Ihmisoikeusloukkauksien lopettaminen on päättäjien ja kisojen isäntämaiden vastuulla

Siirtotyöntekijöiden oikeuksista täytyy pitää huolta niin kisojen aikana kuin niiden jälkeenkin. Jokainen jalkapallon ystävä voi käyttää vaikutusvaltaansa.
Al Janoub -jalkapallostadion Qatarissa
Al Janoub -stadion Qatarissa

Jalkapallo on hieno laji, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Jalkapallon kannattajilla, pelaajilla sekä valmentajilla on lupa nauttia lajista. Kaikkien on kuitenkin hyvä olla tietoisia niistä epäkohdista, joita kansainvälisiin jalkapallokisoihin liittyy ja mahdollisuuksien mukaan käyttää omaa vaikutusvaltaansa tietoisuuden kasvattamiseksi.

Räikeiden ihmisoikeusloukkausten lopettaminen on jalkapallojärjestöjen vaikutusvaltaisten päättäjien ja kisojen isäntämaiden vastuulla.

Työelämän ihmisoikeusjärjestö SASK on kampanjoinut Qatarin MM-kisojen alla siirtotyöntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Kampanjaa on tehty yhdessä Suomen Palloliiton, Jalkapallon Pelaajayhdistyksen, Suomen Maajoukkueen Kannattajien, Rakennusliiton sekä rakennusalan työntekijöiden maailmanliiton BWI:n kanssa.

Siirtotyöntekijöiden oikeudet ja päätöksentekijöiden vastuu urheilun ihmisoikeuskysymyksissä

Qatarin MM-kisojen valmisteluissa työskentelevät siirtotyöntekijät maksavat kisoista kovan hinnan. Heillä EI ole sananvapautta tai vapautta liikkua. Sitä vastoin on maksamattomia palkkoja ja epäselviä kuolemantapauksia. Emme saa takaisin menetettyjä elämiä tai jo poljettuja oikeuksia, mutta voimme vaatia muutosta ja vaikuttaa tulevaan.

Boikoteille on ehdottomasti aikansa ja paikkansa. Tässä vaiheessa ne eivät kuitenkaan ole paras tapa vaikuttaa. Qatariin on saapunut kisojen alla kymmeniä tuhansia siirtotyöntekijöitä sekä hotelli- ja ravintola-alalle että kuljetussektorille. Jos kisaturistit boikotoivat kisoja poissaolollaan, nämä siirtotyöntekijät todennäköisesti passitetaan kotimaihinsa ja he menettävät toimeentulon, jota tarvitsevat kipeästi. Työntekijät eivät yleensäkään pidä boikotointia parhaana ratkaisuna, vaan toivovat kansainvälisen yhteisön tukea ja painostusta. He haluavat tehdä työnsä turvallisissa oloissa ja niin, että siitä maksetaan palkkaa, joka riittää elämiseen. Jokainen yksilö tekee kisojen seuraamisen suhteen omat ratkaisunsa, mutta boikotointia miettiessä on hyvä huomioida myös työntekijöiden näkökulma.

FIFAn tulisi jatkossa vaatia potentiaalisia isäntämaita noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä ja FIFAn itsensä laatimia ihmisoikeuskriteerejä jo ennen kuin kisat myönnetään näille maille.

Ammattiyhdistysliike ja FIFA ovat käyneet neuvotteluja Qatarin valtion kanssa. Neuvotteluissa on saatu aikaan merkittäviä lainsäädännöllisiä parannuksia työntekijöiden oikeuksiin. Riskinä kuitenkin on, että kisojen jälkeen kansainvälisen yhteisön huomio kääntyy pois Qatarista eikä lainsäädännön toteutumista valvota edes siinä määrin kuin nyt. FIFAn ja muiden kansainvälisten toimijoiden, ihmisoikeusjärjestöjen ja sponsorien on sitouduttava seuraamaan Qatarin tilannetta kisojen jälkeenkin.

Siirtotyöntekijöiden olosuhteita Qatarissa on parannettava pysyvästi. Paras tapa tähän on perustaa kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ajama siirtotyöntekijöiden keskus. Keskus tarjoaisi siirtotyöntekijöille apua, tukea ja turvaa myös kisojen jälkeen.

Ei enää koskaan kisoja ilman ihmisoikeuksia

SASK tukee Nepalista ja Intiasta lähteviä ja sinne palaavia siirtotyöntekijöitä. Heitä opastetaan siinä, miten toimia ja kenen puoleen kääntyä, jos he kohtaavat kohdemaassa ongelmia. Lisäksi siirtotyöläisille annetaan koulutusta heidän oikeuksistaan. Kun siirtotyöntekijät palaavat kotiin, monet tarvitsevat apua kotiutumisessa ja toimeentulon hankinnassa. Monet siirtotyöntekijät ovat kotiin palatessaan henkisesti ja/tai fyysisesti vahingoittuneita. Lue lisää hankkeesta.

Löydät lisää tietoa aiheesta SASKin Pelin Hinta -sivulta, jonne olemme koonneet eri tahojen teettämiä raportteja ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Viimeisin artikkelimme koskee uusimpia Qatarissa tehtyjä lakimuutoksia ja niiden vaikutuksia työntekijöiden olosuhteisiin.

Nepalilaisten siirtotyöntekijöiden haastatteluja voi katsoa täältä. SASK haastatteli Qatarista Nepaliin palanneita siirtotyöntekijöitä maaliskuussa 2022.

Lisätietoja

SASKin kotimaan toiminnan päällikkö ellinoora.vesala@sask.fi tai
+358 50 461 9307

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalainen työelämän ihmisoikeusjärjestö. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta he pystyvät parantamaan asemaansa työpaikalla ja koko yhteiskunnassa. Parhaiten työntekijöiden asioita edistää työpaikalla toimiva, itsenäinen ammattiliitto. SASKin jäseniä ovat suomalaiset ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt. Kumppaneina SASKin toiminnassa ovat pääasiassa kehittyvien maiden ammattiliitot, kansainväliset ammattijärjestöt sekä muutamat koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Jaa artikkeli: