Suuri osa kuluttamistamme tuotteista valmistetaan ihmisoikeusloukkausten kannalta riskialttiissa kehitysmaissa, ainakin osittain. Kuka vastaa siitä, että työntekijöiden olot kestävät päivänvaloa?

Vastaus on yritysvastuusta yksinkertainen: tuotteita myyvä ja markkinoiva yritys vastaa siitä, että koko tuotantoketjussa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Sama vastuu koskee muun muassa ympäristöasioita, mutta SASKin näkökulma yritysvastuuseen on työntekijöiden oikeudet. Ne ovat ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeusvastuusta on sovittu YK:ssa

Yritysten ihmisoikeusvastuu on määritelty monissa kansainvälisissä sopimuksissa, kattavimmin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa (pdf) vuodelta 2011. Ne velvoittavat kaikkia yrityksiä koosta riippumatta, mutta niiden noudattamisessa on vielä toivomisen varaa.

Pienenkin yrityksen alihankintaverkosto on usein valtava. Ensimmäinen askel ihmisoikeusvastuussa on tuntea tuotantoketjunsa ja julkaista tehtaat avoimesti yrityksen verkkosivuilla.

Se ei riitä. Tehtaiden olojen valvomiseksi monet yritykset turvautuvat vastuullisuussertifikaatteihin (pdf), joiden ehdot tehtaiden on läpäistävä. Sekin on askel oikealla polulla, mutta parhaatkaan sertifiointijärjestelmät eivät ole aukottomia. Tehtaita tarkastetaan vain pistokokein ja vilpit tarkastajien hämäämiseksi ovat yleisiä. Sertifikaattien vaatimukset eivät myöskään yleensä ole riittävän korkeita.

Tarvitaan laki yritysvastuusta

Saamme tämän tästä lukea karmeita tarinoita siitä, mitä tapahtuu, kun yritykset eivät noudata huolellisuusvelvoitettaan ja työtä tehdään epäinhimillisissä olossa. Nykyiset yritysvastuuvelvoitteet eivät siis ole riittäviä. Suomeen tarvitaan oma yritysvastuulaki, jonka noudattamatta jättämisestä seuraa myös sanktio. SASK on ollut mukana kampanjoimassa lain toteutumisen puolesta.

Ammattiliitot yritysten tueksi

Kiinnostaako yhteistyö?

Jos yritystäsi kiinnostaa selvittää tarkemmin työntekijöiden oloja tietyssä maassa tai tehdä yhteistyötä maan ammattiliittojen kanssa, SASK voi kenties auttaa.

Ota yhteyttä SASKin toiminnanjohtajaan!

Janne Ronkainen
puh. 040 776 8557
janne.ronkainen@sask.fi

Toisella puolella maapalloa työtään tekevien ihmisten oikeuksista huolehtiminen on kieltämättä hankalaa länsimaisesta pääkonttorista käsin, tuli velvoite sitten laista tai kansainvälisistä sopimuksista. On kuitenkin olemassa yksi taho, joka voi useissa tapauksissa auttaa: paikallinen ammattiliitto. Jos tehtaalla toimii liitto, sen kanssa yhteistyötä tekemällä tehtaan on helppo parantaa esimerkiksi työturvallisuutta ja neuvotella muista työntekijöiden arjessa näkyvistä asioista.

Niissä maissa, joissa ihmisoikeuksia on mahdollista noudattaa myös ammattiliittoon kuulumisen osalta, yrityksen kannattaa suosia tehtaita, joissa liitto on läsnä. Kannattaa myös tukea työntekijöiden ponnisteluja liiton perustamiseksi tai yhteistyön parantamiseksi olemassa olevan liiton kanssa. Jos kyse on maasta, jossa SASK toimii, voit ottaa meihin yhteyttä. Pystymme kenties tukemaan yhteistyössä. SASK voi myös tuottaa taustaselvityksiä eri toimialojen työntekijöiden oloista tietyissä riskimaissa.

Aiheeseen liittyvää

Eettinen kuluttaminen

Yhä useampaa suomalaista kiinnostaa tuotteiden alkuperä. Monia askarruttaa etenkin vaatetuotannon vastuullisuus, sillä vaatteet tulevat iholle. Niissä meillä on myös poikkeuksellisen paljon valinnanvaraa. Vaatteiden kulutus on räjähtänyt

Lue lisää

Hidasta etenemistä yritysten vastuullisuusprojekteissa

Turun Eurooppa-foorumissa pohdittiin elokuun lopulla, miten yritysten tulisi ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia ja kielteisiä ympäristövaikutuksia toiminnassaan sekä arvoketjuissaan YK:n ohjaaviin periaatteisiin perustuen. Ohjeet otetaan vakavasti, mutta vastuullisuus

Lue lisää

Kampanjat

SASKin tavoite on, että työelämän ihmisoikeudet toteutuvat maailmassa. Niitä edistetään sekä toimimalla suoraan kehittyvissä maissa että herättelemällä tietoisuutta kotimaassa kampanjoin. Tule mukaan!

Lue lisää