

SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen pitää ensiarvoisen tärkeänä, että suomalaisyritykset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja sitoutuvat asianmukaiseen menettelyyn ihmisoikeusriskien minimoimiseksi.

– Näemme työssämme päivittäin, millaisia ongelmia työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen puute aiheuttaa maissa, joista Suomeenkin tuodaan paljon tuotteita. Yleisimpiä ovat elämiseen riittämätön palkkaus ja kohtuuttomat työajat, mutta törmäämme myös vielä vakavampiin ongelmiin, kuten lapsi- ja pakkotyöhön.

Tänään julkaistu asiakirja ja sen taustalla oleva vuoropuhelu ovat osa Suomen kansallista toimeenpanosuunnitelmaa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (2011) toimeenpanemiseksi. Keskustelua johtivat ulkoministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Ministeriöiden, järjestöjen ja yritysten yhteistiedote
Human rights impacts of own operations: Insights for due diligence (PDF-julkaisu)

Kuva: Antti Sadinmaa

Jaa artikkeli: